Conceptaanvraag Omgevingsvergunning.

Heb je bouw of verbouw plannen? Dan kun je een concept omgevingsvergunning aanvragen. Dit kun je doen voor bijvoorbeeld de onderdelen bestemmingsplanregels of welstandscriteria. Zo hoef je jouw bouwplan niet op alle onderdelen volledig uit te werken en weet je eerder of jouw plan haalbaar is.

Je kunt een conceptaanvraag omgevingsvergunning digitaal doen via het aanvraagformulier.

Aanvragen

Op welke onderdelen kan ik een conceptaanvraag indienen?

Je kunt zelf kiezen op welk onderdeel je een conceptaanvraag voor een omgevingsvergunning indient. Je kunt een conceptaanvraag indienen als je wilt weten:

 • of jou plan vergunningsvrij ingediend kan worden. Dit kun je zelf ook gratis controleren op de website van het omgevingsloket;
 • of je het gebouw mag gebruiken voor een (nieuwe) bestemming. Wil je bijvoorbeeld een winkel als woning gebruiken? Dan kun je ook zelf in het bestemmingsplan kijken of dit mag. Het bestemmingsplan vind je op ruimtelijkeplannen.nl. Wil je afwijken van het bestemmingsplan? Dan kun je hiervoor een aanvraag indienen;
 • of jouw plan voldoet aan de welstandsregels: bekijk onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie;
 • of je jouw monumentaal pand of beschermd bouwwerk mag verbouwen;
 • of jouw plan voldoende brandveilig is;
 • of er ook milieutechnische aspecten spelen. Bijvoorbeeld of er voor jouw plan ook een milieumelding of bodemonderzoek nodig is.

Meer informatie.

Na het indienen van de (aan)vraag, ontvang je van ons binnen een aantal weken een brief. In deze brief geven wij een reactie op je verzoek. Er zijn drie antwoorden mogelijk:

 1. jouw plan is vergunningsvrij,
 2. het plan voldoet, je kunt de officiële omgevingsvergunning aanvragen, of
 3. het plan is niet haalbaar. Het kan zijn dat wanneer je het plan aanpast er eventueel wel medewerking verleend zou kunnen worden. Wij vertellen in de brief wat je daarvoor moet doen.

Je kunt jouw plan niet uitvoeren met een conceptaanvraag.  Daarvoor heb je een officiële omgevingsvergunning nodig. De vergunning krijg je van het college van burgemeester en wethouders. Ben je het niet eens met het besluit? Dan kun je bezwaar maken. Bij een besluit op een conceptaanvraag kun je geen bezwaar maken.

Naast het invullen van het aanvraagformulier moet je voldoende gegevens aanleveren zodat wij jouw plan kunnen checken. Dit voorkomt een verzoek om aanvulling, waardoor het langer gaat duren. Een zo duidelijk mogelijke omschrijving kun je maken door de volgende gegevens mee te sturen:

 • een beschrijving van jouw plannen. Tip: zet dit in een Word- of pdf-bestand;
 • wanneer je vraagt of je het gebouw anders mag gebruiken dan volgens het bestemmingsplan is aangegeven, is het belangrijk te omschrijven wat de noodzaak van het plan is;
 • tekeningen op schaal met afmetingen (situatietekening, plattegronden verdiepingen en gevelaanzichten);
 • materiaal- en kleurgebruik bij (ver)bouwplannen;
 • verklaring toestemming gemachtigde wanneer u de aanvraag voor iemand anders doet.

Voor het behandelen van de aanvraag worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten heten leges. In de legesverordening vind je een overzicht van alle kosten.

 • een vergunningsvrije check  kost € 69,00.
 • Een conceptaanvraag toetsen kost € 138,00 (basisbedrag). Een conceptaanvraag toetsen wij standaard aan het bestemmingsplan, erfgoedaspecten (archeologie, beschermd gezicht, monument).  Wanneer jouw plan niet voldoet aan het bestemmingsplan, gaan wij kijken of we daarvan willen afwijken. Dit doen wij door te toetsen aan het afwijkingenbeleid. Omdat dit ons meer tijd kost, brengen wij  € 69 meer in rekening.
 • Welstand kost € 69,00 (vermeerderd met kosten welstandscommissie Hûs en Hiem met een minimum van € 68,00).
 • Andere activiteiten kosten € 69,00 (bijvoorbeeld brandveiligheid. Milieu is gratis)

Vraag je binnen 6 maanden na je conceptaanvraag een officiële omgevingsvergunning aan? Dan brengen wij de gemaakte kosten voor de conceptaanvraag in mindering. Uitgezonderd zijn de leges voor bouwwerken waarvan de bouwkosten lager zijn dan € 5.000 en de advieskosten van derden.

Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten lager zijn dan € 5.000 kun je beter direct een omgevingsaanvraag in te dienen.

Wij doen ons best om zo snel mogelijk binnen 8 weken een antwoord te geven.