Digitale post

Súdwest-Fryslân werkt digitaal

De handtekening onder brieven verdwijnt. Wij werken steeds meer digitaal. Daarom plaatsten we onder onze brieven niet altijd meer een handtekening. De handtekening is vervangen door de tekst: ‘Deze brief is elektronisch vastgesteld en daarom niet ondertekend’ met daarbij een verwijzing naar deze webpagina. Wij behandelen alle brieven zorgvuldig. Het maakt daarbij niet uit of een brief is ondertekend of niet.

Team Vergunningen

Brieven waar een handtekening onder hoort worden ook steeds vaker digitaal verstuurd. Je krijgt dan een e-mail van ons met een link naar de ondertekende brief. Deze e-mails komen van no-reply@leefomgeving.app. De link in de mail begint met: https://api.eu-stage.digeplan.io:443/api/download/.