Contact

Duurzaamheid

Samen met jou willen wij werken aan een gemeente waar iedereen zich prettig voelt. Nu, maar ook in de toekomst. Duurzaamheid zit overal in! Als gemeente hebben we een belangrijke taak om alle ontwikkelingen op te volgen, gezamenlijk met alle inwoners en ondernemers binnen onze gemeente. Wil jij meer weten over hoe jij duurzamer kunt leven? Lees dan verder of ga naar de website Duurzaamsudwestfryslan.

Particuliere en zakelijke subsidieregelingen

Wist je dat er een landelijke subsidieregeling beschikbaar is voor particuliere woningeigenaren en zakelijke gebruikers (bedrijven) die willen verduurzamen?
Via de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) – uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) – kan je subsidie aanvragen voor maatregelen die betrekking hebben op:

 • Energiebesparing (isolatie & beglazing)
 • Duurzame energie opwekking (PV & wind, alleen zakelijk)
 • Duurzame energie warmte (zonneboilers & warmtepompen);
 • Aansluiting warmtenet

Meer weten?

Ga naar de website van Duurzaambouwloket voor het aanvragen van de subsidie en alle belangrijke informatie over de regeling. De subsidie is beschikbaar tot en met 31 december 2025.

Overige (subsidie)regelingen

Doe de subsidiecheck van Duurzaambouwloket en bekijk welke regelingen er gemeentelijk, provinciaal en landelijk beschikbaar zijn.

Samen duurzaam

De komende jaren gaan wij ons nog meer inzetten om een duurzamere leefomgeving te creëren, bijvoorbeeld door:

 • eigen afvalstromen in beeld te brengen om deze anders te organiseren;
 • meerdere laadpunten voor elektrische auto’s te plaatsen;
 • fietsverkeer te bevorderen door te investeren in het fietswegennet;
 • het plaatsen van zonnepanelen op bijvoorbeeld sporthallen en gebouwen;
 • materialen hergebruiken (recyclen), ook bij evenementen;
 • de biodiversiteit te stimuleren;
 • groene energie op te wekken door het plaatsen van windmolens;
 • gebruik te maken van oppervlaktewater;
 • warmte op te wekken uit biomassa.

Heb jij een goed idee of suggestie? Neem dan contact met ons op via het Duurzaam Bouwloket.

Ondersteuning bij energiebesparende maatregelen

Woningbezitters in onze gemeente kunnen tot 90 euro terugvragen van de gemeente als zij in hun huis kleine energiebesparende maatregelen nemen. Voorbeelden zijn het aanbrengen van radiatorfolie of tocht-strips, het plaatsen van ledlampen en het waterzijdig inregelen van de cv-installatie.

Ook kosten voor energieadvies over het verduurzamen van de eigen woning vallen binnen deze actie. Om geld te kunnen terugvragen moeten de energiebesparende maatregelen genomen zijn tussen 1 januari 2020 en 1 april 2021. Huiseigenaren die eerder dit jaar al maatregelen troffen en hiervan een betalingsbewijs kunnen overleggen, kunnen dus ook nog meedoen aan de actie.

Terugvragen kan alleen via de website het duurzaamheidsloket. Ook vragen over de actie kunnen via de website worden gesteld.

Meer informatie voor inwoners

We kunnen gezamenlijk veel doen om duurzamer te wonen. Een belangrijk onderdeel is dat bestaande bouw en nieuwbouw van het aardgas af moet. Nieuwbouw kan redelijk makkelijk aardgas loos gemaakt worden. De belangrijkste keuze is hoe de warmtevoorziening geregeld gaat worden. Ruim 40.000 bestaande woningen moeten uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. Dat betekent dat er jaarlijks zo’n 1000 woningen over moeten op een andere warmtevoorziening. Ook moeten de bedrijventerreinen van het aardgas af.

We verwachten dat er in 2021 meer helderheid komt over de plannen per buurt, wijk of bedrijventerrein. Vanaf eind 2021 zijn alle gemeenten in Nederland verplicht om een warmte(transitie)plan voor de gebieden die voor 2030 aan de beurt zijn te hebben. Uiterlijk dan zal duidelijk worden wanneer jouw dorp, wijk (of bedrijventerrein) van het aardgas af gaat.

Binnen onze gemeente is er een kleine subsidie mogelijk voor het verminderen van je energiegebruik. Deze kun je aanvragen via het duurzaam bouwloket. Er zijn daarnaast verschillende landelijke subsidies voor duurzame energie. Op de website van Energie Subsidie Wijzer ontdek je gemakkelijk en snel of er subsidies en leningen zijn om je woning energiezuiniger te maken. Je kunt als woningeigenaar ook geld lenen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting voor Nederlandse Gemeenten. Sinds kort is er ook een subsidieregeling voor Energiecoöperaties.

Wij helpen vanuit het Duurzaam Bouwloket graag verder met alle vragen over maatregelen die je kunt treffen! Het loket is telefonisch te bereiken via 072 – 743 39 56 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur. Voor vragen over het verduurzamen van je woning kun je ook mailen naar info@duurzaambouwloket.nl.

Heb je andere vragen over duurzaamheid? Mail ons dan via duurzaamheid@sudwestfryslan.nl.

Meer informatie voor ondernemers

Wil jij energie besparen of je eigen energie opwekken in jouw bedrijfspand? Doe dan mee aan het project Energie voor MKB! Je krijg een complete energiescan voor je bedrijfspand en een actieplan om in de toekomst zelfvoorzienend te zijn. Wij betalen meer dan de helft van de kosten. Zo krijg je de mogelijkheid om tegen een kleine bijdrage passend energieadvies te ontvangen!

Voor bedrijven zijn er subsidies vanuit het Rijk. Zo kun je in aanmerking komen voor SDE+ subsidie voor zonnepanelen of voor het opwekken van andere duurzame energie of voor de ISDE subsidie. Lees  meer op de website van de Rijksdienst voor Ondernemers.

Voor vragen over verduurzamen of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) kun je telefonisch contact opnemen met ons via 14 0515 (zonder netnummer). Je mag ons ook mailen, dit kan naar duurzaamheid@sudwestfryslan.nl.

Veelgestelde vragen

Houd er rekening mee dat je woning in 2050 aardgasvrij moet zijn. Dit klinkt ver weg maar een goede voorbereiding is het halve werk! Je kunt alvast onderzoeken welke alternatieven er zijn via het Duurzaam Bouwloket. Energie besparen is altijd slim om te doen. Hoe meer je nu al kan doen, hoe makkelijker het straks is om aardgasvrij te worden!

 • Kies voor elektrisch koken. Een inductiekookplaat is meestal de beste oplossing;
 • Kies voor goede isolatie (dak-, vloer- en muurisolatie, kierdicht en HR++ of driedubbelglas);
 • Wek zelf energie op te met zonnepanelen of zonnecollectoren;
 • Leg lage temperatuurverwarming aan zoals vloerverwarming;
 • Creëer voldoende ruimte voor toekomstige technische installaties zoals een warmtepomp, warmtewisselaar of batterij (houd minimaal rekening met de grootte van een extra grote cv-ketel);
 • Als je gaat verbouwen, laat je dan adviseren door het Duurzaam Bouwloket.

Wacht nog even als het kan. Wij verwachten dat we in 2021 kunnen aangeven welk alternatief voor aardgas in jouw wijk of buurt het meest gunstige alternatief is. Is je huidige cv-ketel echt kapot? Probeer dan een nieuwe te huren of zet al een eerste stapje door een hybride warmtepomp aan te schaffen. Ook zonnecollectoren met boiler kunnen een goede eerste stap zijn. Palletkachels en luchtwarmtepompen kunnen overlast bij jezelf of bij je buren veroorzaken. Laat je daarom goed informeren!

Welke alternatief voor aardgas je het beste kunt toepassen is erg afhankelijk van de situatie. Om een goede keuze te kunnen maken kun je advies inwinnen bij het Duurzaam Bouwloket. We zijn nog aan het onderzoeken welke alternatieven in onze gemeente gebruikt kunnen worden. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Individuele warmte: een warmtepomp die warmte uit lucht of uit de bodem kan halen; dit is efficiënt bij huizen die goed geïsoleerd zijn. Soms kan een woning ook met infraroodpanelen worden verwarmd;
 • Kleinschalige warmtenetten: hierbij wordt gebruik gemaakt van warmte uit de omgeving, bijvoorbeeld oppervlaktewater (aquathermie) of uit het riool (riothermie). In de zomer wordt overtollige warmte in de bodem opgeslagen (warmte-koudeopslag, WKO), zodat deze in de winter kan worden gebruikt. Deze zijn momenteel nog niet in onze gemeente aanwezig. Er wordt onderzoek gedaan naar deze warmtevoorziening, in 2020 moet hier meer duidelijk over zijn;
 • Restwarmte: het gaat hier om warmte die niet door bedrijven of de industrie wordt gebruikt;
 • Groen gas: hierbij zijn bijna geen aanpassingen aan gasfornuis of cv-ketel nodig. Het is een oorsprong van biogas, deze wordt gezuiverd en gedroogd. Na deze bewerking met het groen gas worden genoemd en is het een duurzaam alternatief voor fossiel aardgas;
 • Waterstofgas: hier wordt nog veel onderzoek naar gedaan. Waterstof wordt gemaakt door water te splitsen in waterstof en zuurstof.

Er is in onze gemeente geen vergoeding voor het opzeggen van je aardgasaansluiting. Landelijk wordt er nu gekeken of hier een regeling voor komt. Voor het opzeggen van je aardgasaansluiting wordt door de netbeheerders een vergoeding in rekening gebracht. De netbeheerder moet namelijk fysiek zorgen dat de aansluiting van het aardgas veilig wordt afgesloten. Je kunt je aardgasaansluiting opzeggen via je energieleverancier of online via Mijn Aansluiting.

Ja, je kunt kosteloos de aanvraag annuleren. Wanneer je voor de start van de nieuwbouw besluit geen aardgasaansluiting te willen, kun je gebruikmaken van de inkeerregeling. De gezamenlijke netbeheerders hebben de zogenoemde inkeerregeling daarvoor opgezet. Meer informatie volgt op de website van netbeheer Nederland.

Inmiddels zijn er al verschillende voorbeelden waarbij aardgasloze nieuwbouw niet veel meer hoeft te kosten dan nieuwbouw mét een aardgasaansluiting. De investeringskosten zijn vandaag de dag vaak nog hoog, daartegenover staat dat de maandlasten vaak lager worden. Voor advies kun je contact opnemen met het Duurzaam Bouwloket.

Voor bestaande woningen is er nog een hoop onduidelijk over welke financiële regelingen er komen en hoe het voor iedereen betaalbaar blijft. Online Energiecoaches  en  Duurzaam Bouwloket kunnen je helpen.

Wanneer je een huis huurt, kun je het beste contact opnemen met de woningbouwcorporatie of de verhuurder van jouw huis. Uiteraard kun je zelf al besparingsmaatregelen nemen door gebruik te maken van bijvoorbeeld energiezuinig witgoed en led lampen!

Ga je verbouwen of wil je jouw energievoorziening aanpassen? Dan kan het zijn dat je daar een vergunning voor nodig hebt. Meestal heb je een vergunning nodig wanneer je iets op of aan de woning maakt dat uitsteekt of wanneer je de grond in moet. Doe de uitgebreide vergunningscheck om te kijken of een vergunning nodig is.