Contact

Bijstand voor zelfstandigen

Ben of word je zelfstandig ondernemer en kun je wel wat ondersteuning gebruiken? Bijvoorbeeld omdat je een bedrijf start vanuit een uitkering? Lees hieronder verder voor meer informatie.

extra geld

Coronavirus - Extra ondersteuning voor ondernemers en zzp’ers

Vanwege het Coronavirus heeft het Kabinet extra maatregelen genomen voor ondernemers en zzp’ers. Eén van die maatregelen is dat zzp’ers tijdelijk een uitkering kunnen krijgen tot bijstandsniveau.

Voor de zzp’ers in onze gemeente voeren wij deze regeling uit. Het kan zijn dat we je nog vragen om een aantal bewijsstukken in te leveren. Hierover ontvang je dan zo snel mogelijk een brief van ons. We doen er alles aan om je uitkering zo snel mogelijk aan je over te maken: uiterlijk binnen 4 weken nadat de aanmelding bij ons binnen is.

Verlenging Tozo 3 regeling

Zoals je hebt kunnen lezen is de Tozo regeling opnieuw verlengd. Je kunt deze nieuwe regeling nu aanvragen voor maximaal 6 maanden (met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021). Houd er rekening mee dat ook bij deze nieuwe of verkorte aanvraag ook weer rekening gehouden wordt met de inkomsten van je partner. Er wordt niet gekeken naar je vermogen.

Nieuwe aanvraag

Heb je de Tozo-regeling nog niet eerder aangevraagd en wil je nu een aanvraag doen? Vul dan het Aanvraagformulier Tozo 3 in.

Verlenging van de aanvraag

Heb je de Tozo-regeling al eerder aangevraagd en toegekend gekregen? En wil je deze opnieuw aanvragen? Vul dan het Verkort Aanvraagformulier Tozo 3 in. Dit aanvraagformulier is korter dan de nieuwe aanvraag. Omdat je al eerder een aanvraag hebt ingediend zijn al veel gegevens bekend en voor je ingevuld.

Vanaf 1 oktober 2020 kan je geen Tozo 2 meer aanvragen. Meer informatie lees je onder Tozo 3.

Aan alle ZZP-ers die Tozo 1 levensonderhoud hebben ontvangen is in de week van 21 augustus 2020 een brief gestuurd om inkomensgegevens in te leveren. In de brief die verstuurd is per abuis niet de complete link qua inleveren gegevens opgenomen. Hieronder vind je het juiste formulier.

Veelgestelde vragen over Tozo 3 (vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021)

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor jou na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat je jouw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en je voldoende inkomsten heeft. Misschien wil je onderzoeken of je jouw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denk je erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heb je tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kun je (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Let op: aanvragen kan vanaf 1 oktober!

Je kunt een verlenging van jouw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 1 april 2021. Ontvang je tot en met september een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. Je kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als je weet dat je in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kun je de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

 • In de maanden oktober en november 2020 kun je de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen;
 • Vanaf 1 december 2020 kun je de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin je de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kun je dus aanvragen vanaf 1 december 2020. Je kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.

Alle voorwaarden die van toepassing waren in Tozo 2 gelden nu ook weer.

Je krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat de voorwaarden iets zijn veranderd en omdat jouw eigen situatie nu ook anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of je recht hebt op de Tozo-uitkering. Maar je hoeft niet al jouw gegevens opnieuw in te vullen, je kunt de verlenging aanvragen met een verkort aanvraagformulier. Zorg dat je het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kunnen wij ook snel bericht sturen over de verlenging.

Het verkorte aanvraagformulier Tozo vind je vanaf 1 oktober 2020 op deze pagina.

In het Tozo-aanvraagformulier is gevraagd of je in de komende maanden ook inkomen verwacht. Wij begrijpen dat dit vanwege COVID-19 moeilijk in te schatten is. Daarom ontvang je in het vervolg iedere maand een inkomstenformulier van ons. Hierop kun je het inkomen van de aangegeven maand invullen.

Ben je naast je eigen bedrijf ook in loondienst werkzaam en/of ontvang je een andere uitkering dan Tozo, dan kun je deze inkomsten ook invullen op het inkomstenformulier. Wil je erom denken dat je dan wel wel een loon-/uitkeringsspecificatie meestuurt?
Op het inkomstenformulier staat ook vermeld waar je het ingevulde formulier naartoe kunt sturen. Je kan ook het digitale inkomstenformulier invullen.

Veelgestelde vragen over Tozo 2
(vanaf juni tot en met september)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) zou eind mei 2020 aflopen. Maar de regeling krijgt een verlenging van 4 maanden. De verlengde regeling (Tozo 2) loopt van 1 juni tot met 30 september 2020.

Tozo 2 loopt van 1 juni tot met 30 september. Je kunt met terugwerkende kracht vanaf 1 juni 2020 aanvragen. De uiterste aanvraagdatum voor Tozo 2 is 30 september 2020.

Nee, je krijgt dit niet automatisch. Als je een beroep wilt doen op Tozo 2, dan kun je verlenging aanvragen als je in onze gemeente woont. Je moet bij je aanvraag de (geschatte) hoogte van de inkomens van jezelf en je partner door te geven en aan te geven of je situatie sinds je vorige aanvraag wel of niet veranderd is.

De uitkering levensonderhoud kan alleen worden aangevraagd over de maanden juni, juli, augustus en september. Heb je bijvoorbeeld al een Tozo 1-uitkering over de maanden april, mei en juni? Dan kun je een Tozo 2-uitkering alleen aanvragen voor juli, augustus en september. Heb je een Tozo 1-uitkering over de maanden juni, juli en augustus, dan kun je nog aanvragen voor de maand september 2020.

De partnerinkomenstoets wordt uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van je partner ook meetelt voor het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je geen aanspraak maken op Tozo 2-uitkering levensonderhoud.

Voor de aanvraag lening bedrijfskapitaal geldt dat je moet verklaren dat er geen surséance van betaling of faillissement is aangevraagd of verkregen voor jezelf, je onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt. Als dit wel het geval is, kom je niet in aanmerking voor Tozo lening bedrijfskapitaal.

Bij Tozo 2 telt het inkomen van je partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag moet je verklaren hoe hoog de inkomens van jezelf en uw partner zijn.

Naar verwachting kunnen steeds meer zelfstandig ondernemers de komende maanden weer opstarten. Daarnaast werkt het kabinet naar de situatie van na de noodmaatregelen. Daarom is voor deze overgangsfase gekeken naar aanpassing van de voorwaarden.

Het uitgangspunt daarbij is dat de ondersteuning daar terecht moet komen waar die ook het hardst nodig is. Door de invoering van de partnerinkomenstoets worden geen middelen meer verstrekt aan ondernemers met een goed verdienende partner. De verklaring dat geen sprake is van surséance van betaling of een staat van faillissement draagt er aan bij dat publieke middelen op zorgvuldige wijze worden ingezet, doordat het risico dat de lening niet kan worden terugbetaald en de ondernemer verder in de schulden komt wordt voorkomen.

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en de Tozo 2 gezamenlijk, van € 10.157,00.

U kunt geen beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal als u surséance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Als je surséance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen, kun je geen beroep doen op Tozo 2 lening voor bedrijfskapitaal. Wel kun je Tozo 2 bijstand voor levensonderhoud aanvragen, mits je aan de voorwaarden voldoet.

Veelgestelde vragen over Tozo 1
(kan niet meer worden aangevraagd)

Als je twijfelt, dan kun je een Tozo-check doen. Via de website www.krijgiktozo.nl kun je zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor deze regeling.

Je kunt de regeling Tozo tot en met 31 mei 2020 aanvragen. De algemene bijstand wordt naar de regels van deze regeling verleend voor maximaal drie aaneengesloten kalendermaanden.

De regeling is uitsluitend van toepassing op de kalendermaanden van maart 2020 tot en met augustus 2020. Je moet in elk geval voor 1 juni 2020 je aanvraag in te dienen. Je kunt dan de regeling aanvragen met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 of voor de drie aankomende maanden. Een voorbeeld: vraag je bijvoorbeeld op 31 mei 2020 (of een andere datum tussen vandaag en 1 juni 2020) aan, dan kun je aanvragen voor de periode vanaf 1 maart tot en met 31 mei 2020 of voor de periode vanaf 1 april tot en met 30 juni of voor de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020.

Zorgaanbieders die in de financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis kunnen terecht bij het loket van de financiers van hun zorg (zorgverzekeraars en gemeenten) voor een beroep op financiële ondersteuning in de vorm van een maandelijkse continuïteitsbijdrage of een voorschot daarop. Pas als je daar geen of onvoldoende financiële ondersteuning krijgt, kun je als zelfstandige zorgaanbieders een beroep doen op financiële ondersteuning op basis van Tozo (Stb. 2020,118, p.10). Je moet dan wel met een afwijzing kunnen aantonen dat je geen recht hebt op deze zogenaamde voorliggende voorziening.

Wij vragen je om eventuele wijzigingen digitaal aan ons door te geven. Je kunt de wijzigingen sturen naar info@sudwestfryslan.nl. Vermeld altijd je zaaknummer als kenmerk. Op deze wijze kun je uiteraard ook nog extra bewijsstukken inleveren. Je kunt de extra bewijsstukken ook digitaal inleveren via ons online formulier. Vermeld ook dan je zaaknummer.

Wil je de wijziging of extra gegevens via de post aan ons sturen? Dan kan dit ook. Het duurt dan wel langer voordat we je gegevens kunnen verwerken. Vermeld op de kopieën je zaaknummer. De gegevens kun je opsturen naar:

Gemeente Súdwest-Fryslân, t.a.v. Cluster Bbz, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek.

Geef binnen 5 werkdagen een wijziging aan ons door als je:

 • in loondienst gaat werken;
 • meer of juist minder inkomsten uit je bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan je bij de aanvraag hebt opgegeven;
 • gaat samenwonen of scheiden;
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland.

Dit kan namelijk gevolgen hebben voor je recht op de uitkering of de hoogte ervan. We kijken na het doorgeven van de wijziging of je uitkering aangepast of beëindigd moet worden.

Uiteraard moet je de samenwoning, scheiding of de verhuizing ook doorgeven aan de afdeling Burgerzaken.

Op 21 april 2020 is de Tozo-regeling door de Overheid gepubliceerd. Vanaf deze datum kunnen we nu beschikkingen versturen. Je krijgt dus binnenkort een officieel besluit van ons qua Tozo-uitkering.

Op het voorschot dat je hebt ontvangen, zijn de inkomsten die je hebt opgegeven in mindering gebracht. Dit betekent dus dat je mogelijk een lager voorschot hebt ontvangen dan verwacht.

Wij zijn druk bezig met de afhandeling van de aanvragen, wij kunnen helaas nog geen informatie delen over de stand van zaken. We willen je daarom ook vragen om niet telefonisch contact op te nemen bij vragen over de voortgang. Op het moment dat je een bevestiging hebt ontvangen van de aanvraag, krijg je vanzelf bericht. Wij streven ernaar om binnen 4 weken na de aanvraag contact op te nemen.

Is er sprake van een noodsituatie? Neem dan contact met ons op. In alle andere gevallen willen we je vragen nog even geduld te hebben.

Wij doen ons best om de telefoontjes die binnenkomen binnen 5 werkdagen af te handelen. Helaas lukt ons dit niet in alle situaties. Wij vragen hiervoor je begrip.

Met inkomensspecificatie bedoelen wij inkomsten die je krijgt uit loondienst of een uitkering. Het gaat om netto verdiensten. Heb je deze inkomsten in één van de genoemde maanden ontvangen? Dan moet je hiervan een bewijsstuk bij het aanvraagformulier bijvoegen. Heb je deze inkomsten niet? Vul dan 0 (nul) in.

Heb je wel inkomsten, maar geen inkomensspecificatie? Vul dan in het formulier het bedrag in dat je over die specifieke maand hebt ontvangen en je geeft onder het kopje toelichting aan wat dit voor inkomsten zijn. Je hoeft dan geen inkomensspecificatie toe te voegen.

Je vult dan in het formulier het bedrag (=netto resultaat) in dat je over die specifieke maand hebt ontvangen en je geeft onder het kopje toelichting aan wat dit voor inkomsten zijn. Je hoeft dan geen inkomensspecificatie toe te voegen.

Nee, je kunt niet inloggen met E-herkenning. Je kunt alleen inloggen met je DigiD.

Je moet je inkomsten vanaf 1 maart 2020 opgeven.

In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar een zaaknummer. Wanneer je van ons een brief hebt gekregen om de aanvraag aan te vullen, staat bovenaan de brief je zaaknummer (dit is niet je BSN). Het zaaknummer begint met 1900 en kent 10 cijfers. We willen je vragen om dit zaaknummer in het formulier in te vullen.

Heb je op 2 april 2020 of daarvoor een aanvraag ingediend? Dan moet je aanvullende gegevens inleveren. Dat doe je door in te loggen (met DigiD) via het bovenstaande aanvraagformulier.

Heb je op 3 april 2020 of daarna een aanvraag ingediend? Dan hoef je geen aanvullende gegevens in te leveren.

Dit doen we door informatie over je op te vragen bij organisaties en personen. Zo controleren we of je het juiste bedrag krijgt of hebt gekregen. Heb je te weinig uitkering ontvangen? Dan betalen we nog een bedrag. Heb je te veel uitkering ontvangen? Dan moet je (een deel van) de uitkering terugbetalen. Had je geen recht op de uitkering? Dan moet je alles terugbetalen.

Wanneer je een brief van ons hebt ontvangen qua uitbetaling voorschot, dan wordt het voorschot binnen 1 week uitbetaald (let op: dit betreft op dit moment alleen de maand maart 2020).

De uitkering over april 2020 wordt eind april 2020 uitbetaald. De uitkering van mei 2020 wordt eind mei 2020 uitbetaald.

Ja, je krijgt ook vakantiegeld over de Tozo-uitkering, maar je krijgt dit niet apart uitbetaald. We betalen het vakantiegeld samen met je maandelijkse uitkering uit.

De uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2020. Je moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Je ontvangt in het 1e kwartaal van 2021 een jaaropgave van de uitkering. Over de Tozo-uitkering dragen we loonbelasting af. Heb je een partner met inkomsten uit werk of een uitkering? Dan is het mogelijk dat we te weinig belasting afdragen. In dat geval krijgen jij en/of je partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van 2020. De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.

Wij starten zo spoedig mogelijk met de afhandeling van deze aanvragen. Het kan zijn dat wij nog aanvullende informatie nodig hebben. Als dit zo is zullen we een brief sturen of telefonisch contact met je zoeken.

De maximale looptijd van de lening is 36 maanden. Dat betekent dat je de lening moet aflossen in maximaal 36 maandelijkse termijnen. De looptijd van de lening gaat in op het moment dat je de lening krijgt. Je moet uiterlijk op 1 januari 2021 beginnen met aflossen.  Je mag ook meteen beginnen met aflossen.

Voorbeeld 1

Je leent vanaf 1 juni 2020. Als je meteen begint met aflossen, dan heb je 36 maanden om af te lossen. Je betaalt aan aflossing:  € 10.157,00 : 36 = €  282,14 per maand.

 • Aflossing 2020 € 1.974,97 (juni t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2020 aan rente €108,75
 • Aflossing 2021 € 3.385,68 (januari t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2021 aan rente € 132,27
 • Aflossing 2022 € 3.385,68 (januari t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2022 aan rente € 64,56
 • Aflossing 2023 € 1.410,66 (januari t/m mei). Naast deze aflossing betaal je in 2023 aan rente € 6,89
 • De lening is afgelost per 1 juni 2023

Voorbeeld 2

Je leent vanaf 1 juni 2020. De looptijd van de lening gaat meteen in.  Dat betekent dat je de lening per 1 juni 2023 afgelost moet hebben. Dus als je er voor kiest om te beginnen met aflossen vanaf 1 januari 2021, heb je een kortere periode om de hele lening af te lossen. Je hebt dan nog  29 maanden om af te lossen en je betaalt dan aan aflossing:€ 10.157,00 : 29 = € 350,24 per maand.

 • Over het jaar 2020 betaal je in januari 2021 aan rente € 118,78
 • Aflossing 2021: € 4.202,88 (januari t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2021 aan rente € 164,20
 • Aflossing 2022: € 4.202,88 (januari t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2022 aan rente € 80,14
 • Aflossing 2023: € 1.751,24 (januari t/m mei). Naast deze aflossing betaal je in 2023 aan rente € 8,56
 • De lening is afgelost per 1 juni 2023

Mogelijke gevolgen door de maatregelen rondom het coronavirus

Heb je een uitkering (PW, BBZ, IOAW of IOAZ) en daarnaast inkomen uit werk? Dan kan het volgende mogelijk voor jou van toepassing zijn.

Ga je minder uren werken of verlies je je baan dan is het noodzakelijk dat je een WW-uitkering aanvraagt als je voldoet aan onderstaande voorwaarden.

Je hebt recht op een WW-uitkering als je:

 • bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als je werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;
 • 5 uur of meer van je arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;
 • direct beschikbaar bent voor betaald werk;
 • minimaal 26 weken hebt gewerkt in de 36 weken voordat je werkloos werd (wekeneis). Weken waarin je als zelfstandige hebt gewerkt, tellen niet mee. Dit geldt ook voor weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering.
 • niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als je zelf ontslag neemt, heb je alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

Je kunt de WW-uitkering aanvragen via: www.werk.nl.

Meer informatie over de Bbz

Heb je een eigen bedrijf en verdien je niet voldoende geld om rond te komen? Misschien kun je dan gebruik maken van een Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Je kunt gebruik maken van een Bbz-uitkering als je:

 • Startende zelfstandigen met een uitkering bent;
 • Zelfstandige met tijdelijke financiële problemen bent;
 • Zelfstandige die niet-levensvatbare bedrijf wilt beëindigen bent.

Heb je een uitkering en wil je beginnen met een eigen bedrijf? Dan kan je mogelijk gebruik maken van een Bbz-uitkering. De gemeente beoordeelt jouw ondernemerscapaciteiten en jouw bedrijfsidee op haalbaarheid. Als deze beoordeling positief is, heb je maximaal een jaar de tijd om, met behoud van uitkering, je voor te bereiden op het starten van jouw bedrijf. Je mag modules ter voorbereiding volgen bij het Startpunt Ondernemers en/of marktonderzoek(en) doen. Ook stel je een ondernemingsplan op. Tijdens deze periode kun je jouw bijstandsuitkering behouden en mogelijk vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht. Je moet je dan wel laten begeleiden door een deskundige.

Onderzoek door gemeente

Voordat je begint met jouw bedrijf, doet de gemeente onderzoek. Wij kijken of jouw inkomen uit het bedrijf op termijn genoeg oplevert voor jou (en je gezin) en voor het voortbestaan van het bedrijf. Hierbij kunnen andere inkomsten ook meetellen. Als de gemeente verwacht dat jouw bedrijf voldoende winstgevend is, dan kun je aan de slag als zelfstandige. Heb je een bijstandsuitkering? Dan stopt deze. Als je eenmaal als zelfstandige bent begonnen, hoef je niet meer te solliciteren.

Starterskrediet

De gemeente kan jou als startende ondernemer een bedrijfskapitaal lenen. Hierover betaal je rente. de lening moet je helemaal terugbetalen. Tijdens het eerste jaar van je ondernemerschap, vergoedt de gemeente een deel van de kosten van deskundige begeleiding. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bbz-uitkering

Zijn de inkomsten uit jouw bedrijf lager dan het bijstandsniveau? Dan kun je maximaal 36 maanden een aanvulling op jouw inkomen krijgen tot bijstandsniveau. Deze aanvullende uitkering ontvang je in eerste instantie als een renteloze lening. Achteraf bekijkt de gemeente of jouw bedrijf voldoende winstgevend is om de uitkering geheel of gedeeltelijk terug te kunnen betalen.

Voorwaarden

 • Jouw bedrijf moet voldoende winstgevend zijn;
 • Je moet aan de vestigingseisen (onder andere vergunningen) voldoen;
 • Je bent minimaal 1225 uur per jaar in jouw bedrijf werkzaam;
 • Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank, een borgstellingsfonds of familie.

Wat gebeurt er als het bedrijf niet slaagt?

Als een eigen bedrijf niet haalbaar blijkt, stop je met het werk als zelfstandige. Je moet je dan uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Heb je geen andere inkomsten waar je van kunt leven? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Voldoe je aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering? Dan heb je direct weer recht op een bijstandsuitkering.

Heb je al minimaal 1,5 jaar een eigen bedrijf en heb je tijdelijk financiële problemen? Dan kun je een beroep doen op het Bbz. Je kunt een uitkering krijgen en/of een bedrijfskapitaal lenen.

Bbz-uitkering

Als je tijdelijk niet kunt rondkomen, kun je een uitkering krijgen. Deze vult jouw inkomen aan tot bijstandsniveau. Je kunt deze uitkering maximaal twaalf maanden krijgen. Heb je langer behoefte aan financiële ondersteuning? Dan kan de gemeente besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen. De uitkering is een renteloze lening. De gemeente bekijkt achteraf of je een deel van de lening moet terugbetalen.

Bedrijfskapitaal Bbz

Als het voortbestaan van jouw bedrijf gevaar loopt, kan het zijn dat je recht hebt op een bedrijfskapitaal. Het gaat hier om een rentedragende lening die je binnen maximaal tien jaar terug moet betalen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Eigen vermogen

Voor het vermogen bij een Bbz-uitkering gelden andere regels dan bij de Participatiewet. Is jouw vermogen hoger dan € 180.000,-? Dan is de Bbz-uitkering altijd een lening.

Voorwaarden

 • Jouw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn, dit betekent dat je bedrijf op termijn voldoende moet opleveren voor jezelf (en je gezin) en voor het voortbestaan van het bedrijf;
 • Je bent minimaal 1225 uur per jaar werkzaam in jouw bedrijf;
 • Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank, familie of een borgstellingsfonds.

Moet je jouw bedrijf beëindigen, omdat het niet langer voldoende rendabel is? Dan kun je mogelijk een beroep doen op het Bbz. Je kunt een uitkering op bijstandsniveau krijgen, totdat jouw bedrijf beëindigd is.

Voorwaarden

 • Je bent zelfstandige;
 • Je hebt minimaal 1225 uur per jaar in jouw bedrijf gewerkt;
 • Je stopt met uw bedrijf omdat het niet levensvatbaar (het inkomen uit het bedrijf levert niet genoeg op voor het onderhouden van jezelf (en je gezin) en voor het voortbestaan van het bedrijf.

Duur van de uitkering

Je kunt maximaal twaalf maanden een aanvullende uitkering krijgen. Als het niet lukt om jouw bedrijf binnen twaalf maanden te beëindigen, kun je een verlenging krijgen van twaalf maanden.

IOAZ

Mogelijk heb je recht op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Deze uitkering moet je aanvragen voordat je met jouw bedrijf stopt.

Bbz-uitkering aanvragen

Een Bbz-uitkering vraag je aan bij de gemeente. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Aanleveren gegevens

Wil je een Bbz-uitkering aanvragen? Dan moet je jezelf en je eventuele partner kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs). Daarnaast moet je gegevens inleveren over:

 • Jouw woon- en gezinssituatie (huurcontract, koopakte, woonkosten);
 • Jouw bedrijf (inschrijving handelsregister, vergunningen, vennootschapscontract, koop- of huurovereenkomst bedrijfspand);
 • Jouw bedrijfsinkomen en -vermogen (de balans, winst- en verliesrekening en toelichting over de laatste drie boekjaren);
 • Het inkomen en vermogen van jouw gezin buiten het bedrijf;
 • Het toekomstperspectief van het bedrijf in een ondernemingsplan of een doorstartplan.

Afhandelingstermijn

De gemeente handelt jouw aanvraag binnen 13 weken af. Je krijgt een brief met het besluit. Houd er rekening mee dat de gemeente advies vraagt aan een extern adviesbureau.