Gebiedsvisie De Potten

Op deze pagina vind je informatie over het vervolgtraject van de gebiedsvisie ‘De Potten’.

Vervolgtraject Gebiedsvisie ‘De Potten’

Er zijn in totaal 3 interactieve bijeenkomsten georganiseerd op 16 februari, 23 maart en 20 april. Daarnaast zijn er 2 enquêtes gehouden onder bezoekers van De Potten en inwoners van de regio.
Dit heeft geresulteerd in een concept gebiedsvisie.

Het college van B&W besluit op 4 oktober of de concept gebiedsvisie voor inspraak ter inzage  gelegd kan worden. Vervolgens kun je het concept inzien met ingang van 14 oktober tot en met 11 november (4 weken). Tijdens deze termijn is het mogelijk een schriftelijke reactie in te dienen.

Vragen?

Heb je een vraag? Mail ons dan via depottenambitie@sudwestfryslan.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

Luchtfoto De Potten

Documenten

De geplande stappen naar de vastgestelde gebiedsvisie en -ambitie De Potten:

2022-10-04: concept gebiedsvisie in B&W
2022-10-14: ter inzagelegging inspraak gedurende 4 weken
2022-11-11: eind inspraaktermijn
2023-01-17: behandeling in cie DSO
2023-02-02: behandeling in gemeenteraad

Hier staat binnenkort de nieuwe concept gebiedsvisie.