Contact

Evenement organiseren

Ben je van plan om een evenement te organiseren? Dan heb je voor sommige evenementen een vergunning nodig. Organiseer je een klein evenement? Dan hoef je alleen maar een melding te doen. Wil je een loterij of bingo organiseren? Kijk dan bij bingo, loterij en kansspel. Lees hieronder verder over vergunningen van verschillende soorten evenementen. Én kom meer te weten over het organiseren van evenementen en de coronamaatregelen.

Evenementen en coronamaatregelen:
Vanaf 10 juli eendaagse vergunnings- en meldingsplichtige evenementen toegestaan

Per 10 juli 2021 zijn de coronamaatregelen in Nederland opnieuw aangescherpt. Waar wij verwachtten dat wij in augustus weer los konden met dorpsfeesten, kaatswedstrijden en muziekoptredens, heeft de realiteit ons ingehaald. Helaas zijn de coronamaatregelen aangescherpt en moeten wij alle lopende evenementenvergunningaanvragen en verleende vergunningen opnieuw beoordelen. De belangrijkste wijziging houdt in dat evenementen enkel geplaceerd mogen plaatsvinden. Daarbij blijft de anderhalve meter van toepassing. Enkel wanneer ’testen voor toegang’ wordt toegepast mag afgeweken worden van de anderhalve meter. Echter mag een evenement enkel doorgaan met twee derde van de reguliere bezettingscapaciteit.

Marathon Sneek

Evenementen en coronamaatregelen vanaf 10 juli

 • Hiervoor geldt dat er geen maximum meer is voor aantal personen. Afhankelijk van de (openbare) ruimte mag 100% van de capaciteit worden gebruikt, zolang dit op 1,5 meter afstand wordt geregeld.
 • De bezoekers moeten worden geplaceerd (naar hun zitplaats verwezen).
 • Registratie en een gezondheidscheck is verplicht.
 • Het maximaal aantal personen is 1 persoon per 5 m2, oppervlakte van het evenemententerrein. Het publiek kan dan de 1,5 meter norm goed hanteren. Door de organisatie moet dit gehandhaafd worden.
 • Het maximumaantal bezoeker wat kan worden toegelaten moet via crowdcontrol worden gewaarborgd.
 • Er moet worden gewerkt met gescheiden bezoekersstromen.
 • Zorg voor een afgebakend terrein.
 • Middels een coronaplan moet worden aangetoond hoe een organisatie dit gaat doen.
 • Medewerkers moeten zichzelf vooraf kunnen testen via zelftesten, beschikbaar gesteld door werkgever.
 • Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen.
 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten). Hierdoor is er sprake van een gecontroleerd evenementenlocatie.
 • Het evenement duurt maximaal 24 uur (waar dus een overnachting in kan zitten).
 • Maximaal bezoekersaantal is afhankelijk van grootte van terrein.
 • Er is een gecontroleerde in- en uitstroom van bezoekers.
 • Reserveren is verplicht.
 • Gezondheidscheck is verplicht (de gezondheidscheck is afgenomen in de 4 uur voorafgaand aan het evenement).
 • 1,5 meter afstand houden is niet verplicht.
 • Een vaste zitplaats is niet verplicht.
 • Mondkapjes zijn niet verplicht.
 • Het dringende advies is dat werknemers en vrijwilligers moeten zelf een zelftest afnemen, bij voorkeur direct voorafgaand aan het evenement en in ieder geval niet langer dan twee dagen daaraan voorafgaand.
 • Bij (lichte) klachten na het evenement wordt bezoekers, werknemers en vrijwilligers dringend geadviseerd zich te laten testen bij de GGD.

De voorwaarden voor het coronatoegangsbewijs kun je vinden op https://www.testenvoortoegang.org.

Voor evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021 is er bovendien de Subsidieregeling evenementen.

Team Vergunningen staat voor je klaar om jouw vragen te beantwoorden. Je kunt ons bereiken via het algemene telefoonnummer 14 0515.

Evenement melden of vergunning aanvragen

Wil je een evenement melden of een vergunning ervoor aanvragen? Lees dan eerst de veelgestelde vragen goed door.

Wil je weten hoe de gemeente werkt, van het indienen van de aanvraag tot het verlenen van de vergunning? Bekijk deze informatieve video op Youtube.

Wil je een aanvraag voor een evenement indienen? Houd dan in ieder geval rekening met het volgende:

 • De termijn van het indienen van een aanvraag is minimaal 4 tot 6 weken van te voren;
 • Voor evenementen in juli geldt: dien het coronaplan tot uiterlijk 2 weken van te voren in;
 • Voor evenementen in augustus en september is dit 4 weken van te voren;
 • Er moet een goed draaiboek worden aangeleverd bij de aanvraag. Lees hiervoor het kopje 'draaiboek' onder veelgestelde vragen goed door.

Wil je meer informatie? Of heb je vragen of opmerkingen die je ons wilt laten weten? Dan komen wij graag met je in contact. Je kunt telefonisch contact opnemen met ons team Vergunningen via 14 0515.

Tip: ook op de site van de veiligheidsregio is veel informatie te vinden: www.veiligheidsregiofryslan.nl

Veelgestelde vragen

Je hoeft niet voor elk evenement een vergunning aan te vragen. Soms is het doen van een melding voldoende. We maken hierbij onderscheid tussen kleine en grote evenementen. Een klein evenement moet aan de volgende punten voldoen:

 • Er komen maximaal 150 personen op af;
 • Het evenement is overdag tussen 10.00 en 23.00 uur;
 • Er wordt niet via speakers omgeroepen;
 • De muziek wordt niet elektronisch versterkt;
 • Het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, het fietspad of op een parkeerplaats;
 • Het evenement is geen belemmering voor verkeer en hulpdiensten;
 • Er worden geen grotere voorwerpen geplaatst dan 10m2.

Voldoet jouw evenement aan bovenstaande punten? Dan hoef je alleen een melding te doen. Dit kan tot uiterlijk 20 werkdagen voorafgaand aan het evenement.

Organiseer je een evenement waar bijvoorbeeld meer dan 150 mensen op afkomen? Of een evenement dat ’s nachts ook nog even doorgaat? Dan heb je een vergunning nodig!

Als organisator wordt je verantwoordelijk voor het evenement. De vergunning is veelal nodig om ervoor te zorgen dat je het evenement op een verantwoorde manier uitvoert en de veiligheid van de bezoekers/inwoners niet in het geding komt.

Een aanvraag bestaat onder andere uit een draaiboek. In het draaiboek moet bepaalde informatie staan. Zie voor een handleiding voor het schrijven van een draaiboek verderop op deze pagina. Zorg ervoor dat je het draaiboek klaart hebt, voordat je de aanvraag indient. Het draaiboek moet namelijk worden toegevoegd tijdens het invullen van het digitale aanvraagformulier.

Kan ik nu een evenementenvergunning aanvragen?

Als je kunt voldoen aan de genoemde voorwaarden, is dat zeker mogelijk. Doe dit tijdig, maar minimaal 4 weken voor aanvang van het evenement. Bij de aanvraag moet een draaiboek/veiligheidsplan en situatietekening worden toegevoegd. Denk ook aan een coronaplan. Een handleiding van hoe een draaiboek er uit moet zien, vind je op de website (link). Volg deze handleiding, dat versnelt de procedure! Voorwaarden voor een coronaplan vind je ook op de website.

Sta ik op de evenementenkalender?

Let op: Het is wel verstandig om te bekijken of je evenement al op de evenementenkalender staat. Is dit namelijk niet het geval, dan is er tot en met half september 2021 nagenoeg geen ruimte meer voor het organiseren van een evenement. De evenementenkalender staat op de website, onderaan deze pagina. Sta je niet op de evenementenkalender, dan bestaat de mogelijkheid dat je evenement niet op de door jouw gewenste dag kan plaatsvinden.

Wat als ik niet aan de voorwaarden kan voldoen?

Dan is het niet verstandig een aanvraag in te dienen. De kans bestaat dan dat wij de aanvraag niet kunnen vergunnen. Je bent dan echter wel legeskosten verschuldigd (minimaal € 44,45 of tot 50% van de maximale legeskosten). Beoordeel dus goed of je jouw evenement wilt en kunt organiseren onder de gestelde voorwaarden.

Hoe zit het met de politiecapaciteit?

Vanwege de grote druk op de politiecapaciteit en overige hulpverlening, kan het zijn dat voor jouw evenement extra voorwaarden worden gesteld, zoals het inschakelen van een eigen ordedienst. Ook kan het zijn, dat wij contact opnemen met de vraag of je evenement verplaatst kan worden. Dit om de capaciteit bij de hulpverleningsdiensten te ontlasten.

Voor het organiseren van een evenement en het aanvragen van een vergunning hebben we belangrijke informatie en de voorwaarden voor je op een rijtje gezet. Je vindt in dit document onder andere informatie over:

 • gemeentelijke voorzieningen
 • brandveiligheid en volksgezondheid
 • busverkeer
 • bouwwerken, podia, tribunes, tenten en andere constructies
 • verkeersregelaars
 • reclame
 • hulpdiensten
 • schenken van alcohol
 • muziek
 • standplaats
 • weersomstandigheden

Ook vind je in het document aanvullende informatie over onder andere de volgende specifieke evenementen:

 • braderie
 • ringrijden
 • kermis
 • springkussens
 • schaatstoertocht
 • survivalrun

Elk evenement wordt ingedeeld in een risicoklasse. Klasse A is een evenement met weinig risico, klasse C is een evenement met veel risico. Een B-evenement valt daar tussenin. Wil je weten in welke risicoklasse jouw evenement valt? Vul dan onze kwantitatieve risicoscan in. Met deze risicoscan kan de procedure worden bepaald die wordt gevolgd bij de behandeling van de uiteindelijke aanvraag. De scan geeft een indicatie van de omvang van de risico’s. In de scan komen een aantal onderdelen aan bod. Aan al deze onderdelen worden zogenaamde ‘’risicopunten’’ toegekend. Het totaal aantal punten vormt de voorlopige risicoscore. Deze uitkomst is nog niet definitief en kan nog worden verhoogd door de gemeente door het uitvoeren van een kwalitatieve scan, op basis van ervaringen bij soortgelijk en/of gelijktijdige evenementen.

Daarnaast kan het zijn dat je aanvullende vergunningen en ontheffingen nodig hebt voor je evenement. Houd er rekening mee dat je ook voor deze vergunningen en ontheffingen moet betalen.

Bij een vergunningaanvraag is een draaiboek verplicht. Een goed draaiboek bij de aanvraag geeft ons inzicht in je evenement en maakt dat wij je aanvraag snel en efficiënt kunnen behandelen. Bovendien helpt een goed draaiboek jou bij het organiseren van je evenement. Voor terugkerende evenementen is het draaiboek een waardevol document voor de toekomst.

Wij hebben een handleiding ontwikkelt voor het schrijven van een draaiboek. In deze handleiding staat beschreven welke informatie je moet aanleveren bij het aanvragen van een evenementenvergunning. De handleiding bevat veel voorkomende onderwerpen. Wellicht is niet alles op uw evenement van toepassing. In dat geval kun je dat aangeven en doorgaan met het volgende onderdeel. Om je draaiboek snel en efficiënt te kunnen beoordelen moet je je houden aan de hoofdstukindeling in de handleiding. Deze handleiding is overigens niet limitatief. Er kan door de vergunningverlener altijd om aanvullende informatie worden gevraagd wanneer dat noodzakelijk blijkt. De handleiding verkleint de kans op zo’n verzoek echter aanzienlijk en zorgt zo mede voor een vlotte verwerking van je aanvraag.

Er zijn twee handleidingen voor het schrijven van een draaiboek. Dit zijn:

Weet je niet welke handleiding je nodig hebt? Doe dan eerst de risicoscan.

Bij de aanvraag van een evenementenvergunning voor een evenement in 2021 moet een coronaplan aangeleverd worden. Aan de hand van de vragen en tips hieronder kun je een plan opstellen. Dat plan wordt door de gemeente getoetst. Het kan zijn dat er vragen zijn die niet van toepassing zijn op uw evenement.

Inrichting terrein

 • Zorg voor een afgebakend terrein en maak een duidelijke plattegrond van het terrein met inachtneming van de 1,5 meter afstand.
 • Geef duidelijk aan waar de ingang/uitgang is en zorg voor een gescheiden bezoekersstroom.
 • Geef de looproute aan, stel zo nodig éénrichtingsverkeer in (ook backstage).
 • Bereken de netto oppervlakte (zonder bouwsels, sanitair, bar enzovoort) van het terrein. Voor de vrije ruimte is voor 1 persoon per 5m2 ruimte om het evenement te bezoeken. Bereken hoeveel personen dit maximaal kunnen zijn.
 • Zorg voor crowd control. Dat betekent dat bij de ingang en uitgang bezoekers geteld moeten worden, zodat je weet hoeveel bezoekers op het terrein aanwezig zijn.
 • Zorg voor voldoende ruimte op plaatsen waar bezoekers iets kopen, ook voor de wachtrij.

 Op- en afbouw

 • Maak duidelijke afspraken met leveranciers wie wanneer aanwezig is, om het aantal medewerkers zo beperkt mogelijk te houden.  Beschrijf op een tijdslijn welke leveranciers op welk moment aanwezig zijn.

Entree

 • Welke voorzieningen zijn er voor de bezoekers (bijvoorbeeld handgel).
 • Als een gezondheidscheck nodig is, beschrijf hoe je dit uitvoert.
 • Hoeveel personen wil je toelaten tot het evenement? Per persoon is minimaal 2 m² nodig om op 1,5 meter te kunnen blijven, maar er is meer ruimte nodig voor bewegingen.
 • Hoe voorkom je dat er niet teveel personen op het terrein zijn.
 • Is online reservering mogelijk of noodzakelijk?
 • Is het mogelijk om met tijdvakken te werken?
 • Is er een toegangsprijs: is hierbij pinnen of contactloos betalen mogelijk?

Informatie bezoekers

 • Geef aan welke publieksgroep je verwacht op het evenement. Denk hierbij aan leeftijd van de bezoekers en of er risicogroepen aanwezig (kunnen) zijn.
 • Kun je na het evenement terugkijken wie je evenement heeft bezocht? Zo ja, op welke manier wordt dat geregistreerd?
 • Met welke vervoersmiddelen verwacht je dat bezoekers naar jouw evenement komen (Fiets, Auto, OV)?
 • Beschrijf hoe je bezoekers informeert over de coronarichtlijnen (flyers, banners, borden op duidelijk zichtbare plaatsen).

Uitgifte Horeca

 • Beschrijf hoe het barpersoneel voldoende is beschermd (plexiglas, doorschijnend zeil).
 • Beschrijf hoe de hygiënemaatregelen zijn geregeld (handschoenen, mondkapjes).
 • Beschrijf hoe de betaling voor consumpties is geregeld (bijvoorbeeld éénmalige consumptiebonnen).
 • Werk met disposables in plaats van met herbruikbare glazen.

Sanitaire voorzieningen

 • Beschrijf de looproute van en naar de toiletten.
 • Zijn de toiletten en de handenwasgelegenheden op voldoende afstand van elkaar? Wat voldoende is verschilt per locatie. Als ze op 1,5 meter van elkaar geplaatst worden, maar bezoekers moeten er tussendoor dan is de afstand niet voldoende. Is de 1,5 meter helemaal vrij zonder kans op kruisende mensen, dan is het wel voldoende.
 • Beschrijf hoe en hoe vaak de toiletten worden gereinigd.
 • Zorg voor voldoende ruimte voor de wachtenden.

Contactpersoon en toezicht

 • Wie is de persoon die namens de organisatie verantwoordelijk is voor de uitvoer van de coronamaatregelen? Dit is ook het aanspreekpunt voor de hulpdiensten en toezichthouders.
 • Maak een telefoonlijst met de namen en nummers van de verantwoordelijke personen voor de diverse disciplines in de organisatie (entree, catering, backstage enzovoort)
 • Zorg voor voldoende beveiligers en/of eigen toezichthouders.

Werkt je met testenvoortoegang.nl?

Dan is de 1,5 meter niet van toepassing.

Benoem duidelijk in het coronaplan of je hiermee gaat werken, en op welke manier je dat gaat doen!

Het coronaplan kan voor evenementen in de maand juli uiterlijk 2 weken voor aanvang evenement worden ingediend. Voor evenementen in augustus en later, is deze termijn 4 weken.

De aanvraag moet in ieder geval tijdig (4-6 weken van te voren) worden aangevraagd.

Wil je een vergunning aanvragen voor een A-evenement? Dan moet de vergunningsaanvraag minimaal 4 weken van tevoren bij ons binnen zijn. Bij een B-evenement is dat 8 weken. Bij risicovolle evenementen in de hoogste risicoklasse hebben wij de aanvraag minimaal 14 weken van tevoren nodig.

Ga je een evenement organiseren tijdens de Sneekweek? Dan moet de aanvraag uiterlijk voor 1 maart binnen zijn.

Het melden van een klein evenement is gratis. De kosten voor een vergunning hangen af van de risicoklasse van het evenement. De aanvraagkosten voor een vergunning zijn:

 • Voor reguliere A-evenementen € 44,45;
 • Voor B-evenementen met verhoogde aandacht € 193,30;
 • Voor B-evenementen met advies van het kernteam Veiligheid € 318,00;
 • Voor risicovolle C-evenementen € 1495,05.

Naast een evenementenvergunning kunnen er ook andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn. Ook voor deze vergunningen en ontheffingen ben je leges verschuldigd.

Normaal gesproken mogen alleen horecabedrijven met een drank- en horecavergunning alcohol verkopen. Wil je bij je evenement graag alcohol schenken, dan heb je een ontheffing van ons nodig. Voor een ontheffing betaal je € 94,05.  Heb je een ontheffing ontvangen? Dan mag je alcohol verkopen, maar niet aan kinderen onder de 18 jaar. Ook mag er geen sterke drank worden verkocht. Het gaat dan om drank met meer dan 15% alcohol. Degene die de leiding heeft in de bar moet minimaal 21 jaar zijn. Houd je je niet aan deze regels? Dan kun je een hoge boete krijgen.

Wil je de ontheffing aanvragen, los van je evenement? Dat kan! Vraag de ontheffing aan met het aanvraagformulier tijdelijk schenken alcohol.

Vergeet je niet dat je voor het organiseren van een evenement ook een evenementenvergunning nodig hebt?

Voor sommige evenementen moet je een melding voor brandveilig gebruik doen. Dit wordt automatisch meegenomen in je aanvraag voor een evenementenvergunning.

Gaat het om een evenement met een besloten karakter, zoals een jubileum, trouwerij of verjaardagsfeest? Dan is er geen evenementenvergunning en geen melding nodig. Bij meer dan 150 personen in een tent of in de openlucht moet je nog wel het formulier brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen invullen.

Komen er tijdens het evenement meer dan 50 mensen in een gebouw? Dan moet je ook altijd apart een gebruiksmelding doen via het Omgevingsloket. Ook als er sprake is van een evenementenvergunning of melding klein evenement.

Wil je een terras of deze uitbreiden bij je horecabedrijf tijdens een evenement? Dan heb je in Sneek en Bolsward een tijdelijke terrasvergunning nodig. Ben je ook de organisator van het evenement, dan kun je deze mee aanvragen bij het evenement. Ben je niet de organisator of wil je het terras apart aanvragen? Dan kun je gebruiken maken van het formulier hieronder.

Besloten feest organiseren

Wil je een besloten feest organiseren? Een besloten feest valt niet onder een evenement, waar een vergunning of melding voor nodig is, maar dit betekent niet in dat er geen andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn!

Aan de hand van het onderstaande formulier kun je toetsen in hoeverre je vergunningen of ontheffingen moet regelen. Heb je vragen? Dan kun je telefonisch contact opnemen met team Vergunningen via 14 0515.

Duurzame evenementen

Wij vinden het belangrijk dat toekomstige evenementen minder milieubelastend worden. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders het ‘Duurzame Evenementenbeleid’ vastgesteld. Onderdeel van deze nieuwe regels zijn de zogeheten duurzaamheidscriteria. Hiermee willen we evenementen op een positieve manier stimuleren ‘groener’ te worden.

Bekijk hier de duurzaamheidscriteria.

Wil jij een evenement aanvragen? Dan moet hij voldoen aan een aantal duurzaamheidscriteria? Je moet hiervoor een aantal formulieren invullen, afhankelijk van het type evenement dat je wilt organiseren.

Heb je vragen of wil je de formulieren ontvangen voor jouw evenement? Stuur dan een mail naar duurzaamevenement@sudwestfryslan.nl.

Evenementenkalender

Langzamerhand worden evenementen weer toegestaan. Vanaf 30 juni 2021 zijn evenementen weer mogelijk, wel onder voorwaarden, zoals een vaste zitplaats en 1,5 meter afstand. Dit kan zowel binnen als buiten zijn. De verwachting is:

 • binnen 50 personen, of met test tot 100%, op 1,5 meter afstand.
 • Buiten 1 persoon per 10 m2, of met test tot 100% op 1,5 meter afstand.

Dit geldt ook voor doorstroomlocaties (dus zonder vaste zitplaatsen). Denk aan festivals, concerten en kermissen. Onder voorbehoud van lokale regels, zoals een vergunning.

Voor festivals geldt dat gewerkt moet worden met toegangsbewijzen en toegangstesten.

Voor tentfeesten zijn later in het jaar wellicht mogelijkheden.

Je kunt een evenement bij ons aanmelden. Dit is aan te raden om er zeker van de zijn dat jouw evenement ook op de gewenste kan worden georganiseerd. Een aanmelding voor de kalender betekent nog niet dat het evenement kan plaatsvinden. De datum is in principe akkoord. Afhankelijk van de versoepelingen van de coronamaatregelen wordt beoordeeld wat er mogelijk is. Na aanmelding ontvang je van ons bericht. Heb je vragen? Dan kun je contact opnemen met team Vergunningen via 14 0515.

In de evenementenkalender kun je zien welke evenementen al aangemeld zijn. De lijst is niet volledig en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Het geeft alleen een overzicht van evenementen binnen onze gemeente.

Evenementenkalender 2021

Overzicht van evenementen in juli 2021.

Evenementenkalender juli 2021
Datum Evenement Locatie
1 juli tot en met 6 september Stichting Uit in Sneek / Sneek Promotion Sneek
27 juli Flinke Flea Market Hemelum, Flinkeboskje
31 juli Braderie Koudum Koudum, Frieslandplein
31 juli Kaatspartij 't Heidenskip

Overzicht van evenementen in augustus 2021.

Evenementenkalender augustus 2021
Datum Evenement Locatie
1 augustus Streekmarkt Hemelum Hemelum, Flinkeboskje
8 augustus Play Festival
5 augustus Boerenmarkt Woudsend
6, 13 en 20 augustus Zomerbraderie Bolsward Appelmarkt Bolsward
11 augustus Freule Kaatspartij - Geen kermis Kaatsveld te Wommels
11 augustus Freule Kaatspartij - Geen kermis Wommels, kaatsvelden en terp
12 augustus Boerenmarkt Woudsend
14 augustus HJEM Loënga
14 augustus Braderie Koudum Koudum, Frieslandplein
12 tot en met 15 augustus Dorpsfeest Oranjevereniging Exmorra-Allingawier Sportveld Exmorra
15 augustus Flinke Flea market Hemelum, Flinkeboskje
14 augustus Jongerenfestival Schuttersveld Sneek
19 augustus Boerenmarkt Woudsend
20 augustus Blauhuster Merke Blauwhuis
21 augustus Fokdei Blauhus Blauwhuis Vitusdyk
21 augustus Visserijdagen Makkum Haven en centrum Makkum
21 augustus Oranjevereniging Warns Warns
26 augustus Hecch y't Findel
26 augustus Boerenmarkt Woudsend
27 augustus tot en met 15 oktober Theatervoorstelling Skaad
28 augustus Hardloopwedstrijd
28 augustus Stichting Fryske Toaniel / Tryater Easterein, Meilahuizen 9
29 augustus Flinke Flea market Hemelum, Flinkeboskje
29 augustus Autocross Wolsum Wolsum

Overzicht van evenementen in september 2021.

Evenementenkalender september 2021
Datum Evenement Locatie
Maand september Theatervoorstelling skaad
2 tot en met 5 september Nijlander Merke Nijland
3 september Oranjevereniging Tjerkwerd
4 en 5 september United4 Regatta Workum
4 en 5 september 11-steden roeimarathon Fryslan
5 september Triathlon Workum Workum e.o.
8 september Hardloopwedstrijd
11 september Skeelerelfstedentocht
11 september Fietstocht PLN Stichting Hartspierziekte Friesland
11 september Tsjillen in de sloep Bolsward, grachten
11 september Open monumentendagen UITmarkt en opening De TIId Sneek, Bolsward en e.o.
11 september Thriatlon Wommels wommels e.o.
11 september Shantyfestival en springkussen elfstedentocht Sneek Diverse locaties in Sneek
12 september Flinke Flea markt Hemelum, Flinkeboskje
15 tot en met 19 september Onbeperkte Elfstedentocht
19 september Triathlon Witmarsum Witmarsum
17 en 18 september Septemberpop Workum (Stedspole)
18 september Fries Kampioenschap Ringrijden Bolsward, centrum
18 september Werkfestival Sneek
21 september tot en met 25 september Trekker Trek Warns Warns
20 tot en met 25 september week van SWF Sneek
25 september Mountainbike elfstedentocht Fryslan, start en finish Bolswad
25 september Play Festival Sijbrandabuorren
25 september of 9 oktober Buitenste Binnen Horeca in centrum Sneek
26 september Flinke Flea markt Hemelum, Flinkeboskje
Dorpsfeest Warns Warns, sportvelden
24 tot en met 26 september Dorpsfeest Ysbrechtum Ysbrechtum, sportvelden

Overzicht van evenementen in oktober 2021.

Evenementenkalender oktober 2021
Datum Evenement Locatie
2 oktober Oktoberfest Sneek Veemarkthal op Veemarktterrein
2 oktober Nacht fan Boazum Hegedyk / De Trochsnijing in Boazum
2 oktober Sneeker Dweildag Diverse podia in Sneek
1, 2, of 3 oktober The God Story Bolsward, Broereplein/ Plein 1455 of Julianapark
3 oktober Koopzondag en mooi najaar Sneek Centrum Sneek
7 oktober Bolletongersdei Bolsward, centrum en Plein 1455
1 oktober tot en met 31 oktober Theatervoorstellingen De TIID Bolsward, Broerekerk
8, 9 en 10 oktober Oktoberfest Witmarsum Witmarsum
9 oktober Nachtkuier Woudens Woudsend
9 en 10 oktober Dorpsfeest Oppenhuizen Oppenhuizen/Uitwellingerga
9 oktober of 25 september Buitenste Binnen Horeca in centrum Sneek
15 oktober tot en met 17 oktober Liereliet Workum
15 tot en met 22 oktober Strontraceloop Workum haven en centrum
20 oktober Markt Workum Workum, Merk, Skill, deel Begine.
22 oktober Night to light run Sneek, de Potten
24 oktober Harloopwedstrijd
30 oktober Sneekermeerrun Sneek, de Potten

Overzicht van evenementen in november 2021.

Evenementenkalender november 2021
Datum Evenement Locatie
5 november N8 van Sneek
13, 20 en 28 november intochten Sinterklaas?
19 november Culinaire Elfstedentocht

Overzicht van evenementen in december 2021.

Evenementenkalender december 2021
Datum Evenement Locatie
5 december Hardloopwedstrijd
12 december Koopzondag en Xmas Sneel Centrum Sneel
17, 18 en 19 december The God Story Bolsward, julianpark of elders
25 tot en met 30 december Kerstcircus in Sneek
25 tot en met 30 december Kerstcircus in Sneek