Declaraties en gedragscode college burgemeester en wethouders

De gedragscode is een middel om een open, transparant en integere organisatiecultuur te realiseren. De gemeentewet verplicht de gemeenteraad om voor zichzelf en haar bestuurders een gedragscode vast te stellen. De ‘Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders is door de gemeenteraad vastgesteld.

Declaraties en kosten college 2024

Nog geen declaraties bekend.

Nog geen declaraties bekend.

Reis- en verblijfskosten buitenlandse dienstreizen 2024

Aanwezig: Wethouder De Boer, wethouder Rietman en Strategisch adviseur Europa.
Datum: 4, 5 en 6 september 2024

Uitnodiging

In 2024 organiseert de G40 een studiereis naar Freiburg en Heidelberg, waar ook de gemeente Súdwest-Fryslân voor is uitgenodigd. De studiereis zal plaatsvinden op 4, 5 en 6 september 2024. Tijdens deze studiereis zijn wethouders van het G40-stedennetwerk en hun ambtelijke ondersteuning aanwezig. Tijdens deze studiereis wordt de toekomst van slimme duurzame steden in Europa ontdekt.

Doel

Heidelberg en Freiburg zijn voorlopers op verschillende terreinen waar de uitgenodigde gemeenten van kunnen leren. Dit zijn bijvoorbeeld onderwerpen als klimaatadaptatie, energietransitie, woningbouw en burgerparticipatie.

In Freiburg en Heidelberg worden projecten bezocht die inspireren. Tevens liggen er kansen op het gebied van netwerken. Niet alleen binnen de G40 liggen daar kansen, maar ook bij de Duitse steden Heidelberg en Freiburg. Deze kunnen eventueel ingezet worden voor Europese samenwerking of kennisdeling in de toekomst.

Programma

Het programma is als volgt:

 • Woensdag 4 september | Heidelberg
  Treinreis naar Heidelberg. Bezoek aan Heidelberg Innovation Park, een campus voor de digitale- en biotechwereld. Er wordt gesproken met startups en er wordt kennis gemaakt met hun innovaties. Tevens wordt bekeken hoe de gemeente en het bedrijfsleven samenwerken en ingaan op de smartcityaanpak van de stad waarin onder andere duurzaamheid, klimaatbescherming, burgerparticipatie en samenwerking centraal staan.
 • Donderdag 5 september | Heidelberg/Freiburg
  Het stadhuis van Heidelberg wordt bezocht. Daarbij staat hun duurzaamheidsstrategie, energietransitie en de klimaatverandering centraal. Vervolgens wordt het nieuwbouwproject Bahnstadt bezocht en volgt een treinreis naar Freiburg. Aldaar volgt een uitleg over de stad: wat is de politieke en economische context van Freiburg? De focus op duurzaamheid heeft hier een lange geschiedenis, waarbij de Universiteit van Freiburg een rol heeft gehad. Tijdens een stadswandeling door het historische centrum wordt gesproken over de mobiliteitsplannen voor de stad.
 • Vrijdag 6 september | Freiburg
  De Freiburgse stadsdelen Vauban en Rieselfeld worden bezocht, deze zijn slim en duurzaam gebouwd. Ook wordt er een kijkje genomen in de wijken en zien hoe dit is gedaan. Daarbij wordt gekeken naar de techniek, het OV-systeem en de stedenbouw, maar ook naar de betrokkenheid van inwoners hierbij. ’s Middags volgt de treinreis terug naar Nederland.

Kosten

De totale kosten zijn € 7.110 (€ 2.370 per persoon). Binnen het budget Bestuurszaken is hier budget voor.

1. Verslag studiereis

Wetsus Leeuwarden heeft een studiereis georganiseerd naar Helsingborg, Zweden. Doel van de
studiereis was om het RecoLab in Helsingborg te bezoeken. RecoLab is een onderdeel van Wetsus. Hier wordt een systeem van gescheiden sanitatie met vacuümtoiletten toegepast voor 2000 huishoudens. Dit kan als inspiratie dienen voor Friese stadsuitbreidingen en koppeling met de landbouw.

De wijk Oceanhammen is bezocht. De wijk Oceanhammen is gebouwd op een oud haventerrein. Er zijn nu 700 woningen aangesloten op een gescheiden sanitatie systeem. Grijs water (douche,wasmachine), zwart water (toilet) en groen afval worden via een drie buizensystemen apart ingezameld. Daarnaast is de wijk circulair gebouwd.

In de toekomst wordt de wijk Ostra Ramlosa gebouwd. In deze nieuwe wijk worden de 1500 huizen ook aangesloten op de gescheiden sanitatie. Het wordt een innovatieve wijk met een nieuw ziekenhuis, eigen voorzieningen, veel groen en water en parkeerhubs.

Andere deelnemers aan de studiereis waren onder andere Gemeente Leeuwarden, Wetterskip Fryslân,
provincie Fryslân, Collectief Sudwestkust, Circulair Fryslân, FB Oranjewoud en Innovatiepact Fryslân.

Kansen
Er zijn een aantal kansen verkend:

 • Hernieuwde aandacht voor eigen gescheiden sanitatieproject in Noorderhoek.
 • Leeuwarden ziet kansen om dit toe te passen in de wijk Spoorzone. Wij houden goed
  contact met gemeente Leeuwarden om hiervan te leren.
 • De opgedane ervaringen van Wetsus kunnen gecombineerd worden met andere
  duurzaamheidsdoelen als energieneutraal en circulair.

2. Aanvraag studiereis

Aanwezig: Wethouder De Boer en directeur R. Smit
Datum: 8 en 9 april 2024

Uitnodiging

Op dinsdag 19 december hebben Wethouder De Boer en directeur Smit een uitnodiging ontvangen voor een studiereis naar Helsingborg. Deze wordt georganiseerd door Wetsus. De studiereis vindt plaats op 8 en 9 april.

Doel

Het doel van de studiereis is om het RecoLab in Helsingborg te bezoeken. RecoLab is een onderdeel van Wetsus. Hier wordt een systeem van gescheiden sanitatie met vacuümtoiletten toegepast voor 2000 huishoudens. Dit kan als inspiratie dienen voor Friese stadsuitbreidingen en koppeling met de landbouw.
Daarnaast kan deze reis ook gebruikt worden als een netwerkmogelijkheid met Wetterskip, Wetsus en andere Friese partijen.

Programma

Het programma is als volgt:

Dag 1:
13:30 uur | Aankomst Schiphol (AMS)
15:15 uur | Vlucht vertrekt naar Copenhagen (CPH)
16:35 uur | Vlucht arriveert in Copenhagen
17:11 uur | Trein van CPH naar Helsingborg
18:22 uur | Aankomst Helsingborg
18:30 uur | Check-in Elite Hotel Marina Plaza
19:00 uur | Avondeten in Helsingborg stad (Mollberg)

Dag 2:
08:00 uur | Ontbijt in Elite Hotel Marina Plaza
08:45 uur | Hotel Check-out en vertrek naar RecoLab lopend
09:00 uur | Begin programma RecoLab bij Amanda Haux en Hamse Kjerstadius:

 • Welcome to RecoLab, presentation of attendees.
 • Presentation RecoLab with focus on the development facility, including Oceanhamnen
 • Hamse Kjerstadius, process engineer NSVA)
 • Guided tour of the development facility (Hamse & Amanda Widen, process engineer NSVA)
 • Presentation of Helsingborg’s investment Ostra Ramlösa, new district, with source separating wastewater (Mattias Rundberg, project manager from the City)
 • Ostra Ramlösa RecoLab 2.0 gray water including legal issues (Amanda Widen)
 • Lunch at RecoLab
 • Oceanhamnen challenges and status (Dennis Kerkhof project manager from the City)
 • Guided tour Oceanhamnen — Vacuum systems integration in houses (Hamse & Amanda guides)
 • Ca. 15:00 uur finish in Oceanhamnen

15:13 uur | Vertrek Helsingborg met trein naar CPH
16:19 uur | Aankomst CPH
17:25 uur | Vlucht vertrekt naar AMS
18:50 uur | Vlucht arriveert in AMS

Deelnemers

De volgende mensen hebben zich al aangemeld:

 • Directeur Innovatiepact Fryslân
 • Ambassadeur Circulair Friesland
 • Directeur Wetsus
 • Directeur Wetterskip Fryslân
 • Directeur gemeente Leeuwarden
 • Bestuurders Wetterskip Fryslan
 • Gedeputeerde Friesland
 • Voorzitter van Collectief Súdwestkust

Advies is dan ook om wethouder De Boer en directeur Rixt Smit als vertegenwoordiging van de gemeente de studiereis te laten bezoeken.

Kosten

De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn € 1.200 per persoon. In totaal gaat het dus om een bedrag van € 2.400 per persoon. Binnen het budget bestuurszaken is hier budget voor.

Aanwezig: wethouder Dam, 2 accountmanagers ondernemen.

 • Donderdag 25 januari 2024 -13:00–18:00 Beursvloerbezoek
 • Vrijdag 26 januari 2024 - 10:00-18:00 Beursvloerbezoek  

Visit Friesland

Mede namens Gedeputeerde Douwstra (Provincie Fryslân) zijn wethouders Dam en Rietman door Visit Fryslân (Merk Fryslân) uitgenodigd voor bezoek aan hun stand op de watersportbeurs Boot Düsseldorf op vrijdag 26 januari 2024. In het college van 9 januari 2024 is besloten dat wethouder Dam 26 januari eventueel aansluit.

Wethouder Dam wordt deze middag ontvangen op de stand van Visit Friesland (Merk Fryslân) voor een netwerkmoment. Vervolgens worden de gasten meegenomen over de beursvloer om de laatste innovaties en ontwikkelingen uit de watersport- en recreatie te ontdekken. Daarbij worden tevens bezoeken gebracht aan enkele Friese standhouders. Daarnaast is er voldoende tijd in het programma om ook medebestuurders te spreken.

Doel bezoek

 1. Up to date blijven van twee Parels van SWF: Jachtbouw en Vrijetijdseconomie, hoe zij zich verhouden tot de rest van de wereld en bijhouden ontwikkelingen/innovaties;
 2. Grutsk op de bedrijven uit de gemeente Súdwest-Fryslân tonen aan de standhouders uit de gemeente Súdwest-Fryslân middels standbezoek;
 3. Netwerken bij stand Merk Fryslân op uitnodiging Merk Friesland. Tevens aanwezig: gedeputeerde Friso Douwstra, Martin Cnossen (Merk Fryslân)
 4. Inspiratie opdoen over gemeente-marketing qua GVE bij met Merk Fryslân vergelijkbare organisaties (o.a.: spreiding in tijd en ruimte).

Planning

Donderdag 25 januari zullen twee accountmanagers ondernemen vanuit de gemeente Súdwest-Fryslân de beurs bezoeken. Wethouder Dam zal donderdagavond aankomen in Düsseldorf. Vrijdagmorgen 26 januari kan dan gezamenlijk met beide accountmanagers vanaf 10:00 uur de beurs worden bezocht. De beurs is geopend van 10:00 tot 18:00.

Raming Kosten

Toegangskaarten   €  21/€ 36 (p.p. 1/2 dagen)€ 93 
Hotel   € 250 (p.p.  1 nacht)€ 750
Verblijfskosten       € 100 (p.p.)                   € 300
Reiskosten auto (2x)2x 600 km€ 440
Onvoorzien € 100
Totaal € 1.683

Datum: 10 januari 2024
Meereizende ambtenaren: Projectleider Aardgasvrije wijken en Strategisch Adviseur Europa
Gesproken met: Mirela Atanasiu (Head of unit of Operations CHP-Clean Hydrogen Partnership)

Verslag

Het gesprek op 10 januari 2024 volgt op een overleg in oktober 2023 tussen wethouder De Boer en mevrouw Atanasiu. Het CHP zet zich in om ontwikkelingen op waterstofgebied te ondersteunen met kennis en mogelijk financiën. Door het CHP worden de Europese energiedoelstellingen voor 2030 en verder, eerder en makkelijker gehaald.   

Onderwerp van gesprek waren de gemeentelijke plannen voor Energiestad Bolsward. Met name is ingegaan op het onderdeel waterstof. Het Clean Hydrogen Partnership heeft praktische tips gegeven hoe de plannen rondom Bolsward verbeterd kunnen worden. Daarnaast is er informatie gegeven over een subsidie die in januari geopend wordt.

Het vervolg van deze afspraak is dat er op 26 januari 2024 een informatiedag is over de nieuwe subsidiemogelijkheid van het CHP. Deze is open voor alle geïnteresseerden.

Wethouder De Boer is op dezelfde dag heen als terug gereden. In totaal zijn de gemaakte kosten de reiskosten van wethouder De Boer en de twee ambtenaren.

Oudere declaraties

Hieronder vind je eerdere declaratie overzichten van het college.

Geen declaraties van:

 • Geschenken meer dan € 50
 • Reis- en verblijfskosten buitenlandse dienstreizen
 • Excursies en evenementen