Contact

Ondernemen en Corona

Ondernemers in verschillende sectoren worden zwaar getroffen door het Coronavirus. Het kabinet heeft diverse steunmaatregelen ontwikkeld. Ook de provincie komt ondernemers op verschillende manieren tegemoet. Wij hebben, samen met ondernemers, gekeken welke extra ondersteuning de gemeente kan bieden.

Steunpakketten

Om de overgang van de Tozo naar de Bbz wat makkelijker te maken zijn er tijdelijk voor de periode van 1 oktober tot en met 31 december 2021 een aantal wijzigingen aangebracht in de Bbz. Voor ondernemers versoepelt hiermee de overgang van Tozo naar Bbz, omdat de aanvraagsystematiek voor hen grotendeels overeen zal komen met de aanvraag voor een Tozo-uitkering. Meer informatie vindt u op onze Bbz-pagina.

Op de website van YnBusiness vind je een overzicht van alle landelijke- en provinciale regelingen voor ondernemers die zijn getroffen door de coronamaatregelen.

Gemeentelijke acties voor ondernemers

Het is horecaondernemers die in het bezit zijn van een terras, onder voorwaarden, toegestaan zonder melding een televisiescherm te plaatsen binnen de terrasgrenzen van het vergunde, dan wel gedoogde terras. Meer informatie over de voorwaarden voor tv-schermen die van kracht zijn lees je op onze website.

Is er sprake van een evenement, dan gelden er aanvullende vereisten en moet er een evenementenvergunning worden aangevraagd. Wanneer is er sprake van een evenement? In de bovenstaande link lees je ook meer informatie over de evenementenvergunning en het indienen van een coronaplan.

Wij staan tijdelijk extra terrasruimte toe zodat horecabedrijven hun gasten wellicht even veel zitgelegenheid bieden dan voor de coronamaatregelen. Het college heeft besloten om de tijdelijke maatregel die tot 1 april van kracht was te verlengen tot 1 november. De eerder goedgekeurde aanvragen worden automatisch verlengd. Meer informatie over de tijdelijke verruiming.

Regelmatig organiseren wij een ondernemersspreekuur met wethouder van Economische Zaken, Bauke Dam. Wil jij met hem kennismaken? Of wil je hem een vraagstuk voorleggen? Meld je dan aan voor het online ondernemersspreekuur!

“Tige wear­de­fol”

Wethouder Bauke Dam: “Yn dizze nuvere tiid komme je mekoar amper tsjin en is in spontaan petear der dus hast net by. Ik skilje regelmjittich mei ûndernimmers of gean by harren lâns. De petearen dy’t ik dan fier, binne tige weardefol. Mar we hawwe sa’n soad moaie bedriuwen yn ús gemeente, dat der binne in protte ûndernimmers dêr’t ik noch net mei praat haw. En foaral no fyn ik it wichtich dat ûndernimmers ienfâldich mei my yn kontakt komme kinne.”

Hoe werkt het?

In een online-gesprek van tien minuten, kun je één op één jouw verhaal doen of je vragen stellen. Aanmelden kan tot een week voor de gewenste datum. We laten je per e-mail weten hoe laat jouw afspraak is en hoe het spreekuur in zijn werk gaat.

Op dit moment hebben we geen spreekuur in de planning staan.

Veel ondernemers staan in deze corona-periode voor een enorme uitdaging waarbij het moeilijk te voorspellen is hoe de (nabije) toekomst eruit zal zien. Wij vinden het juist daarom belangrijk dat ondernemers met elkaar en met de gemeente in gesprek blijven.

Op maandag 15 februari organiseerden we daarom een digitale ondernemersavond met het thema ‘Perspectief voor de toekomst’.

We gingen in gesprek met experts die kennis hebben van de lokale economie. Maar ook deelden verschillende ondernemers, waaronder Syb van der Ploeg, hun ervaringen.

Heb je dit gemist? Je kunt het programma terugkijken: Online ondernemersavond ‘Perspectief voor de toekomst’

Nu de horeca weer (onder voorwaarden) geopend is, zien wij ook dat het drukker is op straat en dat er meer verkeer aanwezig is.

In de afgelopen periode werd veel gebruik gemaakt van bezorging van maaltijden, omdat gasten niet ontvangen konden worden. Daarin hebben wij terughoudend opgetreden tegen bestemmingsverkeer van de horeca. Nu de horeca weer binnen en buiten geopend is, zullen we weer handhavend optreden bij inrijverboden, voetgangersgebieden, etc.

Ben je van mening dat handhaving van deze maatregelen jouw bedrijfsvoering onevenredig raakt, dan kun je een ontheffing of vergunning van de verkeersmaatregelen aanvragen. Je kunt een aanvraag indienen via de pagina parkeervergunningen. Let wel, niet in alle gevallen kun je een ontheffing of vergunning krijgen.

Toekomst van je bedrijf

Wil je graag verder met jouw bedrijf en wil je onderzoeken hoe jij dat het beste kunt doen? Je kan onder andere gebruik maken van het programma ‘Toekomstgericht ondernemen’ of een coach. Lees meer over de mogelijkheden op de pagina Heroriëntatie ondernemerschap.

Wil jij in gesprek over jouw financiële positie? Heb je (nog niet veel) schulden en wil je graag hulp of advies dan gaan wij samen met jou op zoek naar een oplossing. Kijk voor meer informatie op de pagina Schulddienstverlening.

Wil je aan de slag met je loopbaan? Bekijk dan wat de mogelijkheden zijn om je te oriënteren op de arbeidsmarkt.

Soms is stoppen de beste (of enige) optie. Daar kunnen we je mogelijk bij helpen. Lees er meer over op de pagina bedrijfsbeëindiging.

Gemeentelijke belastingen

Op de aanslag gemeentelijke heffingen staat de WOZ-waarde voor 2021 van je  woning of niet-woning. De waardepeildatum voor de nieuwe WOZ-waarden is 1 januari 2020. Dit was nog voor de eerste maatregelen rond de coronacrisis in Nederland.

Woningen

Alle berichten over de woningmarkt laten zien dat de coronapandemie en de getroffen coronamaatregelen geen effect heeft op de woningmarkt. Het is dus logisch dat ook je WOZ-waarde niet is beïnvloed door deze pandemie.

Niet-​woningen

We zien dit jaar een lichte daling in de WOZ-waardes van niet-woningen. Maar het coronavirus heeft ook op de WOZ-waardebepaling voor 2021 van niet-woningen geen effect. Natuurlijk heeft het gevolgen voor exploitatie en omzet en worden bedrijven en culturele instellingen geraakt door de economische crisis als gevolg van covid-19 en de maatregelen om verspreiding van dit virus te voorkomen. Maar we kijken naar de marktomstandigheden vóór de start van de pandemie met als waardepeildatum 1 januari 2020. Bovendien kijken we naar de waarde van de onroerende zaak en niet naar de waarde van een onderneming die gevestigd is in een WOZ-object.

In verband met de coronamaatregelen moeten veel ondernemingen en culturele instellingen ook in 2021 de deuren voorlopig nog gesloten houden. Dit heeft echter geen effect op de gebruikersaanslagen zoals OZB gebruik en rioolheffing gebruik. Zolang het pand niet daadwerkelijk leeg staat of de huur is opgezegd, is er voor de belasting nog sprake van gebruik. Dit geldt ook voor de reinigingsheffing. Alleen als je de bedrijfsafvalcontainers inlevert, wordt de belastingheffing stopgezet.

In termijnen betalen

Je kunt de aanslag in twee termijnen betalen. Maar je kunt er ook voor kiezen om via automatische incasso te betalen. In dat geval schrijven wij het aanslagbedrag in acht termijnen van je rekening. Als je door de coronacrisis betalingsproblemen hebt, kun je uitstel van betaling aanvragen. Stuur dan een e-mail naar debiteurenbelastingen@sudwestfryslan.nl.

Kwijtschelding aanvragen

Mogelijk kom je in aanmerking voor kwijtschelding. Inwoners met een inkomen onder een bepaalde norm en zonder vermogen kunnen kwijtschelding krijgen. Een ondernemer kan kwijtschelding aanvragen voor het privégedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen.

Meer informatie

Meer informatie en het aanvraagformulier voor kwijtschelding.

Contact voor specifieke vragen rondom Coronavirus

Ondernemers met vragen kunnen contact opnemen via het telefoonnummer 0800-2117. Dit nummer is bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 tot 20:00 uur. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen.

Meer informatie lees je op de website van de Kamer van Koophandel.

De Rijksoverheid heeft een landelijk crisisnummer dat je kunt bellen voor vragen, dit nummer is 0800-1351.

Horecagerelateerde vragen kun je stellen aan de KHN via telefoonnummer 0348-489489 of door een e-mail te sturen naar info@khn.nl.

Je kunt voor vragen telefonisch contact opnemen met onze Accountmanagers of stuur een e-mail naar ondernemen@sudwestfryslan.nl.

Ynbusiness is een gezamenlijk initiatief van het bedrijfsleven, de provincie Fryslân, de F4-gemeenten (Leeuwarden, Heerenveen, Smallingerland en Sudwest Fryslân), en het Friese hoger en middelbaar beroepsonderwijs, verbonden in het Innovatiepact Fryslân (IPF).

Zij zijn bereikbaar via 058-7600500. Of stuur een e-mail met je vraag naar info@ynbusiness.nl. Ook Ynbusiness heeft een informatiepagina over het coronavirus.

De ondernemingsorganisatie VNO-NCW heeft een digitaal coronaloket. Meer informatie lees je op de website van VNO-NCW.