Inclusieve arbeidsmarkt

Niet iedereen past in het format van een aangeboden vacature. Er liggen nog voldoende kansen op de arbeidsmarkt door banen passend te maken bij de mensen. Kijk naar de kwaliteiten van mensen en richt je organisatie in naar de kwaliteiten en beperkingen van mensen. Dat noemen we functiecreatie of jobcarving!

Vacatures - inclusieve arbeidsmarkt - functiecreatie

Functiecreatie of jobcarving

Bestaande bedrijfsprocessen worden efficiënter en anders georganiseerd. Dit door de taken en werkzaamheden van mensen opnieuw te verdelen. Dit gebeurt door werkprocessen te analyseren, relatief eenvoudige taken af te splitsen en deze taken samen te voegen tot nieuwe duurzame banen waarvoor mogelijk wel mensen beschikbaar zijn. Het UWV kan hierbij ook ondersteunen door het uitvoeren van een Bedrijfsadvies Inclusieve arbeidsorganisatie (BIA).

Je kunt je als bedrijf zelf aanmelden voor een BIA bij het UWV. Kom je er niet uit? Dan kunnen wij helpen bij de aanmelding.

Vragen of hulp nodig?

Mirjam Hoekstra en Gonda de Witte zijn de accountmanagers Werk. Heb je vragen? Neem gerust contact op via ons contactformulier of bel naar 14 0515.

Zie ook