Fries in het bedrijfsleven

Friese uiensoep, oranjekoek, dúmkes, suikerbrood of recepten met droge worst en Friese kaas zijn op veel menukaarten terug te vinden. De Friese cultuur is dus duidelijk zichtbaar in de horeca. Fries kan in het zakenleven in Súdwest-Fryslân een toegevoegde waarde zijn.

In Friesland geldt: Wie Fries kan spreken, mag Fries spreken. Om deze uitspraak nog meer kracht bij te zetten was er een paar jaar geleden een 'Praat mar Frysk'-campagne. Die werd georganiseerd door de Afûk om op speelse wijze te laten zien dat je Fries prima kunt gebruiken in het bedrijfsleven.

Prat mar frysk

Als ik iemand niet ken, begin ik mijn telefoongesprek altijd met “mei Pieter de Vries”. Een Fries pikt dat op en dan kun je lekker in het Fries spreken. Dan heb je gelijk een klik.

Pieter de Vries, ondernemer Bolsward