Evenement organiseren

Organiseer je een braderie, een dorpsfeest, festival of een ander evenement? Dan is de kans groot dat je een evenementenvergunning nodig hebt of een melding moet doen.
Wil je een loterij of bingo organiseren? Kijk dan bij bingo, loterij en kansspel.
Lees verder voor informatie over:

 1. het aanmelden voor de evenementenkalender
 2. het doen van een melding
 3. het aanvragen van een evenementenvergunning
 4. het maken van een draaiboek en meer.

Stap 1: Evenementenkalender

Wil je volgend jaar een evenement organiseren? Meld je evenement aan voor de evenementenkalender van 2024. Dit kan van 2 april tot 1 september 2023.

Meld je aan voor de evenementenkalender

Waarom aanmelden voor de kalender?

 1. Er moeten altijd voldoende hulpdiensten beschikbaar zijn. Dit kan alleen door de evenementen over het seizoen te verspreiden.
 2. De kalender wordt besproken met de veiligheidsregio en de burgemeester.
 3. Na goedkeuring wordt de kalender vastgesteld en is dan zichtbaar op deze pagina. Staat je evenement erbij, dan is de datum en de locatie akkoord.

Niet aangemeld voor de kalender?

Je mag altijd een evenementenvergunning aanvragen. Ook als je je evenement niet hebt aangemeld voor de evenementenkalender. Maar dit kan betekenen dat je het evenement niet kunt organiseren.
Neem voor de aanvraag contact op met team Vergunningen. Dan kijken we samen of je het evenement nog mag organiseren.

Stap 2: Evenementenvergunning aanvragen

Heb je je evenement aangemeld voor de kalender en is de datum akkoord? Dan vraag je een evenementenvergunning aan of doe je een melding van jouw evenement. Via onderstaande knop kom je erachter of je een melding doet of een vergunning moet aanvragen.

Evenement melden of vergunning aanvragen

Belangrijk bij de vergunningaanvraag

Als organisator ben je verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een complete aanvraag. Een aanvraag bestaat in ieder geval uit:

 1. een aanvraagformulier
 2. een risicoscan
 3. een draaiboek met een situatietekening (verplicht bij een vergunningaanvraag)

En verder:

 • Je maakt gebruik van DigiD of eHerkenning
 • Je voegt alle benodigde bijlagen direct toe bij de aanvraag
 • Je omschrijft in de aanvraag hoe jij zorgt voor een duurzaam evenement

Indieningstermijnen

Een aanvraag moet op tijd bij ons binnen zijn. Begin op tijd, maximaal 20 weken voorafgaand aan het evenement.

 • A-evenement – 6 weken voorafgaand aan het evenement
 • B-evenement – 12 weken voorafgaand aan het evenement
 • C-evenement – 16 weken voorafgaand aan het evenement

We maken onderscheid tussen kleine en grote evenementen.

Melding (klein evenement)

 • Er komen maximaal 150 personen op af;
 • Het evenement is overdag tussen 10.00 en 23.00 uur;
 • Er wordt niet via speakers omgeroepen;
 • De muziek wordt niet elektronisch versterkt;
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, het fietspad of op een parkeerplaats;
 • Het evenement is geen belemmering voor verkeer en hulpdiensten;
 • Er worden geen grotere voorwerpen geplaatst dan 10m2.

Voldoe je aan de bovenstaande punten? Dan kan je een melding doen. Dit kan tot uiterlijk 20 werkdagen voorafgaand aan het evenement.

Vergunning (groot evenement)

 • Er komen meer dan 150 mensen op af?
 • Of gaat je evenement ’s nachts ook door?

Dan heb je een vergunning nodig. Als organisator ben je verantwoordelijk voor het evenement. De vergunning is nodig om een veilig en verantwoord evenement te houden.

Houd je een besloten evenement, dan heb je geen evenementenvergunning nodig en hoef je geen melding te doen.

Maar misschien heb je nog wel andere vergunningen of ontheffingen nodig.

Vul de vragenlijst voor een besloten feest in en check wat je precies moet regelen. Breng sowieso je buren op de hoogte van je plannen.

Een melding van een klein evenement is gratis.

De kosten voor het aanvragen van een evenementenvergunning zijn:

 • Voor reguliere A-evenementen € 75;
 • Voor B-evenementen met verhoogde aandacht € 275;
 • Voor B-evenementen met advies van het kernteam Veiligheid € 456;
 • Voor risicovolle C-evenementen € 1.693.

Naast een evenementenvergunning kunnen er ook andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Ook voor deze vergunningen en ontheffingen moet je betalen.

Heb je een aanvraag gedaan en kan je evenement niet doorgaan?

Dan moet je de kosten, voor het verlenen van de vergunning, toch betalen. Het kan daarom verstandig zijn te wachten met de vergunningaanvraag.

Als organisator ben je verantwoordelijk voor het tijdig indienen van een complete aanvraag.
Een aanvraag bestaat uit:

 1. een digitaal aanvraagformulier
 2. een risicoscan (hieruit blijkt in welke categorie jouw evenement valt)
 3. een draaiboek (verplicht bij een vergunningaanvraag)

Schrijven van een draaiboek

We hebben een handleiding voor je gemaakt.

Een draaiboek bij de aanvraag geeft ons inzicht in het evenement. En een aanvraag met een goed draaiboek kunnen wij snel en efficiënt behandelen.
En het helpt jou bij het organiseren van je evenement. Voor terugkerende evenementen is het draaiboek een waardevol document voor de toekomst.

Zorg ervoor dat je dit draaiboek klaar hebt, voordat je de vergunningaanvraag doet. Het draaiboek moet namelijk worden toegevoegd tijdens het invullen van het digitale aanvraagformulier.

Wij kunnen samen met jou een situatietekening digitaal intekenen. Neem hiervoor contact op met team vergunningen via email: vergunningenapv@sudwestfryslan.nl

Elk evenement wordt ingedeeld in een risicoklasse.

 • Klasse A is een evenement met weinig risico
 • Klasse C is een evenement met veel risico.
 • Klasse B valt tussen A en C in.

Wil je weten in welke risicoklasse jouw evenement valt? Vul dan de risicoscan in.

De scan geeft een indicatie van de omvang van de risico’s. In de scan komen een aantal onderdelen aan bod. Aan deze onderdelen worden risicopunten toegekend. Het totaal aantal punten vormt de voorlopige risicoscore. Deze uitkomst is nog niet definitief.

Doe de risicoscan

Informatie en voorwaarden voor een evenement (pdf)

Je vindt in dit document onder andere informatie over:

 • gemeentelijke voorzieningen
 • brandveiligheid en volksgezondheid
 • busverkeer
 • bouwwerken, podia, tribunes, tenten en andere constructies
 • verkeersregelaars
 • reclame
 • hulpdiensten
 • schenken van alcohol
 • muziek
 • standplaats
 • weersomstandigheden

Ook vind je in het document aanvullende informatie over specifieke evenementen:

 • braderie
 • ringrijden
 • kermis
 • springkussens
 • schaatstoertocht
 • survivalrun

Wil je bij je evenement graag alcohol schenken, dan heb je een ontheffing nodig. Hiervoor betaal je € 75.  

Heb je een ontheffing ontvangen? Dan mag je alcohol verkopen, maar met de volgende voorwaarden:

 • geen verkoop aan kinderen onder de 18 jaar
 • geen verkoop van sterke drank met meer dan 15% alcohol.
 • minimale leeftijd van de barleiding moet 21 jaar zijn.

Wil je de ontheffing aanvragen, los van je evenement? Dat kan! Vraag de ontheffing aan met het aanvraagformulier tijdelijk schenken alcohol.

Voor sommige evenementen moet je een melding voor brandveilig gebruik doen. Dit wordt automatisch meegenomen in je aanvraag voor een evenementenvergunning.

Organiseer je een niet-commercieel evenement? Dan kun je afvalcontainers, dranghekken en stroom van ons gebruiken. Informatie of aanvragen doe je via het contactformulier.

 • Regel het minimaal 1 week voor het evenement.
 • Maximaal 10 hekken per evenement.
 • De hekken moet je zelf ophalen en brengen.

Organiseer je een commercieel evenement?Neem dan contact op met een verhuurbedrijf.

Wil je een terras of deze uitbreiden bij je horecabedrijf tijdens een evenement? Dan heb je in Sneek en Bolsward een tijdelijke terrasvergunning nodig.

Ben je de organisator van het evenement? Dan kun je deze mee aanvragen bij het evenement. Ben je niet de organisator of wil je het terras apart aanvragen? Vul dan onderstaand formulier in.

Tijdelijk terras of uitbreiding aanvragen

Duurzaam evenement

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en een verplicht onderdeel bij het organiseren van een evenement.

Icoon groene handen Duurzaam

Houd bij de organisatie van je evenement rekening met de criteria voor een Duurzaam evenement. Lees de criteria goed door en denk na over hoe jij zorgt voor een duurzaam evenement. In de vergunningaanvraag komt duurzaamheid terug. Denk aan:

 • het scheiden van afval
 • gebruik van duurzame materialen
 • welke energiebronnen gebruik je
 • vervoer van en naar het evenement
 • is de locatie in of in de buurt van een natuurgebied

Evenement bij natuurgebied

Vindt jouw evenement plaats in of in de buurt van een natuurgebied? Mogelijk heb je dan een extra vergunning van de provincie Fryslân nodig. We raden je aan deze minimaal 6 maanden van tevoren aan te vragen bij de provincie.

Evenementenkalender

Evenementenkalender april 2023
Datum Omschrijving evenement Locatie
2 april Ronde van Súdwest-Fryslân divers
9 april Autocross Wolsum Wolsum
10 april Aaipop festival Nijland
10 april Paasloop Bolsward, centrum
14 april Wielerronde Folsgare Folsgare e.o.
15 april Modeshow Bolsward Bolsward Marktplein
16 april Zero waste markt Bolsward Broerekerk
21 april Showavonden Sneek
21 april Open fries kampioenschap wielrennen Goenga
27 april Oranjemarkt Sneek
27 april Koningsdag Bolsward Bolsward, centrum
27 april Koningsdag Makkum Makkum
27 april Oranjematiniee Kinderoptocht Koudum
27 april Koningsdag viering Witmarsum
27 april Koningsdag 2022 Uitwellingerga
27 april Koningsdag Vrijmarkt Sneek centrum
27 april Kingsday Sneek
27 april Koningsdag Workum, Stedspolle
27 april – 1 juli Muziekterras Sneek, Marktstraat
27 april Koningsdag Hindeloopen, Havenkade
29 april Bloemenmarkt en springkussen Kimswerd
29 april Open Water Sport Dag Gastmeer Gaastmeer
29 april Opening watersportseizoen Heeg

Evenementenkalender mei 2023
Datum Omschrijving evenement Locatie
mei-september rommelmarkt Sneek, Dr. Obe Postmastraat 22
4 mei 4 mei herdenkingen Arum
4 mei 4 mei herdenkingen Blauwhuis
4 mei 4 mei herdenkingen Bolsward
4 mei 4 mei herdenkingen Gauw
4 mei 4 mei herdenkingen Hieslum Parrega
4 mei 4 mei herdenkingen Hindeloopen
4 mei 4 mei herdenkingen Hommerts
4 mei 4 mei herdenkingen Ijlst
4 mei 4 mei herdenkingen Kornwederzand
4 mei 4 mei herdenkingen Koudum
4 mei 4 mei herdenkingen Lollum Waaksens
4 mei 4 mei herdenkingen Makkum
4 mei 4 mei herdenkingen Molkwerum
4 mei 4 mei herdenkingen Oppenhuizen Uitwellingerga
4 mei 4 mei herdenkingen Oudega
4 mei 4 mei herdenkingen Raerd
4 mei 4 mei herdenkingen Scharnegoutum
4 mei 4 mei herdenkingen Sibranabuorren
4 mei 4 mei herdenkingen Skarl Warns
4 mei 4 mei herdenkingen Sneek
4 mei 4 mei herdenkingen Stavoren
4 mei 4 mei herdenkingen Tersoal
4 mei 4 mei herdenkingen Tjalhuizum Folsgare
4 mei 4 mei herdenkingen Tjerkwerd
4 mei 4 mei herdenkingen Wons
4 mei 4 mei herdenkingen Workum
4 mei 4 mei herdenkingen Woudsend
5 mei Open Fries kampioenschap wielrennen voor sportklasse Sneek
6-7 mei United 4 Sailing Regatta Workum, It Soal
7 mei Friese Streekmarkt Hemelum, Flinkeboskje
12-13 mei Sportevenement Sneek, Molenkrite
12-13 mei Woei Workum
13 mei Kofferbakverkoop Loenga
13 mei Cornelisse Pingjum
13 mei Het beraad van Raerd Raerd
13 mei 5 optredens van diverse bands Sneek
13 mei Elfmerentfietstocht Sneek, Schuttersveld
13 mei Kofferbakverkoop Ijlst
13 mei Elfmerentocht divers
13-14 mei The Real Trip Makkum Makkum Ijsselmeer
14 mei Flinke Flea Market Hemelum, Flinkeboskje
14 mei Lytse Doarpen Rintocht Ysbrechtum
14 mei Flinke Flea Market Hemelum
16-18 mei Theaterstuk in de open lucht Babuurstermolen Tjerkwerd
16-18 mei Elfstedenwandeltocht
18 mei Heechspanning Heeg, centrum
18 mei Parkpop Bolsward Julianapark
18 mei ParkBop Bolsward Julianapark
18-21 mei Dutch Youth Regatta Workum, it Soal
18 mei-28 september Muziek terras Sneek Sneek Marktstraat
19 mei Voorjaarsbraderie Workum, Merk/Begine/Skil
19 mei Campina open boerderijdagen Oosthem Skerdyk 3
19 mei Campina open boerderijdagen Workum Wiske 2
19 mei Campina open boerderijdagen Alde Skatting 3 Heeg
20 mei Tuinfeest Exmorra Exmorra
20 mei Elfsteden oldtimerrally Workum. Centrum
20 mei Play festival Lutkewierum
20 mei Swit & Sit Rin Itens
22-25 mei Avondvierdaagse Sneek Sneek, veemarkthal en centrum
23-26 mei Avondvierdaagse Workum Workum e.o.
26 mei Tsjillen in de sloep Bolsward, (rondom) grachten
27 mei Mini- fietselfstedentocht Bolsward
27 mei Wielerronde Bolsward Bolsward, centrum
27 mei Skousteroldtimerdei Heeg
27-28 mei NK Windsurf Slalom/foiling Stavoren, Marina Haven
27-28 mei Stepelfstedentocht Bolsward
28 mei Marktplein Live Bolsward, Martkplein
29 mei Flinke Flea Market Hemelum, Flinkeboskje
29 mei Fiets Elfstedentocht Bolsward
29 mei Pinksterfest Bolsward

Evenementenkalender juni 2023
Datum Omschrijving evenement Locatie
1-3 juni Dorpsfeesten Sibrandabuorren-Tersoal Sibrandabuorren
2-3 juni Dorpsfeest Abbega
2-4 juni Theaterstuk 125 jaar blaas/fanfare muziek It Heidenskip
3 juni V.T.B.M. Grasbaanrace Woudsend Woudsend
3 juni Overtuinenfair Eegracht IJLST
4 juni Bountyfest Parrega
4 juni 4 Mijl van Sneek Sneek, centrum
4 juni Friese Streekmarkt Hemelum, Flinkeboskje
5-7 juni Lokale kermis Stedspolle Workum
5-8 juni Avond4daagse Makkum, Klipperstraat
6-9 juni Wandel avond vierdaagse Bolsward e.o.
8-11 juni Dorpsfeesten Oppenhuizen Uitwellingerga Oppenhuizen, ijsbaanterrein
9-10 juni Trekker Elfsteden Tocht SWF
9-11 juni Dorpsfeest Wons Wons
9-10 juni Slachtepop Wommels
10 juni Freonenkuier Wommels
10 juni Kofferbakverkoop Loenga
10 juni Cultureel Festival UT Sneek Sneek, centrum
11 juni Flinke Flea Market Hemelum, Flinkeboskje
15-17 juni Dorpsfeest Wommels, Terp
15-17 juni Dorpsfeesten Ysbrechtum
17 juni Oldtimerdag Blauwhuis Blauwhuis
17-18 juni Mini Pompeblêd Kriich Sneek, Zwembad It Rak
17-18 juni Tunfeest Blauhús Blauwhuis
17 juni Pareltjebrij Workum, Stedspolle
18-24 juni Elfstedentriathlon Maarten van der Weijden 2023 De centrale locatie voor het meezwemevenement in Sneek is: Atrium en Bolwerk
20 juni-1 juli Bis Berneiepenloftspul Easterwierum
21-24 juni Heamiel Festival Bolsward
22-23 juni Dorpsfeesten Easterein 2023 Easterein, sportpark de Skoalleseize
24 juni Mar-athon Sneek Sneek, Martiniplein en rondom het Sneekermeer
25 juni Flinke Flea Market Hemelum, Flinkeboskje
29 juni-2 juli Dorpsfeesten Jutrijp Hommerts Hommerts
29 juni-2 juli Stavers Feest Stavoren, Havenweg
30 juni-2 juli Dorpsfeest Parrega Parrega, trekweg 6
30 juni-2 juli Hielper Zomerfeest Hindeloopen, centrum

Evenementenkalender juli 2023
Datum Omschrijving evenement Locatie
1 juli Kaatspartij met muziek Makkum, Keatslan De Seize, Klipperstraat
1-2 juli Merke Dearsum 2023 Dearsum, Nr 20A
1-2 juli Kleintje dorpsfeest Scharnegoutum Scharnegoutum
2 juli Autocross Wolsum Wolsum, crossterrein
2 juli Zeldzaam Mooi Markt Sneek, Grootzand
2 juli Loop door Workum Workum, centrum
2 juli Friese Streekmarkt Hemelum, Flinkeboksje
6-9 juli Dorpsfeest Gaast Gaast, sportveld
7-9 juli Bolswarder Keatsdagen Bolsward, kaatsveld ’t Oordje
7-9 juli Dorpsfeest Fjouwer Dorpen Itens
7-8 juli Dorpsfeest Tjerkwerd Tjerkwerd sportveld
7-8 juli Dorpsfeest Kubaard Kubaard, Kaatsveld
8 juli Simmer Wille 2023 Warns, Himmelumerdyk 2c,
8 juli Kofferbakverkoop Loenga
8 juli Oldtimerdei Nylân Nijland, Jongedyk
8 juli Heechsimmerfestival Heeg, strand
9 juli Flinke Flea markt Hemelum, Flinkeboksje
13 juli Braderie Makkum centrum
13-18 juli Kermis Makkum
14-18 juli Makkumer Merke Makkum, Keatslan De Seize gelegen aan de Klipperstraat
15 juli en 12 augustus Zomeravond braderie Workum
15 juli Jubileum SWH Stavoren
19-21 juli Dorpsfeest Boazum Boazum
19 juli Zomerbraderie Workum, Merk,Begine,Skil
20 juli Boerenmarkt Woudsend Centrum/Waechswâl
20 juli Zomer braderie Makkum Boulevard de Hollepoarte
20-22 juli Dorpsfeest Lollum Waaksens Lollum Waaksens
20-22 juli Simmerfeesten Reahus Reahus Sportfjild
20-23 juli Dorpsfeest Gauw
22 juli Vijverfest Hieslum, Camping Heeres
22 juli-13 augustus Botsbaan Makkum, boulevard Holle Poarte
23 juli Flinke Flea markt Hemelum, Flinkeboskje
27 juli Boerenmarkt Woudsend Centrum/Waechswâl
28-31 juli Arumer Feesten 2023 Arum, Sportlaan 7B,
29 juli Muziek op het plein Bolsward, bargefenne/dijkstraat

Evenementenkalender augustus 2023
Datum Omschrijving evenement Locatie
3 augustus Boerenmarkt Woudsend Centrum/Waechswâl
4 augustus Sneekweek en Skûtsjesilen 2023 Offingawier
4 augustus Vlootschouw Sneek Sneek, Waterpoort, De Kolk en omliggende grachten
4-13 augustus Circus Saurus Stedspolle Workum
4-7 augustus Merke Witmarsum Witmarsum, MFC It Fliet Witmarsum
4-10 augustus Sneekweek Sneek
5 augustus Nationale Fierljep Manifestatie it Heidenskip, Fierljepterrein
6 augustus Play! Festival de Sneekweek editie Tirns, Thaborwei 21
6 augustus Local Vibes Sneek, Lokaal 55
6 augustus Friese Streekmarkt Hemelum, Flinkeboskje
7 augustus Sneekweek Rubberbootrace Sneek, grachten van Sneek, Westersingel, Kolk, Grootzand
9 augustus Freule Wommels, Partycentrum It Dielshûs
9 augustus De Freule Wommels, Kaatsveld
9 augustus Hardzeildagbraderie Sneek, centrum
10 augustus Boerenmarkt Woudsend Centrum/Waechswâl
13 augustus Flinke Flea markt Hemelum, Flinkeboskje
14-15 augustus Skûtsje silen Woudsend Indyk, Bij het strandje
18-20 augustus Skutsjesilen Hiepen
17-20 augustus Dorpsfeest Exmorra – Allingawier Exmorra
17 augustus Boerenmarkt Woudsend Centrum/Waechswâl
17 augustus Zomermarkt Makkum centrum
18-20 augustus Merke Kimswert Kimswerd
20 augustus Merke Wiuwert – Britswert Wiuwert, De Terp
24-26 augustus Blauwhuster Merke Blauwhuis
24-26 augustus Makummer Visserijdagen Makkum, haven en omgeving
24 augustus Boerenmarkt Woudsend Centrum/Waechswâl
24 augustus Visserijdagen Makkum
25-28 augustus Merke Raerd Raerd
25-27 augustus Beachvolleybal op t marktplein Bolsward, Marktplein
26 augustus Kofferbakverkoop Loenga
26-27 augustus Keetpartij Burgwerd Burgwerd
27 augustus Autocross Wolsum Wolsum, crossterrein
27 augustus Flinke Flea markt Hemelum, Flinkeboskje
31 augustus Boerenmarkt Woudsend Centrum/Waechswâl
31 augustus Leugenbollenpop Makkum

Evenementenkalender september 2023
Datum Omschrijving evenement Locatie
1-3 september Heechfeesten Heeg
1-3 september Pingjumer merke Pingjum
2 september Skraard van de Kaart Schraard
2 september Nederlandse Kampioenschappen Fierljeppen Ijlst, Sudergoweg 1c
3 september Friese Streekmarkt Hemelum, Flinkeboskje
3 september Triathlon Workum Workum, Stedspôle e.o.
7-9 september Merke / Dorpsfeest Easterwierrum Easterwierum
8 september Lekker Outdoor Bolsward centrum
9 september Open Monumentendag Woudsend Centrum
9 september Boerenmarkt (misschien net als in sept 2022 weer bij SPAR) Woudsend Centrum
9 september Open dag Oppenhuizen en Uitwellingerga
9-15 september SUP 11-City Tour Elfstedenroute op het water
9-10 september Uitfestival / grachtenconcert Sneek, Westersingel
10 september Gouden Land Dorp Kimswerd, plein bij Piers stee
10 september Blij in het park Rasterhoffpark Sneek
10 september Kaatspartij, seizoensafsluiting, muziek Makkum, Keatslan De Seize, Klipperstraat
10 september Triatlon Witmarsum Witmarsum en directe omgeving
10 september Bromfietsbeurs Sneek Sneek, Veemarkthal
10 september Flinke Flea markt Hemelum, Flinkeboskje
13-17 september Onbeperkte Elfstedentocyht in 5 dagen tijd langs alle elfsteden
16 september 50 jarig jubileumfeest Sneek, Schuttersveld,
16 september Slag om Makkum Makkum
16 september Triathlon Wommels Wommels, Walperterwei 27a
16 september Terras festival Bolsward, Marktplein
16 september Springkussen 11 steden tocht & Shantykoren festival Sneek, centrum
22-23 september Septemberpop Workum, Stedspolle
22-24 september Foodfestival Sneek, Veemarkthal
23 september Kofferbakverkoop Loenga
23 september Betinking Slach by Warns 1345 Skarl by nûmer 15
24 september Flinke Flea markt Hemelum, Flinkeboskje
25-27 september Veekeuring, Concours hippique, Workum
29 september-1 oktober Tentfeest van Warns Warns
30 september Klaaipop Easterwierrum
30 september Autocross Wolsum Wolsum

Evenementenkalender oktober 2023
Datum Omschrijving evenement Locatie
1 oktober Friese Streekmarkt Hemelum, Flinkeboskje
5 oktober Hanze Ringrijderij Bolsward, centrum
6 oktober Oktoberfestsneek Sneek, Veemarkhal
7 oktober Autocross Wolsum Wolsum
7 oktober Sneeker Dweildag Sneek
7 oktober Kubaarder hundrundei Kubaard
7 oktober De nacht van boazum Boazum
13-15 oktober Oktoberfest Witmarsum, Mulierlaan
20-28 oktober Strontweek Workum
22 oktober Herfstmarkt Workum, Merk,Begine,Skil
28 oktober Oktoberfest Hieslum Hieslum, Camping Heeres
28 oktober Strontraceloop Workum, Aquaresort It Soal
29 oktober Mjitterun Boazum

Evenementenkalender november 2023
Datum Omschrijving evenement Locatie
11 november Frysk Dance Event Hieslum

Evenementenkalender december 2023
Datum Omschrijving evenement Locatie
4 december Sinterklaasloop Bolsward, De Blink
16-17 december Kerstmarkt Sneek, centrum
22 december Kerstconcert met Roon Staal Woudsend, PKN Kerk “De Karmel”
26-30 december Kerstcircus Sneek, Alexanderstraat