Dakkapel of dakopbouw

Wil je een dakkapel of een dakopbouw op je woning bouwen? Dan kun je misschien een flitsvergunning aanvragen. Kleinere bouwwerken kunnen in aanmerking komen voor een flitsvergunning. Een flitsvergunning is een omgevingsvergunning die binnen 5 werkdagen wordt verleend. Meer informatie lees je op deze pagina.

Vraag een flitsvergunning aan

Dakkapel of dakopbouw

Voor de aanvraag van een flitsvergunning hebben we een aantal gegevens van je nodig:

 • Een volledig ingevuld digitaal aanvraagformulier. Dit formulier kun je invullen via het omgevingsloket;
 • Tekening van de nieuwe gevel op schaal. Vergeet niet de afmetingen erbij te zetten (breedte dakkapel, afstand dakkapel tot zijkant dakvlak, afstand dakkapel tot goot en nok);
 • Detailtekeningen op schaal. Vergeet niet de afmetingen erbij te zetten (details van aansluiting met dakvlakken en de dakrand van dakkapel);
 • Doorsnedetekening op schaal. Vergeet niet de afmetingen en hoogtematen erbij te zetten;
 • Overzicht van kleuren en materialen;
 • Overzicht van de vloeroppervlakte in m2 en inhoud in m3 van voor en na (bruto).

Dakkapellen aan de voorkant

Wil je een dakkapel aan de voorkant van je woning bouwen? Dan moet je aan een aantal regels voor welstand voldoen.

 • de dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw;
 • geen dakkapel op vrijstaande bijbehorende bouwwerken;
 • geen dakkapel in dakvlak met dakhelling minder dan 30º.

 • Het plan komt in plaatsing, vormgeving, indeling, materiaal en kleur overeen met een eerder vergund plan in een zelfde soort situatie en bij een zelfde gebouwtype.

 • maximaal 1 dakkapel per pand per dakvlak;
 • bij meerdere dakkapellen op een doorgaand dakvlak regelmatige rangschikking op horizontale lijn;
 • in het midden van het dakvlak, tenzij afwijkend standaardplan;
 • bij gebouwtype twee onder één kap: symmetrisch t.o.v. de gezamenlijke bouwmuur;
 • eventueel mag de dakkapel worden gecombineerd;
 • minimaal 1 meter dakvlak ter weerszijden van de dakkapel, ook ten opzichte van hoek- en kilkepers en gezamenlijke bouwmuur;
 • bij een dakkapel op een aangebouwd bijbehorend bouwwerk mag de dakkapel tegen de gevel van de woning worden geplaatst (om een doorloop te creëren);
 • verticale afstand van dakkapel tot noklijn minimaal 0,5 meter;
 • verticale afstand van dakvoet tot onderzijde dakkapel 0,8 tot 1,2 meter.

 • plat afgedekt of bij dakhelling >45° een aangekapte dakkapel met dakhelling >25° mits de bovenzijde van het lessenaar dak van de dakkapel minimaal 1,0 meter onder nok blijft; bij meerdere dakkapellen in hetzelfde dakvlak een zelfde dakvorm;
 • geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten.

 • plat afgedekte dakkapel - hoogte van voet dakkapel tot bovenzijde boeiboord/daktrim maximaal 50% van de verticale hoogte van het dakvlak, met een maximum van 1,50 meter;
 • aangekapte dakkapel - hoogte van voet dakkapel tot de druiplijn maximaal 1,30 meter;
 • bij meerdere dakkapellen in hetzelfde dakvlak: gelijke hoogte en breedte;
 • breedte maximaal 50% van de breedte van het dakvlak met een maximum van 4 meter,
 • gemeten tussen eindgevels of midden  bouwmuren (bij hoek- of kilkepers respectievelijk te meten aan boven- of onderzijde dakkapel).

 • afgestemd op hoofdgebouw;
 • onder glasvlak(ken) geen dichte panelen of borstwering;
 • detaillering binnen eenzelfde rij of bouwblok identiek;
 • zijwangen afgewerkt in een donkere kleur of in de kleur van het dakvlak.

 • Als het gaat om een bijzondere situatie of als wij er niet zeker van zijn dat de aanvraag voor de dakkapel voldoet aan deze regels, vragen wij advies aan de welstandscommissie. Het duurt dan langer voor dat je antwoord krijgt.

Dakkapellen aan de achterkant

Wil je een dakkapel aan de achterkant van je woning bouwen? Dan moet je aan een aantal regels voor welstand voldoen.

 • de dakkapel is een ondergeschikte toevoeging aan het hoofdgebouw;
 • geen dakkapel op een vrijstaand bijbehorend bouwwerk;
 • geen dakkapel in dakvlak met dakhelling minder dan 30º.

 • het plan komt in plaatsing, vormgeving, indeling, materiaal en kleur overeen met een eerder vergund plan in een zelfde soort situatie en bij een zelfde gebouwtype.

 • bij meerdere dakkapellen in hetzelfde bouwblok regelmatige rangschikking op horizontale lijn;
 • minimaal onder de nokvorst en minimaal 0,5 meter dakvlak ter weerszijden van de dakkapel, ook ten opzichte van hoek- en kilkepers;
 • bij gebouwtype twee onder één kap: symmetrisch t.o.v. de gezamenlijke bouwmuur; eventueel mag de dakkapel worden gecombineerd;
 • bij eindsituaties grenzend aan voorerfgebied, afstand van minimaal 2 meter tot de zijkant van het dakvlak;
 • verticale afstand van dakvoet tot onderzijde dakkapel 0,8 tot 1,2 meter.

 • plat afgedekt of bij dakhelling >45° een aangekapte dakkapel met dakhelling >25° mits de bovenzijde van het lessenaar dak van de dakkapel minimaal 1,0 meter onder nok blijft; bij meerdere dakkapellen in het zelfde bouwblok een zelfde dakvorm;
 • geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten.

 • afgestemd op hoofdgebouw;
 • onder glasvlak(ken) geen dichte panelen of borstwering;
 • detaillering binnen eenzelfde rij of bouwblok identiek;
 • zijwangen afgewerkt in een donkere kleur of in de kleur van het dakvlak.

 • afgestemd op hoofdgebouw;
 • onder glasvlak(ken) geen dichte panelen of borstwering;
 • detaillering binnen eenzelfde rij of bouwblok identiek;
 • zijwangen afgewerkt in een donkere kleur of in de kleur van het dakvlak.

Als het gaat om een bijzondere situatie of als wij er niet zeker van zijn dat de aanvraag voor de dakkapel voldoet aan deze regels, vragen wij advies aan de welstandscommissie. Het duurt dan langer voor dat je antwoord krijgt.

Dakopbouw door nokverhoging

Een nokverhoging is het verhogen van de kap door de nok “op te hogen”. Hiermee wordt de kapverdieping groter. De onderstaande regels zijn de welstandscriteria. Wil je de nok van je woning verhogen? Dan moet je aan een aantal regels voor welstand voldoen.

 • de dakopbouw is alleen toegestaan in een dakvlak dat grenst aan het achtererfgebied;
 • de dakopbouw is maar in één dakvlak toegestaan;
 • de nokverhoging vindt plaats door het verlengen van het tegenoverliggende dakvlak waardoor de nok richting achtererfgebied schuift;
 • de nokverhoging is alleen toegestaan op een hoofdgebouw met een zadeldak van maximaal 35 graden.

 • maximaal 1 dakopbouw per pand per dakvlak;
 • bij meerdere dakopbouwen door nokverhoging op een doorgaand dakvlak regelmatige
 • rangschikking op een horizontale lijn;
 • in het midden van het dakvlak, tenzij een afwijkende trendsetter;
 • bij gebouwtype twee onder één kap: symmetrisch t.o.v. de gezamenlijke bouwmuur;
 • minimaal 1 meter dakvlak ter weerszijden van de dakopbouw;
 • de afstand van de dakopbouw tot de achtergevel (of zijgevel bij een dakopbouw in een
 • zijdakvlak) is horizontaal gemeten minimaal 1 meter;
 • afstand van de dakopbouw tot het voorerfgebied minimaal 3 meter.

 • breedte van de dakopbouw maximaal 60% van de breedte van het dakvlak met een maximum van 6 meter;
 • de hoogte van de buitenwanden van de dakopbouw maximaal 1,2 meter;
 • de nok mag verticaal gemeten maximaal 0,7 meter worden verhoogd;
 • de hellingshoek van het dakvlak van de dakopbouw moet gelijk zijn aan de hellingshoek van
 • het bestaande dakvlak.

 • nokverhogingen in stijl en afwerking gelijk aan het hoofdgebouw;
 • schuine daken dekken met pannen en topgevels afstemmen op architectuur van de onderbouw;
 • onder glasvlak(ken) geen dichte panelen of borstwering.

 • afgestemd op hoofdgebouw;
 • onder glasvlak(ken) geen dichte panelen of borstwering;
 • detaillering binnen eenzelfde rij of bouwblok identiek;
 • zijwangen afgewerkt in een donkere kleur of in de kleur van het dakvlak.

Als het gaat om een bijzondere situatie of als wij er niet zeker van zijn dat de aanvraag voor de dakkapel voldoet aan deze regels, vragen wij advies aan de welstandscommissie. Het duurt dan langer voor dat je antwoord krijgt.

Dakopbouw door geveloptrekking grenzend aan het achtererfgebied

Een geveloptrekking is het doortrekken of verhogen van de gevel om hiermee de kapverdieping te verruimen. Het verschil met een dakkapel is dat de bestaande gootlijn van de kap komt te vervallen of dat deze wordt verhoogd. De goothoogte zal dus anders worden. Wil je een dakopbouw door een geveloptrekking aan je woning te bouwen? Dan moet je aan een aantal regels voor welstand voldoen.

 • een dakopbouw mag uit maximaal één bouwlaag bestaan;
 • een dakopbouw is alleen toegestaan op een hoofdgebouw van één bouwlaag met kap, tenzij de dakopbouw grenst aan een dakgoot tussen 2 panden, dan mag het hoofdgebouw uit maximaal 2 bouwlagen bestaan.

 • plat afgedekt;
 • de dakopbouw moet harmoniëren met de gevel van de onderbouw (de begane grond en de verdieping(en) blijven samenhangend).

 • breedte van de dakopbouw maximaal 60% van de breedte van het dakvlak met een maximum van 6 meter;
 • geen overmaat aan detailleringen, dus bescheiden overstek, boeiboord en ornamenten.

 • afgestemd op hoofdgebouw;
 • detaillering binnen eenzelfde rij of bouwblok identiek;
 • zijwangen afgewerkt in een donkere kleur of in de kleur van het dakvlak.

Als het gaat om een bijzondere situatie of als wij er niet zeker van zijn dat de aanvraag voor de dakkapel voldoet aan deze regels, vragen wij advies aan de welstandscommissie. Het duurt dan langer voor dat je antwoord krijgt.

Dakopbouw door geveloptrekking grenzend aan het voorerfgebied

Dakopbouw grenzend aan het voorerfgebied worden voor advies aan de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit voorgelegd. Hierdoor duurt het soms langer voordat je antwoord krijgt.

Zie ook