Contact

Archief raadplegen of bezoeken

Het archief van de gemeente bestaat uit de archieven van de voormalige gemeenten Bolsward, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel. Het archief bevat een schat aan informatie over onze gemeente en onze inwoners. Je kunt het archief raadplegen voor bijvoorbeeld informatie over voorouders, bouwen en milieu. Wil je onze ‘papieren’ archiefstukken zien? Maak dan van te voren een afspraak. Op deze pagina lees je meer informatie.

Archief foto zeilboten

Webarchieven

Op  archiefweb.eu vind je alles terug wat ooit op onze website heeft gestaan. De 'oude' websites van de gemeenten Bolsward, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel zijn daar ook nog te bekijken. De verordeningen van de oude gemeenten zijn naast archiefweb ook op www.overheid.nl na te lezen.

Cultuurhistorisch centrum De Tiid

De Tiid in Bolsward is een plek waar je gebruik kunt maken van de kracht van vele partners die samenwerken. In De Tiid kun je inpluggen op de geschiedenis van Súdwest-Fryslân, onderdeel worden en zelf geschiedenis maken.

Archiefweb

Opzoek naar onze oude websites? Bekijk ze hier. Ook de 'oude' websites van de fusiegemeenten kun je hier bekijken.

Archief bezoeken

Wanneer je het archief bezoekt, moet je rekening houden met een aantal dingen:

 • Maak eerst een afspraak. Je kunt langskomen tijdens onze reguliere openingstijden;
 • Heb je een afspraak gemaakt? Meld je bij binnenkomst bij onze balie;
 • Onze medewerker van het archief registreert jouw aanwezigheid;
 • Bij binnenkomst moet je een legitimatiebewijs laten zien. Deze gegevens worden uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt.

Breng je voor het eerst een bezoek aan het archief? Dan krijg je een exemplaar van het bezoekersreglement. In het bezoekersreglement staat informatie over de gang van zaken wanneer je het archief wilt bezoeken en raadplegen. Om het archief te mogen betreden moet je het bezoekersreglement tekenen. Door dit te doen verklaar je bekend te zijn met en je te houden aan het reglement.

Meer informatie

De meeste archiefstukken zijn openbaar, maar dat geldt niet voor alles. Bijvoorbeeld documenten die over personen gaan zijn niet openbaar. De medewerkers van het archief helpen je graag en zij kunnen je een antwoord geven op vragen over familie, bewoners, gebouwen of bijvoorbeeld regelingen.

Je kunt langskomen tijdens onze reguliere openingstijden. Maak je wel van te voren een afspraak?

Alle archieven worden in het eerste kwartaal van 2021 verhuisd naar het Cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward. Gedurende de verhuizing zijn de archieven niet te raadplegen.

De bezoekadressen van de archiefbewaarplaatsen zijn:

 • Voormalige gemeente Bolsward
  Brokmui 62
  9101 EZ Dokkum
  Kijk voor openingstijden op www.hicnof.nl.
 • Voormalige gemeente Littenseradiel en voorgangers (Baarderadeel en Hennaarderadeel)
  Carlsonstraat 13
  8263 CA Kampen
  Let op: Het archiefdepot in Kampen kun je niet zomaar bezoeken. Wil je een afspraak maken? Stuur een e-mail naar archief@sudwestfryslan.nl.
 • Voormalige gemeente Nijefurd en voorgangers (Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hindeloopen, Stavoren, Workum)
  Markstraat 8
  8601 CT Sneek
 • Voormalige gemeente Sneek tot 1816
  Brokmui 62
  9101 EZ Dokkum
  Kijk voor openingstijden op www.hicnof.nl.
 • Voormalige gemeente Sneek vanaf 1816
  Carlsonstraat 13
  8263 CA Kampen
  Let op: Het archiefdepot in Kampen kun je niet zomaar bezoeken. Wil je een afspraak maken? Stuur een e-mail naar archief@sudwestfryslan.nl.
 • Voormalige gemeente Wûnseradiel
  Markstraat 8
  8601 CT Sneek
 • Voormalige gemeente Wymbritseradiel
  Stadslaan 75
  8651 AB IJlst

Wil je een kopie hebben van een archiefstuk?

Voor een kopie betaal je administratiekosten.

 • Per scan of kopie op A4 kost € 0,65
 • Per scan of kopie op A3 kost € 1,05
 • Formaten groter dan A3 betaal je € 9,65

Kosten om iets te laten opzoeken of uitzoeken

Als onze archiefmedewerkers iets voor je moeten uitzoeken of opzoeken, kost dat € 12,35 per kwartier. De rekening sturen wij achteraf.

Wil je langer dan een half uur in het archief zijn?

Dan neemt onze archiefmedewerker altijd vooraf contact met je op. We overleggen dan met jou of je dat wilt.