Dick Feenstra.

Telefoon: 0515-559 559 of 06-555 184 83
E-mail: d.feenstra@hotmail.com

Geboren op 12 maart 1940 te Huizum. Woonplaats Oppenhuizen. Gehuwd sinds 9 oktober 1962, een dochter, schoonzoon en twee kleinkinderen. Gepensioneerd, gereformeerd.

Vanaf 21 april 1999 ben ik trouwambtenaar. Wat mij aansprak en nog steeds aanspreekt, na beëindiging van mijn werkzaamheden (december 1998), in het werk van ambtenaar van de burgerlijke stand, is dat je in aanraking komt met zeer uiteenlopende persoonlijkheden. Na een gesprek met het paar en het bespreken van hun levensfacetten, is het een uitdaging de informatie vervolgens te vertalen in een persoonlijke toespraak. Zodat die voor hen een blijvende herinnering kan vormen aan de trouwdag of partnerschapregistratie als ‘uniek startsein van samenleven’.

Over mijzelf: na mijn technische opleiding en militaire dienstplicht heb ik ruim 40 jaar in diverse kaderfuncties gewerkt in een bedrijf waar men sanitaire appendages vervaardigde en installaties van pijpleidingprojecten, op locaties in binnen- en buitenland. Naast mijn werkzaamheden heb ik diverse bestuursfuncties in kerkelijk- en verenigingswerk vervuld.

Een uniek startsein van samenleven.

Dick Feenstra