Circulair

Circulair

We gebruiken te veel grondstoffen. Deze stoffen raken op. Nu al merken we dat materialen moeilijker te krijgen zijn. Je huis verbouwen duurt bijvoorbeeld langer en wordt duurder. Als we telkens nieuwe producten maken, is dat ook slecht voor het milieu. Circulariteit focust zich op kringlopen van grondstoffen.

Circulaire economie

In een circulaire economie gebruik je producten en grondstoffen zo goed mogelijk en vaker dan één keer. Je maakt (bijna) geen afval meer. Dit zie je ook uitgebeeld in de R-ladder hieronder. De ladder is bedacht door de Ellen MacArthur Foundation. Het heet een R-ladder, omdat het verwijst naar de Engelse woorden Reduce (Verminderen), Reuse (Hergebruiken) en Recycle (Recyclen).

R-Ladder
R-Ladder

Gemeente Súdwest-Fryslân een circulaire organisatie

Wij willen als organisatie circulair worden. Dat doen we door zoveel mogelijk circulair in te kopen. Dit betekent dat we minder en betere producten kopen. Zo willen we minder grondstoffen gebruiken en het milieu sparen. Met circulair inkopen dagen we bedrijven uit om spullen te maken die langer meegaan. Of die gemaakt worden van gebruikte en/of natuurlijke materialen, zoals hout en hennep.

Kijken naar invloed op milieu

Als we iets kopen, vragen we bedrijven steeds vaker: “Wat voor invloed heeft dit product op het milieu?” We kijken meer naar de totale kosten tijdens het gebruik en de levensduur. En naar wat het nog oplevert als het oud of kapot is.

Koop je bijvoorbeeld bureaustoelen, dan zijn er bedrijven die oud meubilair innemen. Je kunt vooraf ook afspreken dat je ze na gebruik weer kunt inleveren en statiegeld retour krijgt. Er zijn ook al bedrijven waarbij je alleen betaalt voor het gebruik van de bureaustoelen! Dat kan met andere producten net zo goed. Zoals architect Thomas Rau zegt: “Koop geen lampen en koelkasten, maar licht en koeling.”

7 karakteristieken circulaire economie
Bron: Metabolic

We sluiten ons aan bij de Friese definitie van circulaire economie:

We maximaliseren de waarde van grondstofstromen en we gebruiken energie uit hernieuwbare bronnen, zonder andere aspecten van de economie: water, biodiversiteit, gezondheid & welzijn, cultuur & maatschappij, te belemmeren.

Meer weten?

Meer weten over waarmee wij als gemeente aan de slag zijn? Lees dan onze Uitvoeringsaanpak circulaire economie “Al doende leren”. Je vraagt hem op door een mail te sturen naar duurzaamheid@sudwestfryslan.nl.

Circulair ondernemen

Circulair ondernemen is het drijven van een onderneming op basis van een circulair product- of dienstenaanbod. Wil je hier meer over weten? Ga dan naar de pagina Duurzaam ondernemen.