Erf- of perceelafscheiding

Een erfafscheiding is een bouwwerk, bedoeld om het erf af te schermen of bakenen. Wil je een erf- of perceelafscheiding aanbrengen? In het achtererf kan dit in veel gevallen vergunningsvrij. Dit kun je checken op het Omgevingsloket.

Wil je een erfafscheiding die niet aan de voorwaarden van het vergunningsvrij bouwen voldoet? Dan kun je misschien in aanmerking komen voor een flitsvergunning. Een flitsvergunning is een omgevingsvergunning die binnen 5 werkdagen wordt verleend. Op deze pagina lees je meer over erf- of perceelafscheidingen.

Vraag een flitsvergunning aan

Meer informatie

Een erf- of perceelafscheiding in een voorerf is vergunningsvrij als het aan de volgende regels voldoet:

 • De erf- of perceelafscheiding is maximaal 1 meter hoog én;
 • De erf- of perceelafscheiding staat niet in een beschermd stad- of dorpsgezicht of bij een monument.

Zie ook de groene lijn in de afbeelding hieronder.

Als je een erfafscheiding in het voorerf, zie de rode lijn in de afbeelding hieronder, wilt realiseren die niet voldoet aan het vergunningsvrij bouwen, dan moet je dus een omgevingsvergunning bij ons aanvragen. Er wordt alléén een vergunning verleend als de erfafscheiding voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • De erf- of perceelafscheiding is maximaal 2 meter hoog;
 • De eerst meter (gemeten vanaf het maaiveld) mag dicht zijn;
 • Vanaf 1 meter (gemeten vanaf het maaiveld) moet de erfafscheiding voor minimaal 90% open/groen zijn.
 • Als de erf- of perceelafscheiding te dicht bij de openbare weg komt mag deze niet hoger zijn dan 1 meter. Te dicht bij de openbare weg is als de afstand van het hart van de openbare weg naar de erfafscheiding kleiner is dan 10 meter (zie ook rood gearceerde deel op onderstaande afbeelding).

Houd hier rekening mee wanneer je de aanvraag doet.

 • De erf- of perceelafscheiding mag geen combinatie van vormen en materialen zijn: het moet uit één materiaalsoort bestaan.
 • Een hekwerk van gaas of latwerk dat boven de 1 meter vanaf het maaiveld komt, moet minimaal 90% open zijn. Dit hekwerk kun je eventueel volledig laten begroeien.
 • Toogvorm of pergola zijn niet toegestaan, ook moet de perceel- of erfafscheiding uit een kleur bestaan die past bij de omgeving.

Voor de aanvraag van een flitsvergunning hebben we een aantal gegevens van je nodig:

 • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier. Dit formulier kun je invullen via het omgevingsloket;
 • Situatietekening van het perceel met de afscheiding op schaal met afmetingen en afstanden tot de perceelgrenzen;
 • Een aanzichttekening op schaal met afmetingen of voorbeeldfoto van een deel van de schutting met de hoogte;
 • Overzicht van kleuren en materialen.

Als het gaat om een bijzondere situatie of als wij er niet zeker van zijn dat je aanvraag voldoet aan deze regels, vragen wij advies aan de welstandscommissie. Het duurt dan langer voordat je antwoord krijgt.

Heb je vragen of wil je meer informatie? Dan kun je telefonisch contact met ons opnemen via 14 0515 en vraag naar team Vergunningen.

Zie ook