Garage, aan- of uitbouw

Een aan- of uitbouw, garage, tuinhuis en overkapping wordt ook wel een bijbehorend bouwwerk genoemd. Wil je een bijbehorend bouwwerk bouwen? Dan kan je misschien een flitsvergunning aanvragen. Kleinere bouwwerken kunnen in aanmerking komen voor een flitsvergunning. Een flitsvergunning is een omgevingsvergunning die binnen 5 werkdagen wordt verleend.

Vraag een flitsvergunning aan

Meer informatie

 • Het plan moet in maat, schaal en verschijningsvorm ondergeschikt aan het hoofdgebouw;
 • Voor de plaatsing en de maatvoering is het omgevingsplan bepalend;
 • Indien plaatsing en maatvoering niet aan het omgevingsplan voldoen, is het planologische afwijkingenbeleid bepalend. Soms kunnen wij afwijken van de regels van het omgevingsplan. In het ‘Planologisch Afwijkingenbeleid’ staan deze situaties.
 • Het plan komt in plaatsing, vormgeving, indeling, materiaal en kleur overeen met een eerder vergund plan in een zelfde soort situatie en bij een zelfde gebouwtype.
 • Het plan vormt een eenheid met bestaande bijbehorende bouwwerken;
 • Het gaat om een overwegend rechthoekige plattegrond;
 • Het plan heeft een plat dak, of flauw hellend dak (transparant serre dak) of een van het hoofdgebouw afgeleide kapvorm.

Naar het voorerfgebied  gekeerde gevelvlak(ken):

 • steen:  gelijk aan hoofdgebouw of;
 • hout of gelijkwaardig:  naturel vergrijzend of in gedekte, donkere kleur.

Naar het voorerfgebied gerichte gevelvlak:

 • een gevelopening te bevatten (ramen of deuren) met een oppervlakte van minimaal 10% van het totale gevelvlak.

Voor de aanvraag van een flitsvergunning hebben we een aantal gegevens van je nodig:

 • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier. Dit formulier kun je invullen via het Omgevingsloket;
 • Situatietekening van het perceel met alle (nieuwe) bouwwerken op schaal met afmetingen en afstanden tot de perceelgrenzen;
 • Plattegrondtekeningen van alle verdiepingen op schaal met afmetingen;
 • Tekeningen van de gevels van het bouwwerk op schaal met afmetingen (o.a. de goot- en nokhoogte van het bouwwerk);
 • Doorsnedetekeningen (nieuw en eventueel bestaand) op schaal met afmetingen;
 • Detailtekeningen op schaal met afmetingen (zoals de dakrand, aansluiting met bestaande bebouwing, fundering);
 • Constructieberekeningen en –tekeningen, tenzij u in het digitale aanvraagformulier vraagt of u deze gegevens later mag aanleveren (minimaal 3 weken voor de start van de bouw). Als u dit vraagt, moet u nog wel de hoofdlijn van de constructie aanleveren. De hoofdlijn van de constructie is een omschrijving en een (schetsmatige) tekening van de opbouw van de dragende onderdelen van een bouwwerk. Jouw constructeur kan dit voor u maken.
 • Overzicht van de vloeroppervlakte in m2 en inhoud in m3 van voor en na (bruto).
 • Overzicht van kleuren en materialen.

Als het gaat om een bijzondere situatie of als wij er niet zeker van zijn dat je aanvraag  voldoet aan deze regels, vragen wij advies aan de welstandscommissie. Het duurt dan langer voordat je antwoord krijgt.

Heb je vragen? Of wil je meer informatie? Neem dan contact op met team Vergunningen via 14 0515.

Zie ook