De gemeenteraad.

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente. Hij bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De raad ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders.

De gemeenteraad bestaat uit 37 raadsleden. De 37 raadszetels zijn verdeeld over 11 fracties (politieke partijen).

Raadzaal vanuit deuropening

Agenda’s en vergaderstukken

Hier vind je de digitale agenda’s met de bijbehorende vergaderstukken.

Vergaderschema en Langetermijnagenda

Overzicht van de vergaderdata en de langetermijnagenda van de raad en de commissies.

Vergaderingen live volgen of terugkijken

Volg de vergaderingen live of bekijk een eerdere vergadering terug.

Politieke partijen.

Bekijk het overzicht van de raads- en commissieleden. In het overzicht staan de contactgegevens en de nevenfuncties van de leden. Meer informatie over de partij kun je lezen op de website van het CDA.

Bekijk het overzicht van de raads- en commissieleden. In het overzicht staan de contactgegevens en de nevenfuncties van de leden. Meer informatie over de partij kun je lezen op de website van de PvdA.

Bekijk het overzicht van de raads- en commissieleden. In het overzicht staan de contactgegevens en de nevenfuncties van de leden. Meer informatie over de partij kun je lezen op de website van de FNP.

Bekijk het overzicht van de raads- en commissieleden. In het overzicht staan de contactgegevens en de nevenfuncties van de leden. Meer informatie over de partij kun je lezen op de website van de VVD.

Bekijk het overzicht van de raads- en commissieleden. In het overzicht staan de contactgegevens en de nevenfuncties van de leden. Meer informatie over de partij lees je op de website van GroenLinks.

Bekijk het overzicht van de raads- en commissieleden. In het overzicht staan de contactgegevens en de nevenfuncties van de leden. Meer informatie over de partij lees je op de website van GemeenteBelangen-Totaal Lokaal

Bekijk het overzicht van de raads- en commissieleden. In het overzicht staan de contactgegevens en de nevenfuncties van de leden. Meer informatie over de partij lees je op de website van de ChristenUnie.

Bekijk het overzicht van de raads- en commissieleden. In het overzicht staan de contactgegevens en nevenfuncties van de leden. Meer informatie over de partij lees je op de website van D66.

Bekijk het overzicht van de raads- en commissieleden. In het overzicht staan de contactgegevens en de nevenfuncties van de leden.

Bekijk het overzicht van de raads- en commissieleden. In het overzicht staan de contactgegevens en de nevenfuncties van de leden.

Bekijk het overzicht van de raads- en commissieleden. In het overzicht staan de contactgegevens en de nevenfuncties van de leden.

De raadscommissies.

In een raadscommissie vertegenwoordigen commissieleden hun fractie bij de behandeling van specifieke onderwerpen. De raadscommissie adviseert de raad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. In de commissie wordt niet gestemd. Dat gebeurt in de raad. De vergaderingen van de raadscommissie zijn openbaar.

De gemeenteraad heeft 3 raadscommissies:

  • Doarp, Stêd en Omkriten;
  • Boarger en Mienskip;
  • Bestjoer en Finânsjes.

Bekijk de werkterreinen en de samenstelling van de commissies.

Contact met de gemeenteraad.

Voor al je vragen over de gemeenteraad kun je contact opnemen met de griffie. Zij helpen je graag. Je mag telefonisch contact opnemen maar je kan ook een e-mail sturen naar griffie@sudwestfryslan.nl.

Heb je een vraag die je rechtstreeks aan een raadslid wilt stellen? Kijk dan bij de raadsleden onder de politieke partijen.

Volg de gemeenteraad en commissies ook via Twitter.

Griffie.

De belangrijkste taak van de griffie is het ondersteunen van de gemeenteraad. Griffiemedewerkers zorgen er bijvoorbeeld voor dat vergaderingen van raadscommissies en de raad goed verlopen. De griffie bestaat uit de griffier, raadsadviseurs, commissiegriffiers en griffiemedewerkers.

Abonnement op de agenda’s en vergaderstukken

Wil jij als eerste de agenda’s met de vergaderstukken van de raads- en commissievergaderingen ontvangen? Stuur dan een e-mail naar griffie@sudwestfryslan.nl. Je ontvangt dan van ons een e-mail met een link naar de agenda en vergaderstukken.