Contact

Bijstand voor zelfstandigen

Ben of word je zelfstandig ondernemer en kun je wel wat ondersteuning gebruiken? Bijvoorbeeld omdat je een bedrijf start vanuit een uitkering? Lees hieronder verder voor meer informatie.

extra geld

Coronavirus - Extra ondersteuning voor ondernemers en zzp’ers

Vanwege het Coronavirus heeft het Kabinet extra maatregelen genomen voor ondernemers en zzp’ers. Eén van die maatregelen is dat zzp’ers tijdelijk een uitkering kunnen krijgen tot bijstandsniveau.

Voor de zzp’ers in onze gemeente voeren wij deze regeling uit. Het kan zijn dat we je nog vragen om een aantal bewijsstukken in te leveren. Hierover ontvang je dan zo snel mogelijk een brief van ons. We doen er alles aan om je uitkering zo snel mogelijk aan je over te maken: uiterlijk binnen 4 weken nadat de aanmelding bij ons binnen is.

Verlenging Tozo 3 regeling

Vanaf 1 februari 2021 kun je de Tozo-uitkering aanvragen met terugwerkende kracht vanaf de voorafgaande maand.

Uitleg in enkele voorbeelden:

 • Vanaf 1 februari kun je de Tozo-uitkering dus aanvragen vanaf 1 januari 2021.
 • Op uiterlijk 28 februari kun je nog vanaf 1 januari 2021 aanvragen, met andere woorden, gedurende de hele maand februari 2021 kun je nog vanaf 1 januari 2021 aanvragen.
 • Vanaf 1 maart kun je vanaf 1 februari 2021 aanvragen.

Op 1 april kun je niet meer met terugwerkende kracht Tozo 3 aanvragen. Wil je dus een uitkering Tozo 3 over de maand maart 2021 aanvragen doe dit dan uiterlijk 31 maart.

Vanaf 1 april kun je Tozo 4 aanvragen. Ook bij Tozo 4 zal niet worden gekeken naar je vermogen. Wel wordt bij Tozo 3 en bij Tozo 4 rekening gehouden met het inkomen van je partner.

Houd er rekening mee dat ook bij deze aanvraag ook weer rekening gehouden wordt met de inkomsten van je partner. Er wordt niet gekeken naar je vermogen.

Aanvraag

Wil je een aanvraag doen. Vul dan het Aanvraagformulier Tozo 3 in.

Aan alle ZZP-ers die Tozo 1 levensonderhoud hebben ontvangen is in de week van 21 augustus 2020 een brief gestuurd om inkomensgegevens in te leveren. In de brief die verstuurd is per abuis niet de complete link qua inleveren gegevens opgenomen. Hieronder vind je het juiste formulier.

Wat was de oude betaalverplichting?

 • Je zou per 1 januari 2021 beginnen met het aflossen van het bedrijfskapitaal (inclusief rente).
 • De rente-opbouw van 2% per maand is gestart vanaf de datum van uitbetaling van het bedrijfskapitaal. De rente zou doorlopen tot het einde van uw aflossingsperiode.
 • Je had 3 jaar de tijd om het bedrijfskapitaal af te lossen. Die 3 jaar zijn gestart bij uitbetaling van het bedrijfskapitaal.

Wat gaat er veranderen?

 • Je hoeft het bedrijfskapitaal pas vanaf 1 juli 2021 af te lossen (als je dat wilt).Uiteraard mag je nu ook al aflossen.
 • Ook de opgebouwde rente van 2% per maand hoef je pas vanaf 1 juli te betalen. De rente-opbouw loopt niet door in de periode van 1 januari tot 1 juli 2021, maar wel weer vanaf 1 juli 2021,en
 • Vanaf de uitbetaling van het bedrijfskapitaal heb je 3,5 jaar de tijd om het bedrijfskapitaal af te lossen.

Je krijgt vóór 1 juli 2021 een brief van ons. Hierin staat het bedrag vermeld dat je vanaf 1 juli per maand moet gaan betalen en het aantal maanden dat je moet aflossen.

Waarom verandert de betaalverplichting?

De coronacrisis is helaas nog niet voorbij en de gevolgen van de maatregelen zijn nog steeds groot. Mogelijk merk jij dit ook en heb je op dit moment nog niet voldoende inkomsten om het Tozo-bedrijfskapitaal terug te kunnen betalen. Daarom stellen we de betaalverplichting uit en geven we je langer de tijd om af te lossen.

Eerder aflossen?

Kun en wil je eerder aflossen? Dat mag natuurlijk. Je kunt de oude betaalverplichting vanaf 1 januari 2021 aanhouden (zowel de aflossing als de rente gaan dan via automatische incasso), maar je mag de lening ook sneller aflossen als u dat wilt.  Wanneer je  eerder aflost heeft dat tot gevolg dat er minder rente zal worden berekend. Wil je al dit jaar beginnen met aflossen? Neem dan ook contact met ons op.

Wat als je ook later niet kunt betalen?

Kun je ook vanaf 1 juli nog niet de aflossing en rente betalen? Neem dan tezijnertijd contact met ons op. Dan spreken we een betalingsregeling met je af. Houdt er dan wel rekening mee dat de rente in rekening wordt gebracht vanaf het moment van het verstrekken van het bedrijfskrediet. Bij uitstel zul je per saldo meer rente betalen.

Veelgestelde vragen over Tozo 3 (vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021)

Dit doen we door informatie over je op te vragen bij organisaties en personen. Zo controleren we of je het juiste bedrag krijgt of hebt gekregen. Heb je te weinig uitkering ontvangen? Dan betalen we nog een bedrag. Heb je te veel uitkering ontvangen? Dan moet je (een deel van) de uitkering terugbetalen. Had je geen recht op de uitkering? Dan moet je alles terugbetalen.

Zorgaanbieders die in de financiële problemen zijn gekomen als gevolg van de coronacrisis kunnen terecht bij het loket van de financiers van hun zorg (zorgverzekeraars en gemeenten) voor een beroep op financiële ondersteuning in de vorm van een maandelijkse continuïteitsbijdrage of een voorschot daarop. Pas als je daar geen of onvoldoende financiële ondersteuning krijgt, kun je als zelfstandige zorgaanbieders een beroep doen op financiële ondersteuning op basis van Tozo (Stb. 2020,118, p.10). Je moet dan wel met een afwijzing kunnen aantonen dat je geen recht hebt op deze zogenaamde voorliggende voorziening.

Op het voorschot dat je hebt ontvangen, zijn de inkomsten die je hebt opgegeven in mindering gebracht. Dit betekent dus dat je mogelijk een lager voorschot hebt ontvangen dan verwacht.

In het Tozo-aanvraagformulier is gevraagd of je in de komende maanden ook inkomen verwacht. Wij begrijpen dat dit vanwege COVID-19 moeilijk in te schatten is. Daarom ontvang je in het vervolg iedere maand een inkomstenformulier van ons. Hierop kun je het inkomen van de aangegeven maand invullen.

Ben je naast je eigen bedrijf ook in loondienst werkzaam en/of ontvang je een andere uitkering dan Tozo, dan kun je deze inkomsten ook invullen op het inkomstenformulier. Wil je erom denken dat je dan wel wel een loon-/uitkeringsspecificatie meestuurt?
Op het inkomstenformulier staat ook vermeld waar je het ingevulde formulier naartoe kunt sturen. Je kan ook het digitale inkomstenformulier invullen.

Als je twijfelt, dan kun je een Tozo-check doen. Via de website www.krijgiktozo.nl kun je zelf beoordelen of je in aanmerking komt voor deze regeling.

Wij vragen je om eventuele wijzigingen digitaal aan ons door te geven. Je kunt de wijzigingen sturen naar info@sudwestfryslan.nl. Vermeld altijd je zaaknummer als kenmerk. Op deze wijze kun je uiteraard ook nog extra bewijsstukken inleveren. Je kunt de extra bewijsstukken ook digitaal inleveren via ons online formulier. Vermeld ook dan je zaaknummer.

Wil je de wijziging of extra gegevens via de post aan ons sturen? Dan kan dit ook. Het duurt dan wel langer voordat we je gegevens kunnen verwerken. Vermeld op de kopieën je zaaknummer. De gegevens kun je opsturen naar:

Gemeente Súdwest-Fryslân, t.a.v. Cluster Bbz, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek.

Wij zijn druk bezig met de afhandeling van de aanvragen, wij kunnen helaas nog geen informatie delen over de stand van zaken. We willen je daarom ook vragen om niet telefonisch contact op te nemen bij vragen over de voortgang. Op het moment dat je een bevestiging hebt ontvangen van de aanvraag, krijg je vanzelf bericht. Wij streven ernaar om binnen 4 weken na de aanvraag contact op te nemen.

Is er sprake van een noodsituatie? Neem dan contact met ons op. In alle andere gevallen willen we je vragen nog even geduld te hebben.

Wij doen ons best om de telefoontjes die binnenkomen binnen 5 werkdagen af te handelen. Helaas lukt ons dit niet in alle situaties. Wij vragen hiervoor je begrip.

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening een maximum kent, voor de Tozo 1 en/of de Tozo 2 en/of Tozo 3 gezamenlijk, van € 10.157,00. U kunt geen beroep doen op een Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als u surséance of faillissement heeft aangevraagd of verkregen.

Nee, je kunt niet inloggen met E-herkenning. Je kunt alleen inloggen met je DigiD.

Als je surséance of faillissement hebt aangevraagd of verkregen, kun je geen beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal. Wel kun je Tozo 3 bijstand voor levensonderhoud aanvragen, mits je aan de voorwaarden voldoet.

Ja, je krijgt ook vakantiegeld over de Tozo-uitkering, maar je krijgt dit niet apart uitbetaald. We betalen het vakantiegeld samen met je maandelijkse uitkering uit.

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor jou nog niet voorbij. Het kan even duren voordat je jouw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en je voldoende inkomsten heeft. Misschien wil je onderzoeken of je jouw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denk je erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heb je tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kun je (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

De maximale looptijd van de lening is 36 maanden. Dat betekent dat je de lening moet aflossen in maximaal 36 maandelijkse termijnen. De looptijd van de lening gaat in op het moment dat je de lening krijgt. Je moet uiterlijk op 1 januari 2021 beginnen met aflossen.  Je mag ook meteen beginnen met aflossen.

Voorbeeld 1

Je leent vanaf 1 juni 2020. Als je meteen begint met aflossen, dan heb je 36 maanden om af te lossen. Je betaalt aan aflossing:  € 10.157,00 : 36 = €  282,14 per maand.

 • Aflossing 2020 € 1.974,97 (juni t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2020 aan rente €108,75
 • Aflossing 2021 € 3.385,68 (januari t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2021 aan rente € 132,27
 • Aflossing 2022 € 3.385,68 (januari t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2022 aan rente € 64,56
 • Aflossing 2023 € 1.410,66 (januari t/m mei). Naast deze aflossing betaal je in 2023 aan rente € 6,89
 • De lening is afgelost per 1 juni 2023

Voorbeeld 2

Je leent vanaf 1 juni 2020. De looptijd van de lening gaat meteen in.  Dat betekent dat je de lening per 1 juni 2023 afgelost moet hebben. Dus als je er voor kiest om te beginnen met aflossen vanaf 1 januari 2021, heb je een kortere periode om de hele lening af te lossen. Je hebt dan nog  29 maanden om af te lossen en je betaalt dan aan aflossing:€ 10.157,00 : 29 = € 350,24 per maand.

 • Over het jaar 2020 betaal je in januari 2021 aan rente € 118,78
 • Aflossing 2021: € 4.202,88 (januari t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2021 aan rente € 164,20
 • Aflossing 2022: € 4.202,88 (januari t/m december). Naast deze aflossing betaal je in 2022 aan rente € 80,14
 • Aflossing 2023: € 1.751,24 (januari t/m mei). Naast deze aflossing betaal je in 2023 aan rente € 8,56
 • De lening is afgelost per 1 juni 2023

Geef binnen 5 werkdagen een wijziging aan ons door als je:

 • in loondienst gaat werken;
 • meer of minder gaat verdienen met werk in loondienst;
 • stopt met uw bedrijf;
 • meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven;
 • inkomen als een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus (anders dan een zorgbonus) of winstdelingsuitkering ontvangt;
 • gaat samenwonen of scheiden;
 • gaat studeren of stopt met de studie;
 • de AOW-leeftijd heeft bereikt;
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland;
 • of in detentie gaat.

Dit kan namelijk gevolgen hebben voor je recht op de uitkering of de hoogte ervan. We kijken na het doorgeven van de wijziging of je uitkering aangepast of beëindigd moet worden.

Uiteraard moet je de samenwoning, scheiding of de verhuizing ook doorgeven aan de afdeling Burgerzaken.

Omdat je gehuwd bent of samenwoont, is de Tozo-uitkering voor jullie beiden en niet alleen voor de ZZP-er. Dit betekent dat je ook allebei apart een jaaropgaven krijgt.

Bij Tozo 3 telt het inkomen van je partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag moet je verklaren hoe hoog de inkomens van jezelf en je partner zijn.

In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar een zaaknummer. Wanneer je van ons een brief hebt gekregen om de aanvraag aan te vullen, staat bovenaan de brief je zaaknummer (dit is niet je BSN). Het zaaknummer begint met 1900 en kent 10 cijfers. We willen je vragen om dit zaaknummer in het formulier in te vullen.

Je vult dan in het formulier het bedrag (=netto resultaat) in dat je over die specifieke maand hebt ontvangen en je geeft onder het kopje toelichting aan wat dit voor inkomsten zijn. Je hoeft dan geen inkomensspecificatie toe te voegen.

De uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2020. Je moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Je ontvangt in het 1e kwartaal van 2021 een jaaropgave van de uitkering. Over de Tozo-uitkering dragen we loonbelasting af. Heb je een partner met inkomsten uit werk of een uitkering? Dan is het mogelijk dat we te weinig belasting afdragen. In dat geval krijgen jij en/of je partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van 2020. De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.

Met inkomensspecificatie bedoelen wij inkomsten die je krijgt uit loondienst of een uitkering. Het gaat om netto verdiensten. Heb je deze inkomsten in één van de genoemde maanden ontvangen? Dan moet je hiervan een bewijsstuk bij het aanvraagformulier bijvoegen. Heb je deze inkomsten niet? Vul dan 0 (nul) in.

Heb je wel inkomsten, maar geen inkomensspecificatie? Vul dan in het formulier het bedrag in dat je over die specifieke maand hebt ontvangen en je geeft onder het kopje toelichting aan wat dit voor inkomsten zijn. Je hoeft dan geen inkomensspecificatie toe te voegen.

Mogelijke gevolgen door de maatregelen rondom het coronavirus

Heb je een uitkering (PW, BBZ, IOAW of IOAZ) en daarnaast inkomen uit werk? Dan kan het volgende mogelijk voor jou van toepassing zijn.

Ga je minder uren werken of verlies je je baan dan is het noodzakelijk dat je een WW-uitkering aanvraagt als je voldoet aan onderstaande voorwaarden.

Je hebt recht op een WW-uitkering als je:

 • bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal het geval als je werkzaam bent als werknemer en de AOW-leeftijd nog niet hebt bereikt;
 • 5 uur of meer van je arbeidsuren per week verliest en geen recht hebt op loon over die uren;
 • direct beschikbaar bent voor betaald werk;
 • minimaal 26 weken hebt gewerkt in de 36 weken voordat je werkloos werd (wekeneis). Weken waarin je als zelfstandige hebt gewerkt, tellen niet mee. Dit geldt ook voor weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering.
 • niet door eigen schuld werkloos bent geworden. Als je zelf ontslag neemt, heb je alleen in uitzonderingssituaties recht op een WW-uitkering.

Je kunt de WW-uitkering aanvragen via: www.werk.nl.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten

Wil je weten wat TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) precies inhoudt? Meer informatie vind je op de pagina Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten.

Meer informatie over de Bbz

Heb je een eigen bedrijf en verdien je niet voldoende geld om rond te komen? Misschien kun je dan gebruik maken van een Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Je kunt gebruik maken van een Bbz-uitkering als je:

 • Startende zelfstandigen met een uitkering bent;
 • Zelfstandige met tijdelijke financiële problemen bent;
 • Zelfstandige die niet-levensvatbare bedrijf wilt beëindigen bent.

Heb je een uitkering en wil je beginnen met een eigen bedrijf? Dan kan je mogelijk gebruik maken van een Bbz-uitkering. De gemeente beoordeelt jouw ondernemerscapaciteiten en jouw bedrijfsidee op haalbaarheid. Als deze beoordeling positief is, heb je maximaal een jaar de tijd om, met behoud van uitkering, je voor te bereiden op het starten van jouw bedrijf. Je mag modules ter voorbereiding volgen bij het Startpunt Ondernemers en/of marktonderzoek(en) doen. Ook stel je een ondernemingsplan op. Tijdens deze periode kun je jouw bijstandsuitkering behouden en mogelijk vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht. Je moet je dan wel laten begeleiden door een deskundige.

Onderzoek door gemeente

Voordat je begint met jouw bedrijf, doet de gemeente onderzoek. Wij kijken of jouw inkomen uit het bedrijf op termijn genoeg oplevert voor jou (en je gezin) en voor het voortbestaan van het bedrijf. Hierbij kunnen andere inkomsten ook meetellen. Als de gemeente verwacht dat jouw bedrijf voldoende winstgevend is, dan kun je aan de slag als zelfstandige. Heb je een bijstandsuitkering? Dan stopt deze. Als je eenmaal als zelfstandige bent begonnen, hoef je niet meer te solliciteren.

Starterskrediet

De gemeente kan jou als startende ondernemer een bedrijfskapitaal lenen. Hierover betaal je rente. de lening moet je helemaal terugbetalen. Tijdens het eerste jaar van je ondernemerschap, vergoedt de gemeente een deel van de kosten van deskundige begeleiding. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bbz-uitkering

Zijn de inkomsten uit jouw bedrijf lager dan het bijstandsniveau? Dan kun je maximaal 36 maanden een aanvulling op jouw inkomen krijgen tot bijstandsniveau. Deze aanvullende uitkering ontvang je in eerste instantie als een renteloze lening. Achteraf bekijkt de gemeente of jouw bedrijf voldoende winstgevend is om de uitkering geheel of gedeeltelijk terug te kunnen betalen.

Voorwaarden

 • Jouw bedrijf moet voldoende winstgevend zijn;
 • Je moet aan de vestigingseisen (onder andere vergunningen) voldoen;
 • Je bent minimaal 1225 uur per jaar in jouw bedrijf werkzaam;
 • Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank, een borgstellingsfonds of familie.

Wat gebeurt er als het bedrijf niet slaagt?

Als een eigen bedrijf niet haalbaar blijkt, stop je met het werk als zelfstandige. Je moet je dan uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Heb je geen andere inkomsten waar je van kunt leven? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Voldoe je aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering? Dan heb je direct weer recht op een bijstandsuitkering.

Heb je al minimaal 1,5 jaar een eigen bedrijf en heb je tijdelijk financiële problemen? Dan kun je een beroep doen op het Bbz. Je kunt een uitkering krijgen en/of een bedrijfskapitaal lenen.

Bbz-uitkering

Als je tijdelijk niet kunt rondkomen, kun je een uitkering krijgen. Deze vult jouw inkomen aan tot bijstandsniveau. Je kunt deze uitkering maximaal twaalf maanden krijgen. Heb je langer behoefte aan financiële ondersteuning? Dan kan de gemeente besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen. De uitkering is een renteloze lening. De gemeente bekijkt achteraf of je een deel van de lening moet terugbetalen.

Bedrijfskapitaal Bbz

Als het voortbestaan van jouw bedrijf gevaar loopt, kan het zijn dat je recht hebt op een bedrijfskapitaal. Het gaat hier om een rentedragende lening die je binnen maximaal tien jaar terug moet betalen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Eigen vermogen

Voor het vermogen bij een Bbz-uitkering gelden andere regels dan bij de Participatiewet. Is jouw vermogen hoger dan € 180.000,-? Dan is de Bbz-uitkering altijd een lening.

Voorwaarden

 • Jouw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn, dit betekent dat je bedrijf op termijn voldoende moet opleveren voor jezelf (en je gezin) en voor het voortbestaan van het bedrijf;
 • Je bent minimaal 1225 uur per jaar werkzaam in jouw bedrijf;
 • Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank, familie of een borgstellingsfonds.

Moet je jouw bedrijf beëindigen, omdat het niet langer voldoende rendabel is? Dan kun je mogelijk een beroep doen op het Bbz. Je kunt een uitkering op bijstandsniveau krijgen, totdat jouw bedrijf beëindigd is.

Voorwaarden

 • Je bent zelfstandige;
 • Je hebt minimaal 1225 uur per jaar in jouw bedrijf gewerkt;
 • Je stopt met uw bedrijf omdat het niet levensvatbaar (het inkomen uit het bedrijf levert niet genoeg op voor het onderhouden van jezelf (en je gezin) en voor het voortbestaan van het bedrijf.

Duur van de uitkering

Je kunt maximaal twaalf maanden een aanvullende uitkering krijgen. Als het niet lukt om jouw bedrijf binnen twaalf maanden te beëindigen, kun je een verlenging krijgen van twaalf maanden.

IOAZ

Mogelijk heb je recht op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Deze uitkering moet je aanvragen voordat je met jouw bedrijf stopt.

Bbz-uitkering aanvragen

Een Bbz-uitkering vraag je aan bij de gemeente. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Aanleveren gegevens

Wil je een Bbz-uitkering aanvragen? Dan moet je jezelf en je eventuele partner kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs). Daarnaast moet je gegevens inleveren over:

 • Jouw woon- en gezinssituatie (huurcontract, koopakte, woonkosten);
 • Jouw bedrijf (inschrijving handelsregister, vergunningen, vennootschapscontract, koop- of huurovereenkomst bedrijfspand);
 • Jouw bedrijfsinkomen en -vermogen (de balans, winst- en verliesrekening en toelichting over de laatste drie boekjaren);
 • Het inkomen en vermogen van jouw gezin buiten het bedrijf;
 • Het toekomstperspectief van het bedrijf in een ondernemingsplan of een doorstartplan.

Afhandelingstermijn

De gemeente handelt jouw aanvraag binnen 13 weken af. Je krijgt een brief met het besluit. Houd er rekening mee dat de gemeente advies vraagt aan een extern adviesbureau.