Declaraties en gedragscode college burgemeester en wethouders

De gedragscode is een middel om een open, transparant en integere organisatiecultuur te realiseren. De gemeentewet verplicht de gemeenteraad om voor zichzelf en haar bestuurders een gedragscode vast te stellen. De ‘Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders is door de gemeenteraad vastgesteld.

Declaraties en kosten college 2022

Nog geen declaraties bekend.

Nog geen declaraties bekend.

Nog geen declaraties bekend.

Oudere declaraties

Hieronder vind je eerdere declaratie overzichten van het college.

Geen declaraties van:

  • Geschenken meer dan € 50
  • Reis- en verblijfskosten buitenlandse dienstreizen
  • Excursies en evenementen