Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Ben of word je zelfstandig ondernemer en kun je wel wat ondersteuning gebruiken? Bijvoorbeeld omdat je een bedrijf start vanuit een uitkering? Lees hieronder verder voor meer informatie.

Meer informatie

Heb je een eigen bedrijf en verdien je niet voldoende geld om rond te komen? Misschien kun je dan gebruik maken van een Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Je kunt hier gebruik van maken als je:

 • een startende zelfstandige met een uitkering bent;
 • een zelfstandige met tijdelijke financiële problemen bent;
 • een zelfstandige met een niet-levensvatbaar bedrijf bent en het bedrijf wilt beëindigen.  

Heb je een uitkering en wil je beginnen met een eigen bedrijf? Dan kan je mogelijk gebruik maken van een Bbz-uitkering. Wij beoordelen je ondernemerscapaciteiten en jouw bedrijfsidee op haalbaarheid.

Als deze beoordeling positief is, heb je maximaal 1 jaar de tijd om je voor te bereiden op het starten van je bedrijf.

Je mag modules ter voorbereiding volgen bij het Startpunt Ondernemers en/of marktonderzoeken doen. Ook stel je een ondernemingsplan op. Tijdens deze periode kun je jouw bijstandsuitkering behouden en mogelijk vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht. Je moet je dan wel laten begeleiden door een deskundige.

Onderzoek door gemeente

Voordat je begint met je bedrijf, doen wij onderzoek. We kijken of je inkomen uit het bedrijf op termijn genoeg oplevert voor jou (en je gezin) en voor het voortbestaan van het bedrijf. Hierbij kunnen andere inkomsten ook meetellen. Als we verwachten dat je bedrijf voldoende winstgevend is, dan kun je aan de slag als zelfstandige. Heb je een bijstandsuitkering? Dan stopt deze. Als je eenmaal als zelfstandige bent begonnen, hoef je niet meer te solliciteren.

Starterskrediet

Wij kunnen je als startende ondernemer een bedrijfskapitaal lenen. Hierover betaal je rente. De lening moet je helemaal terugbetalen. Tijdens het eerste jaar van je ondernemerschap, vergoeden we een deel van de kosten van deskundige begeleiding. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bbz-uitkering

Zijn de inkomsten uit je bedrijf lager dan het bijstandsniveau? Dan kun je maximaal 36 maanden een aanvulling op je inkomen krijgen tot bijstandsniveau. Deze aanvullende uitkering ontvang je in eerste instantie als een renteloze lening. Achteraf bekijken we of je bedrijf voldoende winstgevend is om de uitkering geheel of gedeeltelijk terug te kunnen betalen.

Voorwaarden

 • Je bedrijf moet voldoende winstgevend zijn;
 • Je moet aan de vestigingseisen (onder andere vergunningen) voldoen;
 • Je bent minimaal 1225 uur per jaar in je bedrijf werkzaam;
 • Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank, een borgstellingsfonds of familie.

Wat gebeurt er als het bedrijf niet slaagt?

Als een eigen bedrijf niet haalbaar blijkt, stop je met het werk als zelfstandige. Je moet je dan uitschrijven bij de Kamer van Koophandel.

Heb je geen andere inkomsten waar je van kunt leven? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Voldoe je aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering? Dan heb je direct weer recht op een bijstandsuitkering.

Heb je al minimaal 1,5 jaar een eigen bedrijf en heb je tijdelijk financiële problemen? Dan kun je een beroep doen op het Bbz. Je kunt een uitkering krijgen en/of een bedrijfskapitaal lenen.

Bbz-uitkering

Je kunt een uitkering krijgen als je tijdelijk niet kunt rondkomen. De uitkering vult je inkomen aan tot bijstandsniveau. Je kunt het maximaal 12 maanden krijgen. Heb je langer behoefte aan financiële ondersteuning? Dan kunnen we besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen. De uitkering is een renteloze lening. We bekijken achteraf of je een deel van de lening moet terugbetalen.

Bedrijfskapitaal Bbz

Als het voortbestaan van je bedrijf gevaar loopt, kan het zijn dat je recht hebt op een bedrijfskapitaal. Het gaat hier om een rentedragende lening. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Eigen vermogen

Voor het vermogen bij een Bbz-uitkering gelden andere regels dan bij de Participatiewet. Neem contact met ons op om te horen wat er voor jou mogelijk is.

Voorwaarden

 • Je bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn, dit betekent dat je bedrijf op termijn voldoende moet opleveren voor jezelf (en je gezin) en voor het voortbestaan van het bedrijf;
 • Je bent minimaal 1225 uur per jaar werkzaam in je bedrijf;
 • Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank, familie of een borgstellingsfonds.

Moet je je bedrijf beëindigen, omdat het niet langer voldoende rendabel is? Dan kun je mogelijk een beroep doen op het Bbz. Je kunt een uitkering op bijstandsniveau krijgen, totdat je bedrijf beëindigd is.

Voorwaarden

 • Je bent zelfstandige;
 • Je hebt minimaal 1225 uur per jaar in jouw bedrijf gewerkt;
 • Je stopt met je bedrijf omdat het niet levensvatbaar is;
 • Je kunt het bedrijf niet per direct stoppen (door bijvoorbeeld lopende huurcontracten of opdrachten).

Duur van de uitkering

Je kunt maximaal 12 maanden een aanvullende uitkering krijgen. Als het niet lukt om je bedrijf binnen 12 maanden te beëindigen, kun je een verlenging krijgen van 12 maanden.

IOAZ

Mogelijk heb je recht op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Deze uitkering moet je aanvragen voordat je met je bedrijf stopt.

Bbz-uitkering aanvragen

Een Bbz-uitkering vraag je bij ons aan. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Aanleveren gegevens

Wil je een Bbz-uitkering aanvragen? Dan moet je jezelf en je eventuele partner kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs). Daarnaast moet je gegevens inleveren over:

 • Jouw woon- en gezinssituatie (huurcontract, koopakte, woonkosten);
 • Jouw bedrijf (inschrijving handelsregister, vergunningen, vennootschapscontract, koop- of huurovereenkomst bedrijfspand);
 • Jouw bedrijfsinkomen en -vermogen (de balans, winst- en verliesrekening en toelichting over de laatste drie boekjaren);
 • Het inkomen en vermogen van jouw gezin buiten het bedrijf;
 • Het toekomstperspectief van het bedrijf in een ondernemingsplan of een doorstartplan.

Afhandelingstermijn

Binnen 13 weken handelen we jouw aanvraag af. Je krijgt een brief met het besluit. Houd er rekening mee dat wij advies vragen aan een extern adviesbureau.

Zie ook