Gebiedsvisie De Potten

Op deze pagina vind je informatie over het vervolgtraject van de gebiedsvisie ‘De Potten’.

Vervolgtraject Gebiedsvisie ‘De Potten’

Er zijn in totaal 3 interactieve bijeenkomsten georganiseerd op 16 februari, 23 maart en 20 april. Daarnaast zijn er 2 enquêtes gehouden onder bezoekers van De Potten en inwoners van de regio. Dit heeft geresulteerd in een concept gebiedsvisie.

Inspraak

Het college heeft op 4 oktober 2022 besloten dat de concept gebiedsvisie voor inspraak ter inzage  gelegd kan worden.

Je kunt het concept inzien met ingang van 14 oktober tot en met 11 november. Dit kan bij het gemeenteloket in Sneek of bekijk het concept Gebiedsvisie De Potten online.

Tijdens bovengenoemde termijn is het mogelijk een schriftelijke reactie in te dienen, via emailadres depottenambitie@sudwestfryslan.nl.

Wil je liever mondeling reageren? Maak hiervoor een afspraak met de heer S. Galema via het telefoonnummer 140515. Dit kan tot en met 8 november 2022.

Inloopbijeenkomst

In de eerste week van november organiseren we een inloopbijeenkomst in het Bestjoershûs te Sneek. Tijdens deze inloopbijeenkomst kun je vragen stellen over de concept gebiedsvisie en een reactie achterlaten.

  • woensdag 2 november
  • van 16.00 tot 19.00 uur
  • Bestjoershûs, Marktstraat 1 te Sneek

Vragen?

Heb je een vraag? Mail ons dan via depottenambitie@sudwestfryslan.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met je op!

Luchtfoto De Potten

Documenten

De geplande stappen naar de vastgestelde gebiedsvisie en -ambitie De Potten:

2022-10-04: concept gebiedsvisie in B&W
2022-10-14: ter inzagelegging inspraak gedurende 4 weken
2022-11-11: eind inspraaktermijn
2023-02-21: behandeling in commissie DSO
2023-03-09: behandeling in gemeenteraad