Boven het maaiveld

Boven het maaiveld

Het landschap in Súdwest-Fryslân herbergt landbouw, natuur, cultuur én vormt de identiteit van de gemeente. Met fjildferhalen út Súdwest-Fryslân brengen we inwoners in contact met personen die zich sterk maken voor de weidevogels en de biodiversiteit en wat daar allemaal bij komt kijken in onze gemeente.

Waarom deze filmreeks?

We willen inwoners kennis laten maken met ons vitale landschap en het agrarisch natuurbeheer. Experts, zoals de boer, de nazorger, de jager, de onderzoeker, de vogelwacht, een natuurorganisatie, een wethouder of ambtenaar laten zien wat we doen voor het behoud van de populatie van de weidevogel. Zij zijn experts op het gebied van agrarisch natuurbeheer en kunnen de vragen van de inwoners het beste beantwoorden.

Afleveringen

De afleveringen van Boven het Maaiveld zijn te zien op deze pagina, op ons Youtube-kanaal en die van het Collectief Súdwestkust.

Aflevering 1 - Plasdrassen

Aflevering 2 - Rietmaaien

Aflevering 3 - Rûge dong

Aflevering 4 - Welkom thuis grutto

Aflevering 5 - Bonke hurde grûn

Aflevering 6 - Predatie

Aflevering 7 - Eieren zoeken

Aflevering 8 - Beweiding

Aflevering 9 - Nestmarkering met drone

Aflevering 10 - Alarmtelling

Aflevering 11 - Kruidenrijk grasland

Samenwerking

Wij en het Collectief Súdwestkust brengen samen de filmreeks uit. ‘Boven het Maaiveld – fjildferhalen út Súdwest-Fryslân’ wordt mede mogelijk gemaakt dankzij het project LIFE IP GrassBirdHabitats.