Erf- of perceelafscheiding.

Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te schermen of bakenen. Wil je een erf- of perceelafscheiding aanbrengen? Dan kan je misschien een flitsvergunning aanvragen. Kleinere bouwwerken en in- en uitritten kunnen in aanmerking komen voor een flitsvergunning. Een flitsvergunning is een omgevingsvergunning die binnen 2 werkdagen wordt verleend.

Hek

Aan welke regels moet mijn aanvroeg voldoen?

In het document ‘Regels voor erfafscheidingen’ lees je aan welke eisen je aanvraag moet voldoen.

  • Eenduidige vormgeving (geen combinatie van verschillende vormen en materialen);
  • Een hekwerk van gaas of latwerk dat boven de 1 meter vanaf het maaiveld minimaal 90% open is; dit hekwerk eventueel volledig laten begroeien;
  • Vormgeving inclusief bovenzijde recht (dus geen toogvorm of pergola) en terughoudend in kleur.

Voor de aanvraag van een flitsvergunning hebben we een aantal gegevens van je nodig:

  • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier. Dit formulier kun je invullen via het omgevingsloket;
  • Situatietekening van het perceel met de afscheiding op schaal met afmetingen en afstanden tot de perceelgrenzen;
  • Een aanzichttekening op schaal met afmetingen of voorbeeldfoto van een deel van de schutting met de hoogte;
  • Overzicht van kleuren en materialen.

Als het gaat om een bijzondere situatie of als wij er niet zeker van zijn dat je aanvraag  voldoet aan deze regels, vragen wij advies aan de welstandscommissie. Het duurt dan langer voordat je antwoord krijgt.