De gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente. Hij bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Samen met het college van burgemeester en wethouders vormt de gemeenteraad het bestuur van de gemeente. De raad ziet toe op het werk van de burgemeester en wethouders en bestaat uit 37 raadsleden. De 37 raadszetels zijn verdeeld over 12 fracties (politieke partijen). Hieronder lees je meer.

Raadzaal vanuit deuropening

Agenda's en vergaderstukken

Digitale agenda's met de bijbehorende vergaderstukken van de raad en de commissies

Vergaderschema en Langetermijnagenda

Vergaderdata en de langetermijnagenda van de raad en de commissies.

Vergaderingen live volgen of terugkijken

Volg de vergaderingen live of klik op overzicht en bekijk een eerdere vergadering terug.

Agenda's en vergaderstukken ontvangen

Wil jij als eerste de agenda’s met de vergaderstukken van de raads- en commissievergaderingen ontvangen? Stuur dan de griffie een e-mail.

Besluitenlijsten

Toezeggingen

Schriftelijke vragen

Actieve informatie

Raadscommissies

In een raadscommissie vertegenwoordigen commissieleden hun fractie bij de behandeling van specifieke onderwerpen. De raadscommissie adviseert de raad over besluiten die de gemeenteraad moet nemen. In de commissie wordt niet gestemd. Dat gebeurt in de raad. De vergaderingen van de raadscommissie zijn openbaar. De gemeenteraad heeft 3 raadscommissies:

 • Doarp, Stêd en Omkriten (DSO),
 • Boarger en Mienskip (BM),
 • Bestjoer en Finânsjes (BF).

Meer informatie over de werkterreinen en de samenstelling van de commissies.

Jouw invloed

Je kunt op verschillende momenten en manieren invloed uitoefenen op de totstandkoming van een raadsbesluit. Ook kun je kijken hoe het werkt bij een raadsvergadering. Hieronder lees je meer over de mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

Elke vier jaar kan je stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen.

Tijdens een commissievergadering kun je inspreken over een onderwerp dat op de agenda staat.

Wil je inspreken? Stuur ons dan een e-mail vóór 11.00 uur op de dag van de vergadering. Het e-mailadres is griffie@sudwestfryslan.nl.

Vermeld het volgende in je e-mail:

 • Het agendapunt waarover je wilt inspreken;
 • Je naam, adres en telefoonnummer.

Ben je 14 jaar of ouder en heb je een mooi idee of voorstel? Dan kun je het voorstel onder de aandacht brengen bij de gemeenteraad. Als jouw initiatief aan de eisen voldoet, dan komt het op de raadsagenda te staan. Wil je een aanvraag doen? Bespreek het eerst met de griffie, stuur een e-mail naar de griffie.

Je kan het initiatief nemen om een raadplegend referendum aan te vragen bij de gemeenteraad. Dat kan over vrijwel alle onderwerpen waarover de raad, op voorstel van het college, nog een besluit moet nemen. Inwoners kunnen met een referendum voor of tegen een besluit stemmen. De uitslag van een referendum is niet bindend. Stuur een e-mail naar de griffie.

Wat doen gemeenteraadsleden? Hoe kun je zelf invloed hebben?

4 avonden

In drie avonden leer je hoe de gemeentelijke politiek werkt. Ook maak je kennis met de raadsleden, wethouders en de burgemeester en ben je de vierde avond aanwezig bij een raadsvergadering.

Inhoud cursus

Onderwerpen die behandeld worden:

 • Hoe ziet de gemeente Súdwest-Fryslân eruit?
 • Hoe wordt Nederland bestuurd?
 • Politiek in Nederland
 • Hoe werkt de gemeente?
 • Hoe komt een besluit dat de gemeenteraad neemt tot stand?
 • Hoe kunnen inwoners invloed hebben op de plannen van de gemeente?
 • De drie rollen van de gemeenteraad
 • De gereedschapskist van raadsleden
 • Gemeentefinanciën

Doe mee!

De cursus is gratis en er kunnen 10-20 deelnemers meedoen per keer. Locatie is Bestjoershûs, Markstraat 1 in Sneek. Elk half jaar organiseren we deze cursus bij voldoende belangstelling.

Als je je aanmeldt kom je op de lijst voor deelnemers te staan en krijg je bericht wanneer je meer informatie krijgt over de nieuwe data voor deze cursus.

"Deze cursus heeft mijn betrokkenheid bij de lokale politiek vergroot. Ik ben zeer geïnteresseerd en gemotiveerd geraakt en heb mij inmiddels aangesloten bij een politieke partij."

Deelnemer, najaar 2023

“Doordat je in contact komt met gemeenteraadsleden, de burgemeester en wethouders en hoort waarom zij dit werk doen, kijk ik met nog meer belangstelling naar de gemeente en de politiek.”

Deelnemer, najaar 2023

Hoe werkt het in de gemeenteraad? Waarover vergaderen de raadsleden? Wil jij een kijkje nemen achter de schermen? Dat kan, als ‘Gast van de raad’ maak je kennis met de raadsleden en het college. Dit gebeurt voor en tijdens de raadsvergadering. Een raadsvergadering is openbaar: je mag dus aanwezig zijn bij een vergadering. Wil je weten wanneer de eerstvolgende vergadering is? Ga dan naar het vergaderschema van de gemeenteraad.

Als Gast van de raad word je om 17.45 uur (inloop 17.30 uur) ontvangen in het Bestjoershûs aan de Marktstraat 1 te Sneek. Je krijgt informatie over de samenstelling van de gemeenteraad, de politieke partijen en de raadsagenda. Na deze introductie ga je naar de raadszaal in het Bestjoershûs, de raadsvergadering begint om 19.30 uur.

Je kunt je online aanmelden voor de Gast van de Raad.

‘Ynwenners oan it wurd’ vindt plaats in de week van de commissievergaderingen op dezelfde avond als de commissievergadering Boarger en Mienskip. Bekijk de vergaderdata.

Tijdens ‘Ynwenners oan it wurd’ kun je je mening naar voren brengen over een onderwerp dat betrekking heeft op het werk van de gemeenteraad dat niet op de agenda staat. Daarnaast wordt er ruimte geboden om de fracties op de hoogte te stellen van ontwikkelingen of initiatieven die van belang zijn voor het werk van de gemeenteraad.

Wil je gebruik maken van de mogelijkheid die ‘Ynwenners oan it wurd’ biedt? Stuur dan een mail naar de griffie voor de donderdag voorafgaand aan de week waarin ‘Ynwenners oan it wurd’ is geagendeerd.

Vermeld het volgende in je e-mail:

 • Het onderwerp dat je kenbaar wilt maken;
 • Je naam, adres en telefoonnummer.

Je kan de raad of een raadscommissie een e-mail of een brief schrijven als je wilt dat de raad, bij de besluitvorming van een onderwerp, rekening houdt met jouw standpunt, ideeën hebt over een gemeentelijke kwestie of je zorgen maakt over de uitvoering van het beleid dat door de raad is vastgesteld.

Stuur je brief via de mail naar de griffie. Je mag je brief ook opsturen als je dat graag wilt. Stuur je brief naar het volgende adres:

Gemeente Súdwest-Fryslân
T.a.v. de gemeenteraad (of de raadscommissie)
Postbus 10.000
8600 HA  SNEEK

Voor al je vragen over de gemeenteraad kun je contact opnemen met de griffie. Zij helpen je graag. De belangrijkste taak van de griffie is het ondersteunen van de gemeenteraad. Griffiemedewerkers zorgen er bijvoorbeeld voor dat vergaderingen van raadscommissies en de raad goed verlopen. De griffie bestaat uit de griffier, raadsadviseurs, commissiegriffiers en griffiemedewerkers. Je mag telefonisch contact opnemen maar je kan ook een e-mail sturen naar de griffie.

Heb je een vraag die je rechtstreeks aan een raadslid wilt stellen? Kijk dan bij de raadsleden onder de politieke partijen. Volg de gemeenteraad en commissies ook via Twitter.

LIVE commissievergadering

Jaarverslag gemeenteraad

Bijna honderd inwoners hebben in 2023 ingesproken bij de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân. “De belangstelling fan ynwenners foar de lokale polityk en de besluten die naam wurde is tige belangryk. Mei-inoar jouwe wy foarm oan libjen en wurkjen yn ús gemeente”, zegt voorzitter van de gemeenteraad Jannewietske de Vries.

Vijftig belangstellenden die eens een kijkje wilden nemen achter de schermen van de gemeenteraad deden mee aan Gast van de Raad. Meer dan 500 inwoners hebben een abonnement op de agenda’s van de raads- en commissievergaderingen. Zo weten ze precies wanneer de onderwerpen die zij belangrijk vinden besproken worden.
 
Deze en een groot aantal andere cijfers zijn terug te vinden in het Jaarverslag 2023 van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân.

Zie ook