Kappen van bomen.

Wij hebben ruim 50.000 bomen in eigendom en beheer. Bomen dragen bij aan de kwaliteit van de openbare ruimte en een gezond leefklimaat. We gaan dus zorgvuldig om met het kappen van bomen. We controleren al onze bomen om de 2 jaar op veiligheid. Pas wanneer de boom echt weg moet, wordt hij gekapt.

Wil je weten welke bomen we kappen in het openbare gebied en waarom we dat doen? Of wil je weten of we ergens gaan herplanten? Bekijk dan onze bomenkaart.

Bomenkap

Waarom worden bomen gekapt?

Wij gaan zorgvuldig om met het kappen van onze bomen. Een boom wordt alleen gekapt als dat ook echt nodig is. Een boom wordt gekapt om de volgende redenen:

 • De boom is gevaarlijk voor de omgeving: hij kan omvallen of er kunnen zware takken afbreken. Bomen kunnen gevaarlijk worden, omdat ze ziek zijn (essentaksterfte of iepziekte), door zwamaantastingen of door scheuren en houtrot;
 • De boom zit de groei van een andere boom in de weg. We halen deze boom weg, zodat de andere boom weer genoeg ruimte krijgt om te groeien;
 • De boom moet weg, omdat we met nieuwbouw bezig gaan of wegen en rioleringen willen opknappen;
 • We kunnen spontaan ontstane bomen en struiken weghalen voor het behoud van ons open landschap;
 • De boom zorgt voor schade aan kabels en leidingen;
 • De boom zorgt voor ernstige overlast.

Groenclusters.

In een aantal dorpen en steden zijn bepaalde groenclusters te vinden. Dit zijn groengebieden zoals parken en bossen, maar soms ook particuliere grond. Deze clusters zijn belangrijk voor de leefomgeving. Wordt er een boom in dit cluster gekapt? Dan moet er een nieuwe worden geplant.

Wil je weten waar bij jou in de buurt groenclusters zijn? Bekijk dan onze kaart groenclusters.

Bomenregister.

In onze gemeente zijn meer dan 3000 bijzondere en monumentale bomen vastgelegd in een bomenregister. In principe kappen we geen bomen die in het bomenregister staan. Zorgt de boom voor extreme overlast of een onveilige situatie? Dan kunnen we ervoor kiezen om de boom toch te kappen.

Een boom moet minimaal aan één van de onderstaande voorwaarden voldoen om in het bomenregister opgenomen te worden:

 • De boom heeft een zogeheten dendrologische waarde: een boom is de enige in zijn soort of de ‘moeder’ van een bomensoort;
 • De boom heeft een bijzondere snoei- en/of boomvorm: hij bestaat bijvoorbeeld uit meerdere stammen;
 • Cultuurhistorische waarde: een herdenkingsboom en/of vertelt een stuk geschiedenis;
 • De boom is beeldbepalend: hij is bijvoorbeeld opvallend en indrukwekkend door haar formaat;
 • Landschappelijke waarde: de boom versterkt het landschap eromheen;
 • Natuurwaarde: er leven bijvoorbeeld zeldzame planten of dieren in;
 • Monumentale waarde: de boom is ouder dan 50 jaar.

Wil je een bijzondere boom aanmelden voor het bomenregister? Vul dan het aanvraagformulier in. Wordt jouw aanvraag goedgekeurd? Dan voegen we de boom toe aan het bomenregister. We nemen van te voren contact op met de eigenaar van de boom.

Wat moet ik doen als ik een boom wil kappen?

Staat je boom in het groencluster of bomenregister? Dan heb je een omgevingsvergunning nodig. Je vraagt deze aan bij het Omgevingsloket. Staat je boom niet in het groencluster of het bomenregister? Dan mag je de boom kappen zonder vergunning. Let er wel op dat je geen dieren en/of nesten verstoort bij het kappen.