Erkenning kind

Ben je als (aanstaande) ouders niet getrouwd en ben je geen geregistreerde partners? Dan is het mogelijk om het kind van je partner te erkennen. Met een erkenning neem je het ouderschap op je. Wil je een kind erkennen? Maak dan eerst een afspraak. Op deze pagina vind je meer informatie over het erkennen van een kind.

Maak een afspraak

Meer informatie over het erkennen van een kind

Er zijn 3 momenten waarop je een kind kan erkennen:

 • Voor de geboorte. Samen met de moeder ga je naar het gemeente om het ongeboren kind te erkennen. Maak eerst een afspraak.
 • Bij de geboorteaangifte. Samen met de moeder doe je binnen 3 dagen aangifte van de geboorte. Je erkent het kind direct bij de geboorteaangifte.
 • Is het kind al geboren? En wonen jij, het kind en de moeder in Nederland? Dan ga je samen met de moeder naar de gemeente om het kind te erkennen.

Neem contact op met team burgerzaken als:

 • De moeder en/of erkenner in het buitenland woont of heeft gewoond;
 • De moeder en/of erkenner een vreemde nationaliteit heeft;
 • Het kind in het buitenland is geboren.

Wil je een ongeboren kind erkennen? Maak een afspraak en ga dan samen met de moeder naar het gemeenteloket. Neem ook jullie identiteitsbewijzen mee. Hier doen jullie een erkenning ongeboren vrucht. Bij een eerste kind kiezen jullie voor de achternaam van het kind. Je kiest de achternaam van de moeder of die van de vader.

Wil je een kind erkennen die jonger dan 12 jaar is? Maak eerst een afspraak en ga dan samen met de moeder naar het gemeenteloket en neem jullie identiteitsbewijzen mee. Jullie doen samen de erkenning en maken een keuze voor de achternaam van het kind. Je kiest de achternaam van de moeder of die van de vader.

Wil je een kind erkennen van 12 jaar of ouder? Maak een afspraak en kom dan samen met de moeder en het kind naar het gemeenteloket. Gaat het om het eerste kind binnen jullie relatie? Dan kies je samen met de moeder voor haar achternaam of die van jou. Je hebt een toestemming nodig van zowel de moeder als het kind. Krijg je geen toestemming van beiden? Vraag dan de rechter om toestemming. Dit kan alleen als je de biologische vader bent.

Is het kind 16 jaar of ouder? Dan kiest het kind of hij zijn huidige achternaam houdt of dat het jouw achternaam wil hebben.

Wil je een tweede of volgend kind erkennen? Maak dan een afspraak en kom samen met de moeder naar het gemeenteloket en neem jullie identiteitsbewijzen mee. Als het voor de moeder niet mogelijk is om mee te komen neem contact op met team Burgerzaken via telefoonnummer 14 0515.

Team Burgerzaken stuurt een toestemmingsformulier toe dat door de moeder moet worden ingevuld en ondertekend. Het ingevulde formulier en het geldige identiteitsbewijs van de moeder neem je mee naar het gemeenteloket.

Als ouders bepaal je de achternaam van je kind. Je kiest voor:

 • de achternaam van de moeder;
 • de achternaam van de vader;
 • of beide achternamen (mogelijk vanaf januari 2024).

Je kiest alleen bij het eerste kind de achternaam. Alle volgende kinderen, die jullie samen krijgen, krijgen automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind.

De achternaam kiezen doe je vóór de geboorte of bij de geboorteaangifte op het gemeentehuis. Hiervoor moeten beide ouders naar het gemeentehuis komen. Neem contact op met ons voor meer informatie en het maken van een afspraak door te bellen naar 14 0515.

Dubbele achternaam

Vanaf 1 januari 2024 is het mogelijk een dubbele achternaam te kiezen voor jullie eerste kind. Je kiest voor:

 • de achternaam van de moeder
 • de achternaam van de andere ouder
 • voor een combinatie van deze 2 achternamen in vrij te kiezen volgorde.

Voorwaarde is dat het kind de Nederlandse nationaliteit heeft vanaf geboorte of erkenning.

Overgangsregeling dubbele achternaam (alleen in 2024 geldig)

Zijn er oudere broertjes en zusjes geboren tussen 1 januari 2016 en 1 januari 2024? Dan kunnen ook zij, tegen betaling, dezelfde gekozen gecombineerde achternaam krijgen.

Let op: deze regel geldt niet als het oudste kind voor 1 januari 2016 is geboren.

Alle informatie over de naamskeuze kun je vinden op de website van de Rijksoverheid.

De moeder en de erkenner krijgen sinds 1 januari 2023 automatisch samen het ouderlijk gezag over het kind. Tenzij zij bij de erkenning hebben verklaard dat alleen de moeder het gezag heeft.

Of je ouderlijk gezag krijgt, hangt af van je situatie. Meer informatie op de website van de Rijksoverheid.

Hoe werkt juridisch ouderschap? De ouder die getrouwd is met de (biologische) moeder of met haar een geregistreerd partnerschap heeft, is automatisch de juridische ouder van het kind. In andere situaties kan de ouder het kind erkennen. Heb je een kind erkent? Dan ben je nog geen wettelijk vertegenwoordiger van het kind. Daarvoor moet eerst het gezamenlijk gezag aangevraagd worden bij de rechtbank.

Als de (biologische) moeder en de duomoeder zijn gehuwd of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan en zij hebben gebruik gemaakt van een anonieme donor, dan is ook de duomoeder automatisch de juridische ouder van het kind. Een verklaring van de Stichting donorgegevens kunstmatige bevruchting moet dit aantonen.

In andere situaties kan de duomoeder het kind van haar partner erkennen. Bijvoorbeeld als de donor wel bekend is, maar hij het kind niet heeft erkend.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Dan kun je telefonisch contact met Team Burgerzaken opnemen via het telefoonnummer 14 0515.