Erkenning kind.

Ben je als (aanstaande) ouders niet getrouwd en ben je geen geregistreerde partners? Dan is het mogelijk om het kind van je partner te erkennen. Met een erkenning neem je het ouderschap op je.

Veelgestelde vragen

Er zijn 3 momenten wanneer je een kind kan erkennen:

  1. Voor de geboorte. Samen met de moeder ga je naar het gemeente om het ongeboren kind te erkennen.
  2. Bij de geboorteaangifte. Samen met de moeder doe je binnen 3 dagen aangifte van de geboorte. Je erkent het kind direct bij de geboorteaangifte.
  3. Is het kind al geboren? En wonen jij, het kind en de moeder in Nederland? Dan ga je samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen.

Neem contact op met team burgerzaken als:

  • De moeder en/of erkenner in het buitenland woont of heeft gewoond;
  • De moeder en/of erkenner een vreemde nationaliteit heeft;
  • Het kind in het buitenland is geboren.

Wil je een ongeboren kind erkennen? Ga dan samen met de moeder naar het gemeenteloket en neem jullie identiteitsbewijzen mee. Hier doen jullie een erkenning ongeboren vrucht. Bij een eerste kind kiezen jullie voor de achternaam van het kind. Je kiest de achternaam van de moeder of die van de vader.

Wil je een kind erkennen die jonger dan 12 jaar is? Ga dan samen met de moeder naar het gemeenteloket en neem jullie identiteitsbewijzen mee. Jullie doen samen de erkenning en maken een keuze voor de achternaam van het kind. Je kiest de achternaam van de moeder of die van de vader.

Wil je een kind erkennen van 12 jaar of ouder? Ga dan samen met de moeder en het kind naar het gemeenteloket. Gaat het om het eerste kind binnen jullie relatie? Dan kies je samen met de moeder voor haar achternaam of die van jou. Je hebt een toestemming nodig van zowel de moeder als het kind. Krijg je geen toestemming van beiden? Vraag dan de rechter om toestemming. Dit kan alleen als je de biologische vader bent.

Is het kind 16 jaar of ouder? Dan kiest het kind of hij zijn huidige achternaam houdt of dat het jouw achternaam wil hebben.

Wil je een tweede of volgende kind erkennen? Ga dan met of zonder de moeder naar het gemeenteloket. Zij hoeft niet persé mee naar het gemeenteloket voor een erkenning van jullie tweede of volgende kind. Je neemt een ingevuld formulier mee met de toestemming van de moeder. Je moet wel haar identiteitsbewijs meenemen.

Als ouders bepaal je of jullie kind de achternaam van de moeder of van de vader krijgt. Het is alleen mogelijk om bij het eerste kind de achternaam te kiezen. Alle volgende kinderen die jullie samen krijgen, krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind. Kies je geen achternaam? Dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de moeder.

Een erkenner heeft niet automatisch het ouderlijk gezag over een kind. Na de erkenning kun je het ouderlijk gezag aanvragen. Of je het ouderlijk gezag krijgt, hangt af van je situatie. Meer informatie over het gezag aanvragen lees je de website van de Rijksoverheid.

  • De ouder die getrouwd is met de (biologische) moeder of met haar een geregistreerd partnerschap heeft, is automatisch de juridische ouder van het kind.
  • In andere situaties kan de ouder het kind erkennen. Heb je een kind erkent? Dan ben je nog geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet eerst het gezamenlijk gezag aangevraagd worden bij de rechtbank.

 

  • Als de (biologische) moeder en de duomoeder zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en zij hebben gebruik gemaakt van een anonieme donor, dan is ook de duomoeder automatisch de juridische ouder van het kind. Een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting moet dit aantonen.
  • In andere situaties kan de duomoeder het kind van haar partner erkennen. Bijvoorbeeld als de donor wel bekend is, maar hij het kind niet heeft erkend.