Fries in onze gemeente

Hoe gaat de gemeente Súdwest-Fryslân om met de Friese taal? In Friesland geldt: wie Fries kan spreken, mag Fries spreken. Fries kan in het zakenleven in Súdwest-Fryslân ook een toegevoegde waarde zijn. Wij werken vanuit de gemeente Fries- en Nederlandstalig. Op deze pagina lees je er meer over.

Meer informatie

Wanneer je ons belt, neemt onze klantcontactmedewerker de telefoon in het Nederlands op. Dit doen we omdat al onze inwoners Nederlands verstaan. Natuurlijk vinden we het ook belangrijk dat onze inwoners zich mogen uitdrukken in het Fries. Daarom kunnen onze klantcontactmedewerkers het Fries in elk geval verstaan en meestal ook spreken.

In 2012 was onze gemeentesite tweetalig. Dat is veranderd toen wij een nieuwe website lanceerden. Onze inwoners (en medewerkers) dragen het Fries een warm hart toe en vinden het belangrijk dat ze Fries mogen spreken. Toch vinden ze het lezen van het Fries vaak lastig. Dat bleek ook uit de metingen die wij hebben gedaan op onze website: de Friese pagina’s werden bijna niet bekeken. Wij willen luisteren naar de wensen van onze inwoners en de meeste inwoners gaven aan geen behoefte te hebben aan een Friestalige website. Daarom is de website alleen Nederlandstalig.

Dat de gemeentesite niet in het Fries is, betekent niet dat wij niets in het Fries publiceert. Jaarlijks leveren we 20% van de persberichten in het Fries aan. Om dat mogelijk te maken, krijgen werknemers van de gemeente ieder jaar de kans om hun Fries bij te spijkeren.

Op de derde donderdag van april is het Fryske Twitterdei. Dan twitteren wij de berichten zoveel mogelijk in het Fries.

Friese uiensoep, oranjekoek, dúmkes, suikerbrood of recepten met droge worst en Friese kaas zijn op veel menukaarten terug te vinden. De Friese cultuur is dus duidelijk zichtbaar in de horeca.

Zoals op deze pagina eerder al staat beschreven: wie Fries kan spreken, mag Fries spreken in Fryslân. Om deze uitspraak nog meer kracht bij te zetten was er een paar jaar geleden een 'Praat mar Frysk'-campagne. Die werd georganiseerd door Afûk om op speelse wijze te laten zien dat je Fries kunt gebruiken in het bedrijfsleven. Bij veel bedrijven hangen nog stickers of andere materialen met een rode lip: dat betekent dat je er Fries kunt spreken.

Fries kan in het zakenleven in Súdwest-Fryslân een toegevoegde waarde zijn!