Geboorte aangeven

Ben je vader of moeder geworden? Gefeliciteerd! Tijd om te genieten van de kleine. Vergeet je niet om de geboorte aan ons door te geven? Dit doe je binnen 3 dagen na de geboorte. Maak hiervoor een afspraak. Op deze pagina vind je meer informatie over het doorgeven van de geboorte.

Mei de berte fan ús berntsje gie ús leafste winsk yn ferfolling!

Meer informatie over geboorteaangifte

Dat hangt af van de dag waarop jouw kind is geboren. De regel is dat je binnen 3 dagen ná de geboortedag aangifte doet.

Geboorte aangeven
Geboortedag Laatste aangiftedag
Maandag Donderdag
Dinsdag Vrijdag
Woensdag Maandag
Donderdag Maandag
Vrijdag Dinsdag
Zaterdag Dinsdag
Zondag Woensdag

Er zijn verschillende personen die de aangifte kunnen doen:

 • De vader of moeder van het kind;
 • Iemand die bij de geboorte aanwezig was (bijvoorbeeld een familielid of een verloskundige);
 • De eigenaar van de woning waar de geboorte heeft plaatsgevonden;
 • Het hoofd of een gemachtigde van de inrichting waar het kind geboren is (bijvoorbeeld een ziekenhuis of een gevangenis).

Bij het aangeven van een geboorte moet je een aantal dingen meenemen naar het gemeenteloket:

 • Een geldige identiteitsbewijs;
 • De geboortedatum, geboortetijd en voornamen van het kind;
 • De erkenningsakte ongeboren kind, als je deze akte hebt;
 • Een akte van naamskeuze, als je deze akte hebt;
 • Een geldig identiteitsbewijs van de moeder (niet verplicht);
 • Het trouw- of partnerschapsboekje (niet verplicht);
 • Een verklaring van de arts of verloskundige (niet verplicht).

Als ouders bepaal je de achternaam van je kind. Je kiest voor:

 • de achternaam van de moeder;
 • de achternaam van de vader;
 • of beide achternamen (mogelijk vanaf januari 2024).

Je kiest alleen bij het eerste kind de achternaam. Alle volgende kinderen, die jullie samen krijgen, krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

De achternaam kiezen doe je vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte op het gemeentehuis. Hiervoor moeten jullie beide naar het gemeentehuis komen.

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk een dubbele achternaam te kiezen voor jullie kind. Je kiest voor de achternaam van de moeder of die van de andere ouder of voor een combinatie van deze twee achternamen. Voorwaarde is wel dat het kind de Nederlandse nationaliteit vanaf geboorte of erkenning heeft.

Er gaat ook een ‘overgangsregeling’ gelden: kinderen die op of na 1 januari 2016 zijn geboren kunnen alsnog een dubbele achternaam krijgen. Er worden hiervoor dan wel kosten in rekening gebracht.

Heb je voor de geboorteaangifte al afscheid moeten nemen van je kindje? Dan wordt eerst een geboorteakte opgemaakt en daarna een overlijdensakte.

Is je kindje niet levend ter wereld gekomen? Je kunt je hem of haar op laten nemen in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit kan ook met terugwerkende kracht. Wil je een aangifte doen? Neem dan eerst telefonisch contact met ons op via 14 0515.

Is je kind in het buitenland geboren? Dan doe je aangifte van geboorte in de geboorteplaats in het buitenland.