Archief raadplegen of bezoeken

Het gemeentearchief bevat een schat aan informatie over de vroegere gemeenten Baarderadeel, Bolsward, Hemelumer Oldeferd en Noordwolde, Hennaarderadeel, Hindeloopen, IJlst, Littenseradiel, Nijefurd, Sneek, Stavoren, Workum Wûnseradiel en Wymbritseradiel. En honderden archieven en foto’s van kerken, scholen, bedrijven etc. Je kunt het archief raadplegen voor bijvoorbeeld informatie over voorouders, bouwen en milieu.

Wil je onze ‘papieren’ archiefstukken zien? Dat kan van maandag tot en met donderdag van 9 tot 17 uur en op vrijdag van 9 tot 13 uur. Maak twee dagen van te voren een afspraak. Meer informatie kun je vinden op de website van De Tiid.

Informatie vragen of een afspraak maken

De archieven

Kranten

Doorzoek duizenden artikelen, nieuwsberichten, advertenties, familieberichtuit het Bolswards, het Sneeker Nieuwsblad en de Friso.

Beeldbank

De beeldbank heeft duizenden afbeeldingen. Zoek op trefwoord, titel, thema, plaats, datum of vervaardiger.

Archieven

Van de vroegere gemeenten en vele particuliere archieven. Bijvoorbeeld Gemeenteverslagen over de periode 1851-1935.

Voorouders

Ga op zoek naar jouw voorouders van de 16e eeuw tot begin 60-er jaren van de vorige eeuw.

Video

Struin door een selectie van oude video's van het leven in onze dorpen en steden. Gemaakt door Johan Willem Lambertus Adolfs (1917-1977)

Archiefweb

Zoek naar oude pagina's van de website. Ook websites van de vroegere fusiegemeenten vind je hier.

Cultuur historisch centrum De Tiid

De geschiedenis van Súdwest-Fryslân. Zoek uit wie de moeder van jouw opa was of waar ze woonden.

Bibliotheek

Zoek in de bibliotheken die onze vroegere gemeenten in de loop der jaren hebben opgebouwd.