Collectieve zorgverzekering AV Frieso

Kom je rond van een laag inkomen? En ben je verzekerd bij de Friesland Zorgverzekeraar? Dan is de aanvullende zorgverzekering AV Frieso misschien iets voor jou.

Ben je niet verzekerd bij De Friesland Zorgverzekeraar? Dan kom je misschien in aanmerking voor een tegemoetkoming voor je premie. Wil je meer informatie over zorgverzekeringen in het algemeen? Kijk dan eens bij De zorgverzekeringslijn.

Veelgestelde vragen over de collectieve zorgverzekering AV Frieso

Heb je nog geen basisverzekering bij ”De Friesland” en wil je overstappen? Wij vragen de AV Frieso voor het volgende jaar voor je aan. Regel de aanvraag uiterlijk vóór 15 december.

Heb je al een basisverzekering bij ”De Friesland”? Dan kun je gedurende het kalenderjaar ook al gebruik maken van AV Frieso. De aanvullende verzekering gaat dan de maand na de verwerking van de aanvraag in.

Wil je AV Frieso zorgverzekering aanvragen? Dan moet je aan deze voorwaarden voldoen:

  • Je bent 18 jaar of ouder;
  • Je komt rond van minder dan 120% van het sociaal minimum.

Vul de volgende documenten volledig in en stuur deze naar ons toe:

Stuur de aanvraag naar het volgende adres:
Gemeente Súdwest-Fryslân
t.a.v. Team ABSD, cluster Minima
Postbus 10000
8600 HA  Sneek

Zodra wij het aanvraagformulier met de bijlagen hebben ontvangen, gaan we voor je aan de slag. Wij vragen de AV Frieso voor je aan. Je hoort binnen 8 weken of je aanvraag is goedgekeurd. Is je aanvraag goedgekeurd? Dan geven wij dat door aan De Friesland Zorgverzekeraar. Je ontvangt van “De Friesland” nog bericht over de definitieve datum waarop je bent toegelaten tot de AV Frieso.

Wil je de AV Frieso verzekering aanvragen? Dan moet je wel onder de inkomensgrens blijven die voor jou geldt.

Netto inkomensgrenzen inclusief vakantiegeld (per 1 juli 2022)
Burgerlijke staat Leeftijd Bedrag
Gehuwd en samenwonend Tussen de 21 jaar en pensioenleeftijd € 1.888,84
Gehuwd en samenwonend Vanaf de pensioenleeftijd € 1.992,43
Alleenstaande ouder Tussen de 21 jaar en de pensioenleeftijd € 1.699.96
Alleenstaande ouder Vanaf de pensioenleeftijd € 1.793,18
Alleenstaand Tussen 21 jaar en de pensioenleeftijd € 1.322,18
Alleenstaand Vanaf de pensioenleeftijd € 1.470,80
Alleenstaande (ouder) in een verzorgings- of verpleeghuis € 459,47
Echtpaar of samenwonenden in een verzorgings- of verpleeghuis € 746,03
Alleenstaande (ouder) 18 tot en met 20 jaar € 326,42
Gehuwd en samenwonend (zonder kinderen) 18 tot en met 20 jaar € 652,85
Gehuwd en samenwonend (met kinderen) 18 tot en met 20 jaar € 1.030,62

In het vergoedingenoverzicht 2022 van de AV Frieso staat alle informatie over de inhoud en vergoedingen van de verzekering voor 2022. Meer informatie over de verzekering vind je in de polisvoorwaarden 2022.

Wil je de AV Frieso opzeggen? Stuur dan een mail naar info@sudwestfryslan.nl, of stuur een brief ter attentie van ons team ABSD (cluster Minima). Wij hebben wel een aantal dingen van je nodig:

  • De datum;
  • Jouw naam, adres en woonplaats;
  • Per wanneer je de AV Frieso wilt opzeggen.

Stuur je ons een brief? Vergeet dan niet om je handtekening eronder te zetten.

Soms zeggen wij de AV Frieso voor je op. Dit doen wij als:

  • Je maandinkomen boven de inkomensgrens van 120% komt;
  • Je overstapt naar een andere zorgverzekeraar;
  • Je naar een andere gemeente verhuist.

In 2022 betaal je voor de AV Frieso € 154,65 per maand. Dit is inclusief de basisverzekering.

Heb je vragen of opmerkingen over AV Frieso? Neem dan contact op met De Friesland Zorgverzekeraar.