Contact

Conceptaanvraag Omgevingsvergunning

Heb je uitgebreide bouw of verbouw plannen? Dan kun je een concept omgevingsvergunning aanvragen. Dit kun je doen voor bijvoorbeeld de onderdelen bestemmingsplanregels of welstandscriteria. Zo hoef je jouw bouwplan niet op alle onderdelen volledig uit te werken en weet je eerder of jouw plan haalbaar is. Je kunt een conceptaanvraag omgevingsvergunning doen via onderstaande knop. Hieronder lees je meer informatie.

Waarvoor kan ik een conceptaanvraag doen?

Je kunt bijvoorbeeld een conceptaanvraag doen als je wilt weten:

 • of jouw plan vergunningsvrij is. Dit kun je ook zelf gratis controleren op de website van het omgevingsloket;
 • of je een gebouw mag gebruiken voor een (nieuwe) bestemming. Wil je bijvoorbeeld een winkel als woning gebruiken? Je kunt ook zelf in het bestemmingsplan kijken of dit mag. Het bestemmingsplan vind je op ruimtelijkeplannen.nl. Wil je afwijken van het bestemmingsplan? Dan kun je hiervoor een conceptaanvraag doen;
 • of jouw plan voldoet aan de welstandsregels: bekijk onze digitale overzichtskaart met de welstandsregels per locatie;
 • of je jouw monumentaal pand of beschermd bouwwerk mag verbouwen;
 • of jouw plan voldoende brandveilig is;
 • of er ook milieutechnische aspecten spelen. Bijvoorbeeld of er voor jouw plan ook een milieumelding of bodemonderzoek nodig is.

Meer informatie over de conceptaanvraag

Na het doen van een conceptaanvraag, starten wij met een onderzoek. Als antwoord op je aanvraag ontvang je van ons een brief. In deze brief geven wij een reactie op je verzoek. Er zijn drie antwoorden mogelijk:

 1. jouw plan is vergunningsvrij,
 2. het plan voldoet, je kunt de officiële omgevingsvergunning aanvragen, of
 3. het plan is niet haalbaar. Het kan zijn dat wanneer je het plan aanpast dit wel mogelijk is. Wij vertellen in de brief wat je daarvoor moet doen.

Je kunt jouw plan niet uitvoeren met een conceptaanvraag.  Daarvoor heb je een officiële omgevingsvergunning nodig. De vergunning krijg je van het college van burgemeester en wethouders.

Het is belangrijk dat je voldoende gegevens aanlevert. Dit voorkomt een verzoek om aanvulling, waardoor het proces langer gaat duren. Stuur in ieder geval de volgende gegevens op:

 • een beschrijving van jouw plannen. Tip: zet dit in een Word- of pdf-bestand;
 • wanneer je vraagt of je het gebouw of perceel anders mag gebruiken dan volgens het bestemmingsplan is aangegeven, is het belangrijk te omschrijven wat de noodzaak van het plan is;
 • tekeningen op schaal met afmetingen (situatietekening, plattegronden verdiepingen en gevelaanzichten);
 • materiaal- en kleurgebruik bij (ver)bouwplannen;
 • verklaring toestemming gemachtigde wanneer u de aanvraag voor iemand anders doet.

Voor het behandelen van de aanvraag worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten heten leges. In de legesverordening 2021 vind je een overzicht van alle kosten.

 • Een vergunningsvrije check  kost € 83,50.
 • Een conceptaanvraag toetsen kost € 167,00 (basisbedrag). Een conceptaanvraag toetsen wij standaard aan het bestemmingsplan, erfgoedaspecten (archeologie, beschermd gezicht, monument). Wanneer jouw plan niet voldoet aan het bestemmingsplan, gaan wij kijken of we daarvan willen afwijken. Dit doen wij door te toetsen aan het afwijkingenbeleid. Omdat dit ons meer tijd kost, brengen wij € 83,50 meer in rekening.
 • Welstand kost € 83,50 (vermeerderd met kosten welstandscommissie Hûs en Hiem met een minimum van € 82,30).
 • Andere activiteiten kosten € 83,50 (bijvoorbeeld brandveiligheid. Milieu is gratis)

Vraag je binnen 6 maanden na je conceptaanvraag een officiële omgevingsvergunning aan? Dan brengen wij de gemaakte kosten voor de conceptaanvraag in mindering. Uitgezonderd zijn de leges voor bouwwerken waarvan de bouwkosten lager zijn dan € 5000 en de advieskosten van derden.

Voor bouwwerken waarvan de bouwkosten lager zijn dan € 5000 kun je beter direct een omgevingsaanvraag in te dienen.

Momenteel krijgen wij meer aanvragen dan gebruikelijk. We doen ons best je zo snel mogelijk een antwoord te geven. Het kan echter wat langer duren dan je van ons gewend bent. Bedankt voor je begrip!

Wil je weten of jouw plannen voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen? Dan kun je contact opnemen met de Adviesraad Toegankelijkheid. Zij adviseren ons over hoe de openbare ruimtes en gebouwen zo ingericht kunnen worden dat iedereen er goed gebruik van kan maken.