Fries op het gemeentehuis.

Waarom word ik in het Nederlands aangesproken?

Wanneer je ons belt, neemt onze klantcontactmedewerker de telefoon in het Nederlands op. Dit doen we omdat al onze inwoners Nederlands verstaan. Natuurlijk vinden we het ook belangrijk dat onze inwoners zich mogen uitdrukken in het Fries. Daarom kunnen onze klantcontactmedewerkers het Fries in elk geval verstaan en meestal ook spreken.

 

Maar.. waarom is deze site eigenlijk niet tweetalig Nederlands-Fries?

Waarom is de hele website niet tweetalig Nederlands-Fries? In 2012 hadden we een gemeentesite die tweetalig Nederlands-Fries was. Dat is veranderd sinds onze vorige website. Onze inwoners dragen het Fries een warm hart toe en vinden het belangrijk dat ze Fries mogen spreken. Toch vinden ze het lezen van het Fries vaak lastig. Dat bleek ook uit de metingen: de Friese pagina’s werden nauwelijks bekeken. Wij willen inspringen op wat onze inwoner zoekt. De meeste mensen hebben geen behoefte aan een Friestalige website. Daarom is de website alleen Nederlandstalig.

 

20% persberichten in het Fries

Dat de gemeentesite niet in het Fries is, betekent niet dat wij niets in het Fries publiceert. Jaarlijks leveren we 20% van de persberichten in het Fries aan. Om dat mogelijk te maken, krijgen werknemers van de gemeente ieder jaar de kans om hun Fries bij te spijkeren.

 

Fryske Twitterdei

Op de derde donderdag van april is het Fryske Twitterdei. Dan twitteren wij de berichten zoveel mogelijk in het Fries.