Contact

Archief raadplegen of bezoeken

Het archief van de gemeente bestaat uit de archieven van de voormalige gemeenten Bolsward, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. Het archief bevat een schat aan informatie over onze gemeente en onze inwoners. Je kunt het archief raadplegen voor bijvoorbeeld informatie over voorouders, bouwen en milieu. Wil je onze ‘papieren’ archiefstukken zien? Maak dan van te voren een afspraak. Op deze pagina lees je meer informatie.

Webarchieven

Op  archiefweb.eu vind je alles terug wat ooit op onze website heeft gestaan. De ‘oude’ websites van de gemeenten Bolsward, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel zijn daar ook nog te bekijken. De verordeningen van de oude gemeenten zijn naast archiefweb ook op www.overheid.nl na te lezen.