Declaraties en gedragscode college burgemeester en wethouders

De gedragscode is een middel om een open, transparant en integere organisatiecultuur te realiseren. De Gemeentewet (artikelen 15, 41c en 69) verplicht de gemeenteraad om voor zichzelf en haar bestuurders een gedragscode vast te stellen. De ‘Gedragscode integriteit burgemeester en wethouders is door de gemeenteraad vastgesteld.

Declaraties en kosten college

Hieronder vind je de declaraties en kosten per register per kwartaal.

Declaraties 2022

Kwartaal 1 – Geschenken meer dan € 50
Ontvangen door Datum ontvangst Omschrijving Waarde in euro’s Bestemming
Jannewietske de Vries
Gea Wielinga
Bauke Dam
Mark de Man
Erik Faber
Mirjam Bakker

Kwartaal 1 – Reis- en verblijfskosten buitenlandse dienstreizen
Collegelid Doel Bestemming Duur Kosten
Jannewietske de Vries
Gea Wielinga
Bauke Dam
Mark de Man
Erik Faber
Mirjam Bakker

Kwartaal 1 – Excursies en evenementen
Collegelid Beschrijving excursie of evenement Datum Door wie bekostigd
Jannewietske de Vries
Gea Wielinga
Bauke Dam
Mark de Man
Erik Faber
Mirjam Bakker

Declaraties 2021

Geen declaraties in 2021.

Geen declaraties in 2021.

Geen declaraties in 2021.