Bijstand voor zelfstandigen

Ben of word je zelfstandig ondernemer en kun je wel wat ondersteuning gebruiken? Bijvoorbeeld omdat je een bedrijf start vanuit een uitkering? Lees hieronder verder voor meer informatie.

Ondersteuning na Tozo

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) eindigt per 1 oktober 2021. Vanaf die datum kunnen zelfstandig ondernemers die na de Tozo nog financiële ondersteuning nodig hebben een beroep doen op het Bbz. Om de overgang van de Tozo naar de Bbz wat makkelijker te maken zijn er tijdelijk voor de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 maart 2022 een aantal wijzigingen aangebracht in het Bbz. Voor ondernemers versoepelt hiermee de overgang van Tozo naar Bbz, omdat de aanvraagsystematiek voor hen grotendeels overeen zal komen met de aanvraag voor een Tozo-uitkering.

Van 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 zijn een aantal tijdelijke wijzigingen voor aanvragen levensonderhoud (let op: niet bedrijfskrediet) in het Bbz doorgevoerd. Het gaat om de volgende wijzigingen die alleen gelden voor nieuwe aanvragen:

 • De uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht tot de 1e van de voorgaande maand (maar nooit voor 1 oktober) worden aangevraagd en toegekend;
 • Het recht op en de hoogte van de uitkering wordt per kalendermaand berekend;
 • Er wordt geen vermogenstoets gedaan.
 • Voor ondernemers die vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering ontvingen en waarbij deze mogelijk verlengd wordt in de periode 1 oktober 2021 tot 1 april 2022, blijven de reguliere Bbz- artikelen gelden.

Een ondernemer die in het 4e kwartaal een Bbz-uitkering ontving en voor het 1e kwartaal van 2022 nogmaals een beroep wil doen op het Bbz, moet hiervoor een nieuwe aanvraag indienen.

De tijdelijke Bbz-aanpassingen gelden voor gevestigde zelfstandigen, maar ook voor startende ondernemers en de andere doelgroepen binnen het Bbz.

Voordat je doorgaat met het invullen van het aanvraagformulier is het handig om te weten of u voor het Bbz in aanmerking komt. Hiervoor kun je een vragenlijst invullen op KrijgikBbz.nl.

Meer informatie is ook te vinden op de websites van:

 • Kamer van Koophandel: www.kvk.nl
 • Ondernemersplein: www.ondernemersplein.nl
 • Belastingdienst: www.belastingdienst.nl/ondernemers

Het vereenvoudigde Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) wordt met drie maanden verlengd tot 1 april 2022. Let erop dat je het juiste formulier invult.

Volledig formulier – Heb je in de periode van 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021 nog niet eerder een aanvraag gedaan? Dan kun je gebruik maken van dit formulier:

Verkort formulier – Heb je in de periode van 1 oktober 2021 t/m 31 december 2021 wel eerder een aanvraag gedaan en is deze toegekend? Dan kun je gebruik maken van dit (verkorte) formulier:

De tijdelijke aanpassingen van het Bbz gelden alleen voor de aanvragen en toekenning van algemene bijstand voor levensonderhoud, niet voor aanvragen bedrijfskapitaal.

Wil je in de periode 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 naast een uitkering ook een bedrijfskapitaal (of wil je alléén bedrijfskapitaal) aanvragen, dan geldt de reguliere Bbz-systematiek voor de vaststelling van de noodzaak en de hoogte van dit bedrijfskapitaal.

Je kunt een aanvraag bedrijfskapitaal doen via bbzswf@sudwestfryslan.nl of je kunt een aanvraag doen door dit formulier in te vullen en in te dienen.

Veelgestelde vragen en antwoorden:

Wil je zelf ontdekken hoe je er financieel voorstaat, onderzoeken of je in aanmerking komt voor Bbz of IOAZ of liever praten met een coach? Dan kun je gebruik maken van onderstaande mogelijkheden/tools:

Inzicht in geldzaken

Geldfit.nl biedt de mogelijkheid om te ontdekken hoe je als ondernemer er financieel voorstaat en waar je terecht kan voor eventuele hulp. Op de website www.geldfit.nl kun je een anonieme test invullen en ontvang je binnen 2 minuten een advies voor jouw persoonlijke situatie. Telefonisch contact is ook mogelijk: bel gratis 0800-8115.

Schuldhulp voor ondernemers

Zijn je inkomsten uit je bedrijf sterk gedaald door het Corona-virus of zat je bedrijf daarvoor ook al in de problemen? Heb je slapeloze nachten door geldzorgen en kom je er zelf niet meer uit? Heb je twijfels om door te gaan met je bedrijf en denk je dat je moet stoppen omdat je schulden te hoog zijn?

We zitten met z’n allen in een moeilijke tijd door het Coronavirus zeker voor ondernemers zoals jij is het zwaar. Je maakt je zorgen of je het vol kunt houden en voor hoe lang nog?  Als ondernemer wil je graag jezelf redden, maar soms heb je daarbij hulp nodig. Vooral door het wegvallen van omzet en het doorlopen van vaste zakelijke kosten kan het zijn dat je financieel in de knel komt te zitten.

Bedenk je dat je hier niet alleen in staat. Wij willen je hierbij graag helpen. Vul je contactgegevens in en wij nemen zo snel mogelijk contact op. Wij kijken met jou naar de mogelijkheden voor (financiële) hulp, kunnen zelf kredieten verstrekken of zorgen dat je in contact komt met andere professionals voor advies en/of schuldhulpverlening.

Snel contact met een schuldhulp medewerker van BZF of gemeente Súdwest-Fryslân? Vul je gegevens in op: https://www.bzf.nu/schuldhulp-voor-ondernemers/

Recht op Bbz of IOAZ

Heb je als ondernemer financiële ondersteuning nodig? De gemeente kan je mogelijk helpen met een Bbz inkomensaanvulling, Bbz bedrijfskrediet of een IOAZ-uitkering. Je moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen om Bbz of IOAZ te krijgen.

Je kunt Bbz (zie elders op deze pagina voor meer informatie) of IOAZ aanvragen bij je gemeente. De gemeente heeft hiervoor informatie van je nodig. Ook moet je voor Bbz of IOAZ meestal meer informatie aanleveren dan bijvoorbeeld voor de Tozo. De aanvraag kost ook meer tijd. Wil je weten of je in aanmerking komt voor Bbz of IOAZ dan kun je de check doen op www.krijgikbbz.nl

Contact met een coach

Wil je met een coach praten, dan bieden wij je de mogelijkheid om contact op te nemen met een coach via Bureau Zelfstandigen Fryslân. Op de website staan de coaches vermeld met hun kennis en expertise. Een persoonlijk gesprek met een coach kun je aanvragen via de link van de website van Bureau Zelfstandigen Fryslân: https://www.bzf.nu/coaches/

Heroriëntatie

Met vertrouwen de toekomst tegemoet? Misschien is het nu nog lastig te geloven. Maar met de juiste draai aan je business model is sterker uit de strijd komen écht een optie. Voor ondernemers die willen hervormen of vernieuwen ontwikkelde Qredits het lesprogramma ‘Toekomstgericht Ondernemen’. Meer informatie en aanmelding via: https://www.bzf.nu/herorientatie-ondernemerschap/

Heb je advies of hulp nodig, dan willen we graag weten waar je behoefte aan hebt, zodat we onze ondersteuning hierop kunnen afstemmen. Hierbij kun je denken aan:

 • Een eenmalig advies of gesprek met een sparringpartner
 • Begeleiding bij mijn bedrijf door een coach
 • Hulp bij administratie en boekhouding 
 • Hulp bij het beëindigen van mijn bedrijf
 • Hulp bij om- of bijscholing
 • Hulp bij het oriënteren op betaald werk en het vinden van een baan in loondienst
 • Hulp bij schulden 
 • Hulp bij mentale problemen 
 • Andere hulp.

Om inzicht te krijgen in je behoeftes kun je via onderstaande kanalen contact met ons opnemen:

 • Via het e-mailadres bbzswf@sudwestfryslan.nl In je bericht kun je aangeven waarbij je graag advies of hulp nodig hebt. Graag naam en adresgegevens vermelden en wij nemen contact met je op. Het streven is binnen 5 werkdagen. Houd er rekening mee dat het langer kan duren in verband met drukte.
 • Via het telefoonnummer 14 0515 kun je telefonisch contact opnemen en vragen naar het Bbz-loket. Op basis van je hulpvraag wordt een afspraak met een consulent gemaakt. Het streven is binnen 5 werkdagen. Houd er rekening mee dat het langer kan duren in verband met drukte.

Je moet een nieuwe aanvraag doen. Ook wanneer je eerder al Tozo hebt ontvangen.

Het Besluit  bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) is een vangnetregeling voor zelfstandig ondernemers met financiële problemen. Het Bbz is een aanvullend regeling op de Participatiewet (Pw). De gemeenten voeren het Bbz uit. In het Bbz is onder andere vastgelegd wie in aanmerking komen en welke vormen van bijstand mogelijk zijn. Het Bbz kent verschillende doelgroepen en 2 vormen van bijstand: een bedrijfskapitaal en een uitkering voor levensonderhoud. De invulling van de mogelijkheden aan bijstand verschilt per doelgroep. 

De ondernemer kan de uitkering alleen aanvragen – en de gemeente toekennen – per 1e van de maand;

 • In de maand januari is dat per 1 december of per 1 januari (of per 1 februari of 1 maart). De terugwerkende kracht gaat in januari dus over de jaargrens heen;
 • In februari per 1 januari of 1 februari (of per 1 maart); en
 • In de maand maart per 1 februari of 1 maart.

Ja, dit kan. In januari 2022 kan met terugwerkende kracht tot 1 december 2021 worden aangevraagd. Het gaat in het 1e kwartaal van 2022 om een opzichzelfstaande Bbz-periode. Daarom wordt een aanvraag met terugwerkende kracht tot 1 december 2021 door ons gesplitst in twee aparte aanvragen. Voor de maand december 2021 en voor het 1e kwartaal van 2022 krijgt u dan twee aparte besluiten. Deze besluiten kunnen wel in 1 brief worden samengevoegd. U krijgt dus niet altijd twee aparte brieven.

Wanneer de uitbetaling van de uitkering van december 2021 plaatsvindt in januari 2022, geldt dit voor u als ondernemer als inkomen over het jaar 2022. Dit kan fiscale gevolgen hebben. Deze situatie kan zich voordoen wanneer u een aanvraag eind december 2021 doet voor de maanden november en/of december 2021 of bij een aanvraag in januari 2022 met terugwerkende kracht tot 1 december 2021.

Nee, dit kan niet. De Bbz-uitkering kan in de periode januari 2022 tot en met maart 2022 voor deze periode worden aangevraagd en toegekend. Dit kan voor maximaal 4 maanden (inclusief december). Voor de periode oktober 2021 t/m december 2021 gold een maximum van 3 maanden. Na deze 2 periodes kan geen gebruik meer worden gemaakt van het tijdelijk aangepaste Bbz. In april 2022 kan dus niet meer met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

Ja, de periode waarvoor deze Bbz-uitkering wordt toegekend, telt mee voor de maximale duur waarvoor een Bbz-uitkering kan worden toegekend. Die maximale duur is per doelgroep verschillend.

Ja, de mogelijkheid bestaat om, zoals ook binnen het reguliere Bbz, om voorschotten te verlenen voor algemene bijstand.

Nee. Het vermogen, zowel zakelijk als privé, wordt niet in aanmerking genomen. Dat betekent ook dat voor het recht op de uitkering niet naar het vermogen hoeft te worden gekeken, maar dat een opgaaf van de te verwachten inkomsten volstaat. Ook dit komt overeen met de Tozo.

Let op: wanneer een ondernemer vanaf april 2022 opnieuw een beroep wil doen op de Bbz, dan moet bij deze nieuwe aanvraag bij het vaststellen van het recht wél een vermogenstoets worden gedaan.

In de periode 1 oktober 2021 tot 1 april 2022 wordt de Bbz-uitkering bij nieuwe aanvragen direct om niet verstrekt.

De bijstandsnorm voor een zelfstandige bestaat uit de algemene bijstandsnorm die voor belanghebbende van toepassing is (hierbij geldt ook de kostendelersnorm), vermeerderd met bijzondere bijstand voor de woonkosten en premie die wordt voldaan tegen arbeidsongeschiktheid. Omdat interne voorliggende voorzieningen, zoals beschikbare middelen, nu buiten beschouwing worden gelaten, moet worden uitgegaan van de bijstandsnorm zonder toeslagen voor woonkosten en/of premie tegen arbeidsongeschiktheid.

Je moet hiervoor een (aparte) aanvraag bijzondere bijstand indienen. U kunt hier een aanvraag indienen: https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/bijzondere-bijstand/

Ja, de tijdelijke aanpassingen aan het Bbz zijn géén noodmaatregelen in het kader van het economisch steun- en herstelpakket. Dat betekent dat, wil een zelfstandige in aanmerking komen voor het Bbz, zijn bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar moet zijn. Er wordt dus wél een levensvatbaarheidstoets uitgevoerd in deze periode.

Is het bedrijf of zelfstandig beroep niet meer levensvatbaar? Dan kan de gemeente de ondernemer begeleiden in heroriëntatie en beëindiging van het bedrijf. Hierbij kan de gemeente ook ondersteuning op grond van het Bbz verlenen.

Dit doen we door informatie over je op te vragen bij organisaties en personen. Zo controleren we of je het juiste bedrag hebt gekregen. Heb je te weinig uitkering gekregen? Dan betalen we nog een bedrag. Heb je te veel uitkering gekregen? Dan moet je (een deel van) de uitkering terugbetalen. Had je geen recht op uitkering? Dan moet je alles terugbetalen.

Wij vragen je om eventuele wijzigingen digitaal aan ons door te geven. Je kunt de wijzigingen sturen naar bbzswf@sudwestfryslan.nl. Vermeld altijd je zaaknummer als kenmerk. Op deze wijze kun je uiteraard ook nog extra bewijsstukken inleveren. Je kunt de extra bewijsstukken ook digitaal inleveren via ons ons online formulier. Vermeld ook dan je zaaknummer.

Wil je de wijziging of extra gegevens via de post aan ons sturen? Dan kan dit ook. Het duurt dan wel langer voordat we je gegevens kunnen verwerken. Vermeld op de kopieën je zaaknummer. De gegevens kun je opsturen naar:

Gemeente Súdwest-Fryslân, t.a.v. Cluster Bbz, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek.

Wij zijn druk bezig met de afhandeling van de aanvragen, wij kunnen helaas nog geen informatie delen over de stand van zaken. We willen je daarom ook vragen om niet telefonisch contact op te nemen bij vragen over de voortgang. Op het moment dat je een bevestiging hebt ontvangen van de aanvraag, krijg je vanzelf bericht. Wij streven ernaar om binnen 4 weken na de aanvraag contact op te nemen.

Is er sprake van een noodsituatie? Neem dan contact met ons op. In alle andere gevallen willen we je vragen nog even geduld te hebben. Wij doen ons best om de telefoontjes die binnenkomen, binnen 5 werkdagen af te handelen. Helaas lukt dit niet in alle situaties. Wij vragen hiervoor je begrip.

Nee, je kunt niet inloggen met E-herkenning. Je kunt alleen inloggen met je DigiD. Heb je een briefadres? Dan kun je telefonisch contact opnemen met één van onze Bbz medewerkers.

Geef binnen 5 werkdagen een wijziging aan ons door als je:

 • in loondienst gaat werken;
 • meer of minder gaat verdienen met werk in loondienst;
 • stopt met uw bedrijf;
 • meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven;
 • inkomen als een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus (anders dan een zorgbonus) of winstdelingsuitkering ontvangt;
 • langer dan 4 weken naar het buitenland gaat (voor zaken, vakantie of om andere redenen);
 • gaat samenwonen of scheiden;
 • gaat studeren of stopt met de studie;
 • de AOW-leeftijd hebt bereikt;
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland;
 • of in detentie gaat.

Dit kan namelijk gevolgen hebben voor je recht op de uitkering of de hoogte ervan. We kijken na het doorgeven van de wijziging of je uitkering aangepast of beëindigd moet worden.

Uiteraard moet je de samenwoning, scheiding of de verhuizing ook doorgeven aan de afdeling Burgerzaken.

In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar een zaaknummer. Wanneer je van ons een brief hebt gekregen om de aanvraag aan te vullen, staat bovenaan de brief je zaaknummer (dit is niet je BSN). Het zaaknummer begint met 1900 en kent 10 cijfers. We willen je vragen om dit zaaknummer in het formulier in te vullen.

Je vult dan in het formulier het bedrag (=netto resultaat) in dat je over die specifieke maand hebt ontvangen en je geeft onder het kopje toelichting aan wat dit voor inkomsten zijn. Je hoeft dan geen inkomensspecificatie toe te voegen.

Met inkomensspecificatie bedoelen wij inkomsten die je krijgt uit loondienst of een uitkering. Het gaat om netto verdiensten. Heb je deze inkomsten in één van de genoemde maanden ontvangen? Dan moet je hiervan een bewijsstuk bij het aanvraagformulier bijvoegen. Heb je deze inkomsten niet? Vul dan 0 (nul) in. Heb je wel inkomsten, maar geen inkomensspecificatie? Vul dan in het formulier het bedrag in dat je over die specifieke maand hebt ontvangen en je geeft onder het kopje toelichting aan wat dit voor inkomsten zijn. Je hoeft dan geen inkomensspecificatie toe te voegen.

Veelgestelde vragen en antwoorden over Tozo:

Aan alle ZZP-ers die Tozo 5 levensonderhoud hebben ontvangen is, in week 3 een brief gestuurd om inkomensgegevens in te leveren. Hieronder vind je het formulier, waarmee je je inkomensgegevens digitaal kunt doorgeven.

Wat was de oude betaalverplichting?

 • Je zou per 1 januari 2021 beginnen met het aflossen van het bedrijfskapitaal (inclusief rente).
 • De rente-opbouw van 2% per maand is gestart vanaf de datum van uitbetaling van het bedrijfskapitaal. De rente zou doorlopen tot het einde van uw aflossingsperiode.
 • Je had 3 jaar de tijd om het bedrijfskapitaal af te lossen. Die 3 jaar zijn gestart bij uitbetaling van het bedrijfskapitaal.

Wat gaat er veranderen?

 • Je hoeft het bedrijfskapitaal pas vanaf 1 juli 2022 af te lossen (als je dat wilt).Uiteraard mag je nu ook al aflossen.
 • Ook de opgebouwde rente van 2% per maand hoef je pas vanaf 1 juli 2022 te betalen. De rente-opbouw loopt niet door in de periode van 1 januari 2021 tot 1 juli 2022, maar wel weer vanaf 1 juli 2022,en
 • Vanaf de uitbetaling van het bedrijfskapitaal heb je 6 jaar de tijd om het bedrijfskapitaal af te lossen.

Je krijgt vóór 1 juli 2022 een brief van ons. Hierin staat het bedrag vermeld dat je vanaf 1 juli 2022 per maand moet gaan betalen en het aantal maanden dat je moet aflossen.

Waarom verandert de betaalverplichting?

De coronacrisis is helaas nog niet voorbij en de gevolgen van de maatregelen zijn nog steeds groot. Mogelijk merk jij dit ook en heb je op dit moment nog niet voldoende inkomsten om het Tozo-bedrijfskapitaal terug te kunnen betalen. Daarom stellen we de betaalverplichting uit en geven we je langer de tijd om af te lossen.

Eerder aflossen?

Kun en wil je eerder aflossen? Dat mag natuurlijk. Je kunt de oude betaalverplichting vanaf 1 januari 2021 aanhouden (zowel de aflossing als de rente gaan dan via automatische incasso), maar je mag de lening ook sneller aflossen als u dat wilt.  Wanneer je  eerder aflost heeft dat tot gevolg dat er minder rente zal worden berekend. Wil je al beginnen met aflossen? Neem dan ook contact met ons op.

Wat als je ook later niet kunt betalen?

Kun je ook vanaf 1 juli 2022 nog niet de aflossing en rente betalen? Neem dan te zijner tijd contact met ons op. Dan spreken we een betalingsregeling met je af. Houdt er dan wel rekening mee dat de rente in rekening wordt gebracht vanaf het moment van het verstrekken van het bedrijfskrediet. Bij uitstel zal je per saldo meer rente betalen.

Dit doen we door informatie over je op te vragen bij organisaties en personen. Zo controleren we of je het juiste bedrag krijgt of hebt gekregen. Heb je te weinig uitkering ontvangen? Dan betalen we nog een bedrag. Heb je te veel uitkering ontvangen? Dan moet je (een deel van) de uitkering terugbetalen. Had je geen recht op de uitkering? Dan moet je alles terugbetalen.

Wij vragen je om eventuele wijzigingen digitaal aan ons door te geven. Je kunt de wijzigingen sturen naar bbzswf@sudwestfryslan.nl. Vermeld altijd je zaaknummer als kenmerk. Op deze wijze kun je uiteraard ook nog extra bewijsstukken inleveren. Je kunt de extra bewijsstukken ook digitaal inleveren via ons online formulier. Vermeld ook dan je zaaknummer.

Wil je de wijziging of extra gegevens via de post aan ons sturen? Dan kan dit ook. Het duurt dan wel langer voordat we je gegevens kunnen verwerken. Vermeld op de kopieën je zaaknummer. De gegevens kun je opsturen naar:

Gemeente Súdwest-Fryslân, t.a.v. Cluster Bbz, Postbus 10.000, 8600 HA, Sneek.

Wij zijn druk bezig met de afhandeling van de aanvragen, wij kunnen helaas nog geen informatie delen over de stand van zaken. We willen je daarom ook vragen om niet telefonisch contact op te nemen bij vragen over de voortgang. Op het moment dat je een bevestiging hebt ontvangen van de aanvraag, krijg je vanzelf bericht. Wij streven ernaar om binnen 4 weken na de aanvraag contact op te nemen.

Is er sprake van een noodsituatie? Neem dan contact met ons op. In alle andere gevallen willen we je vragen nog even geduld te hebben.

Wij doen ons best om de telefoontjes die binnenkomen binnen 5 werkdagen af te handelen. Helaas lukt ons dit niet in alle situaties. Wij vragen hiervoor je begrip.

De maximale looptijd van de lening is 60 maanden. Dat betekent dat je de lening moet aflossen in maximaal 60 maandelijkse termijnen. De looptijd van de lening gaat in op het moment dat je de lening krijgt. Je moet uiterlijk op 1 januari 2022 beginnen met aflossen. Je mag ook meteen beginnen met aflossen.

Geef binnen 5 werkdagen een wijziging aan ons door als je:

 • in loondienst gaat werken;
 • meer of minder gaat verdienen met werk in loondienst;
 • stopt met uw bedrijf;
 • meer of juist minder inkomsten uit uw bedrijf of zelfstandig beroep ontvangt dan u bij de aanvraag heeft opgegeven;
 • inkomen als een eindejaarsuitkering, 13e maand, bonus (anders dan een zorgbonus) of winstdelingsuitkering ontvangt;
 • in deze en in eerdere Tozo-periodes dit jaar opgeteld langer dan 4 weken naar het buitenland gaat (voor zaken, vakantie of om andere redenen);
 • gaat samenwonen of scheiden;
 • gaat studeren of stopt met de studie;
 • de AOW-leeftijd heeft bereikt;
 • gaat verhuizen naar een andere gemeente of naar het buitenland;
 • of in detentie gaat.

Dit kan namelijk gevolgen hebben voor je recht op de uitkering of de hoogte ervan. We kijken na het doorgeven van de wijziging of je uitkering aangepast of beëindigd moet worden.

Uiteraard moet je de samenwoning, scheiding of de verhuizing ook doorgeven aan de afdeling Burgerzaken.

Omdat je gehuwd bent of samenwoont, is de Tozo-uitkering voor jullie beiden en niet alleen voor de ZZP-er. Dit betekent dat je ook allebei apart een jaaropgaven krijgt.

Bij Tozo 5 telt het inkomen van je partner mee voor het bepalen van het recht op en de hoogte van de Tozo-uitkering. Dit houdt in dat huishoudens met een inkomen boven het sociaal minimum geen aanspraak kunnen maken op de aanvullende uitkering levensonderhoud. Bij de Tozo-aanvraag moet je verklaren hoe hoog de inkomens van jezelf en je partner zijn.

In het aanvraagformulier wordt gevraagd naar een zaaknummer. Wanneer je van ons een brief hebt gekregen om de aanvraag aan te vullen, staat bovenaan de brief je zaaknummer (dit is niet je BSN). Het zaaknummer begint met 1900 en kent 10 cijfers. We willen je vragen om dit zaaknummer in het formulier in te vullen.

Je vult dan in het formulier het bedrag (=netto resultaat) in dat je over die specifieke maand hebt ontvangen en je geeft onder het kopje toelichting aan wat dit voor inkomsten zijn. Je hoeft dan geen inkomensspecificatie toe te voegen.

De Tozo 5-uitkering telt mee als inkomen voor het jaar 2021. Je moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2021. Je ontvangt in het 1e kwartaal van 2022 een jaaropgave van de uitkering. Als je een uitkering norm gehuwden hebt ontvangen, dan ontvang je in het voorjaar van 2021 allebei afzonderlijk een jaaropgave van de uitkering. Dat is omdat de uitkering aan jullie beiden is toegekend en uitbetaald. Over de Tozo-uitkering dragen we loonbelasting af. Heb je een partner met inkomsten uit werk of een uitkering? Dan is het mogelijk dat we te weinig belasting afdragen. In dat geval krijgen jij en/of je partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van 2021. De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.

Dan telt deze uitkering mee als inkomen voor het jaar 2020. Je moet dit inkomen dus opgeven bij de belastingaangifte over het jaar 2020. Je ontvangt in het 1e kwartaal van 2021 een jaaropgave van de uitkering. Als je een uitkering norm gehuwden hebt ontvangen, dan ontvang je in het voorjaar van 2021 alllebei afzonderlijk een jaaropgave van de uitkering. Dat is omdat de uitkering aan jullie beiden is toegekend en uitbetaald. Over de Tozo-uitkering dragen we loonbelasting af. Heb je een partner met inkomsten uit werk of een uitkering? Dan is het mogelijk dat we te weinig belasting afdragen. In dat geval krijgen jij en/of je partner een hogere belastingaanslag over het inkomen van 2020. De Tozo-uitkering kan ook van invloed zijn op de hoogte van de huur-, zorg- en andere toeslagen van de Belastingdienst.

Met inkomensspecificatie bedoelen wij inkomsten die je krijgt uit loondienst of een uitkering. Het gaat om netto verdiensten. Heb je deze inkomsten in één van de genoemde maanden ontvangen? Dan moet je hiervan een bewijsstuk bij het aanvraagformulier bijvoegen. Heb je deze inkomsten niet? Vul dan 0 (nul) in.

Heb je wel inkomsten, maar geen inkomensspecificatie? Vul dan in het formulier het bedrag in dat je over die specifieke maand hebt ontvangen en je geeft onder het kopje toelichting aan wat dit voor inkomsten zijn. Je hoeft dan geen inkomensspecificatie toe te voegen.


Meer informatie over de Bbz

Heb je een eigen bedrijf en verdien je niet voldoende geld om rond te komen? Misschien kun je dan gebruik maken van een Bbz-uitkering (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Je kunt gebruik maken van een Bbz-uitkering als je:

 • een startende zelfstandige met een uitkering bent;
 • een zelfstandige met tijdelijke financiële problemen bent;
 • een zelfstandige met een niet-levensvatbaar bedrijf bent en het bedrijf wilt beëindigen.  

Heb je een uitkering en wil je beginnen met een eigen bedrijf? Dan kan je mogelijk gebruik maken van een Bbz-uitkering. De gemeente beoordeelt jouw ondernemerscapaciteiten en jouw bedrijfsidee op haalbaarheid. Als deze beoordeling positief is, heb je maximaal een jaar de tijd om, met behoud van uitkering, je voor te bereiden op het starten van jouw bedrijf. Je mag modules ter voorbereiding volgen bij het Startpunt Ondernemers en/of marktonderzoek(en) doen. Ook stel je een ondernemingsplan op. Tijdens deze periode kun je jouw bijstandsuitkering behouden en mogelijk vrijstelling krijgen van de sollicitatieplicht. Je moet je dan wel laten begeleiden door een deskundige.

Onderzoek door gemeente

Voordat je begint met jouw bedrijf, doet de gemeente onderzoek. Wij kijken of jouw inkomen uit het bedrijf op termijn genoeg oplevert voor jou (en je gezin) en voor het voortbestaan van het bedrijf. Hierbij kunnen andere inkomsten ook meetellen. Als de gemeente verwacht dat jouw bedrijf voldoende winstgevend is, dan kun je aan de slag als zelfstandige. Heb je een bijstandsuitkering? Dan stopt deze. Als je eenmaal als zelfstandige bent begonnen, hoef je niet meer te solliciteren.

Starterskrediet

De gemeente kan jou als startende ondernemer een bedrijfskapitaal lenen. Hierover betaal je rente. de lening moet je helemaal terugbetalen. Tijdens het eerste jaar van je ondernemerschap, vergoedt de gemeente een deel van de kosten van deskundige begeleiding. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Bbz-uitkering

Zijn de inkomsten uit jouw bedrijf lager dan het bijstandsniveau? Dan kun je maximaal 36 maanden een aanvulling op jouw inkomen krijgen tot bijstandsniveau. Deze aanvullende uitkering ontvang je in eerste instantie als een renteloze lening. Achteraf bekijkt de gemeente of jouw bedrijf voldoende winstgevend is om de uitkering geheel of gedeeltelijk terug te kunnen betalen.

Voorwaarden

 • Jouw bedrijf moet voldoende winstgevend zijn;
 • Je moet aan de vestigingseisen (onder andere vergunningen) voldoen;
 • Je bent minimaal 1225 uur per jaar in jouw bedrijf werkzaam;
 • Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank, een borgstellingsfonds of familie.

Wat gebeurt er als het bedrijf niet slaagt?

Als een eigen bedrijf niet haalbaar blijkt, stop je met het werk als zelfstandige. Je moet je dan uitschrijven bij de Kamer van Koophandel. Heb je geen andere inkomsten waar je van kunt leven? Dan kun je een bijstandsuitkering aanvragen. Voldoe je aan de voorwaarden voor een bijstandsuitkering? Dan heb je direct weer recht op een bijstandsuitkering.

Heb je al minimaal 1,5 jaar een eigen bedrijf en heb je tijdelijk financiële problemen? Dan kun je een beroep doen op het Bbz. Je kunt een uitkering krijgen en/of een bedrijfskapitaal lenen.

Bbz-uitkering

Als je tijdelijk niet kunt rondkomen, kun je een uitkering krijgen. Deze vult jouw inkomen aan tot bijstandsniveau. Je kunt deze uitkering maximaal twaalf maanden krijgen. Heb je langer behoefte aan financiële ondersteuning? Dan kan de gemeente besluiten de uitkering met maximaal 24 maanden te verlengen. De uitkering is een renteloze lening. De gemeente bekijkt achteraf of je een deel van de lening moet terugbetalen.

Bedrijfskapitaal Bbz

Als het voortbestaan van jouw bedrijf gevaar loopt, kan het zijn dat je recht hebt op een bedrijfskapitaal. Het gaat hier om een rentedragende lening die je binnen maximaal tien jaar terug moet betalen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Eigen vermogen

Voor het vermogen bij een Bbz-uitkering gelden andere regels dan bij de Participatiewet. Is jouw vermogen hoger dan € 180.000,-? Dan is de Bbz-uitkering altijd een lening.

Voorwaarden

 • Jouw bedrijf moet na de bijstandsverlening levensvatbaar zijn, dit betekent dat je bedrijf op termijn voldoende moet opleveren voor jezelf (en je gezin) en voor het voortbestaan van het bedrijf;
 • Je bent minimaal 1225 uur per jaar werkzaam in jouw bedrijf;
 • Je kunt geen hulp (meer) krijgen via een bank, familie of een borgstellingsfonds.

Moet je jouw bedrijf beëindigen, omdat het niet langer voldoende rendabel is? Dan kun je mogelijk een beroep doen op het Bbz. Je kunt een uitkering op bijstandsniveau krijgen, totdat jouw bedrijf beëindigd is.

Voorwaarden

 • Je bent zelfstandige;
 • Je hebt minimaal 1225 uur per jaar in jouw bedrijf gewerkt;
 • Je stopt met uw bedrijf omdat het niet levensvatbaar (het inkomen uit het bedrijf levert niet genoeg op voor het onderhouden van jezelf (en je gezin) en voor het voortbestaan van het bedrijf.

Duur van de uitkering

Je kunt maximaal twaalf maanden een aanvullende uitkering krijgen. Als het niet lukt om jouw bedrijf binnen twaalf maanden te beëindigen, kun je een verlenging krijgen van twaalf maanden.

IOAZ

Mogelijk heb je recht op een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Deze uitkering moet je aanvragen voordat je met jouw bedrijf stopt.

Bbz-uitkering aanvragen

Een Bbz-uitkering vraag je aan bij de gemeente. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Aanleveren gegevens

Wil je een Bbz-uitkering aanvragen? Dan moet je jezelf en je eventuele partner kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs (geen rijbewijs). Daarnaast moet je gegevens inleveren over:

 • Jouw woon- en gezinssituatie (huurcontract, koopakte, woonkosten);
 • Jouw bedrijf (inschrijving handelsregister, vergunningen, vennootschapscontract, koop- of huurovereenkomst bedrijfspand);
 • Jouw bedrijfsinkomen en -vermogen (de balans, winst- en verliesrekening en toelichting over de laatste drie boekjaren);
 • Het inkomen en vermogen van jouw gezin buiten het bedrijf;
 • Het toekomstperspectief van het bedrijf in een ondernemingsplan of een doorstartplan.

Afhandelingstermijn

De gemeente handelt jouw aanvraag binnen 13 weken af. Je krijgt een brief met het besluit. Houd er rekening mee dat de gemeente advies vraagt aan een extern adviesbureau.