Bedrijfspand of bedrijfskavels

Ben je ondernemer en op zoek naar een bedrijfspand of een bouwkavel op een bedrijventerrein? Deze bedrijfskavels worden vaak door de gemeente uitgegeven. De beschikbare kavels vind je (indien van toepassing) op deze pagina.

Ben je op zoek naar een bestaand bedrijfspand in onze gemeente? De panden die door de gemeente worden verkocht of verhuurd, vind je (indien van toepassing) op deze pagina. Zoek je een ander pand? Kijk dan ook eens op de website van Funda in business.

Lees hieronder verder.

Bedrijfskavel Oosterom 7 in Sneek te koop

Duurzaam ondernemen in het gebied tussen de Afsluitdijk, Stavoren en Sneek. Verbonden door water en wegen. Een gemeente met een rijk economisch verleden en een krachtige ‘Mienskip’ met de voeten stevig in de aarde en de blik vooruit. Er is ruimte voor stoere verhalen, eeuwenoude tradities en eigenwijze innovatie. Welkom in een gemeente vol kansen en mogelijkheden. Welkom in ondernemend Súdwest-Fryslân!

Het bedrijfsperceel, onderdeel van de wijk “De Loten”, grenst aan de noordoostelijke rondweg van Sneek. De zichtlocatie ligt in een groene en ruim opgezette straat en is goed toegankelijk, zowel met de auto vanaf de rondweg als met de fiets en het openbaar vervoer (treinstation op 1.500 meter).

Kavelinformatie

De kavel heeft een oppervlakte van 1850 m2. De ruim opgezette kavels liggen naast de Noordoostelijke rondweg aan de Oosterom (nummer 7, 8602DE) in Sneek. Kadastraal bekend: Sneek E 2446.

Kavelprijs

De prijs van de bedrijfskavel bedraagt € 82 per m2 (exclusief BTW). De totale verkoopprijs komt daarmee op € 151.700 (exclusief BTW).

Bestemmingsplan

Het perceel is bestemd voor kantoren, dienstverlenende bedrijven en/of instellingen en maatschappelijke doeleinden. De bedrijvigheid moet voldoen aan categorie 1 en 2 van de bij het bestemmingsplan behorende Staat van maatschappelijke activiteiten.

 • Maximale bebouwingspercentage is 70%
 • Maximale bouwhoogte 7,50 meter
 • Maximale goothoogte 6,50 meter

Oplevering

De bedrijfskavel wordt in de huidige staat opgeleverd.

Verkoopprocedure

Je kon je inschrijven tot 20 januari 2023.

De notaris maakt door middel van loting de volgorde van de kopers bekend. De aankoop wordt bevestigd door het aangaan van een optieovereenkomst (inclusief optievergoeding). Deze optieovereenkomst is geldig voor een periode van 3 maanden en kost € 1.000. Een optie kan in overleg met de gemeente worden verlengd voor nog eens 3 maanden tegen een vergoeding van € 500.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de heer S.W. van Steinvoorn, makelaar van de gemeente Súdwest-Fryslân via telefoonnummer 14 0515 of per e-mail s.vansteinvoorn@sudwestfryslan.nl.

Bedrijfskavels De Hemmen 3 in Sneek

De unieke kracht van Súdwest-Fryslân wordt gevormd door de verscheidenheid en de verbinding tussen steden en dorpen, het groene landschap en het water. Er is ruimte voor inwoners, ondernemers en bezoekers. In een gebied waar het goed werken, leven en genieten is. Waar zij de ruimte hebben en krijgen om zich te ontplooien en de verscheidenheid van Súdwest-Fryslân te koesteren en samen verder vorm te geven.

De Hemmen 3 is een voorbeeld van een bedrijventerrein dat we samen met de ondernemers willen inrichten. Het terrein is uitermate geschikt voor bouw- en aannemingsbedrijven, (groot-)handelsondernemingen en transportbedrijven. Het bedrijvenpark heeft een ruime en toegankelijke infrastructuur. De open bebouwing, groensingels en waterpartijen geven De Hemmen-A7 een representa­tief en duurzaam karakter.

De inschrijftermijn voor de zichtlocaties (fase 1) is verstreken. Op dit moment wordt toegewerkt naar een optieovereenkomst met de aangewezen bedrijven. De verkoop van fase 2 zal naar verwachting in 2023 van start gaan.

Mocht je geïnteresseerd zijn in een kavel op de Hemmen 3, dan kun je je interesse kenbaar maken via vastgoed@sudwestfryslan.nl. Wij nemen dan contact met je op om je interesse te bespreken.

De Hemmen 3 is gelegen aan de westkant van de A7, de rondweg van Sneek. Het bedrijventerrein heeft een oppervlakte van 25 ha welke in 2 fases zal worden uitgegeven, te beginnen met de zichtlocaties langs de A7. Duurzaamheid is een belangrijk thema op het bedrijventerrein en van geïnteresseerde bedrijven wordt verwacht dat zij hieraan zullen bijdragen.

Unieke locatie:

 • Centrale ligging t.o.v. de Randstad en Duitsland
 • Goede infrastructuur, geen files
 • Groot afzetgebied
 • Aantrekkelijke, open groene uitstraling
 • Zichtlocatie
 • Profiteren van samenwerking met aantrekkelijke bedrijven
 • Gunstige m2 prijs

Het bedrijventerrein heeft de bestemming Bedrijfsdoeleinden (milieuzonering bedrijfscategorie 4) en valt onder het bestemmingsplan 'Gemeente Sneek Bestemmingsplan Bedrijvenpark De Hemmen A7'.

Wij willen een voorbeeldrol vervullen op het gebied van duurzaamheid. Daarom is dit ook een belangrijk thema voor het bedrijventerrein De Hemmen 3. Duurzaamheid gaat hier verder dan het opwekken van duurzame energie voor eigen gebruik.

We hechten aan circulair materiaalgebruik en kijken ook nadrukkelijk of er bij de inrichting van de bedrijfskavel rekening is gehouden met natuurlijk kapitaal (zoals groenvoorziening en groenbestrating) en of er rekening wordt gehouden met steeds extremere weersomstandigheden (zoals vegetatiedaken en waterbuffering).

Voor het bedrijventerrein worden enkele bebouwingsbepalingen gehandhaafd.

 • Bouwhoogte minimaal 7 meter en maximaal 15 meter
 • Afstand bouwwerk tot perceelgrens tenminste 3 meter
 • Maximaal 70% van bouwperceel is bebouwd en bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

Omdat we veel waarde hecht aan verduurzaming is een wegingsmatrix uitgewerkt welke gebruikt wordt bij de toewijzing van de bouwkavels.

Bedrijven kunnen door het invullen van het inschrijfformulier aangeven in hoeverre duurzaamheid doorgevoerd is in de bedrijfsvoering op het nieuwe bedrijventerrein en hebben op die manier invloed op de toewijzing van een bedrijfskavel.

Hoe hoger de score hoe meer kans op een toewijzing.

Meer informatie het wegingsmatrix:

 • Grootte van bedrijf en kavel minimaal 1 ha
 • Bedrijvigheid (voorkeur) Maakindustrie (werkgelegenheid minimaal 17 fte/ha)
 • Milieucategorie t/m 3.2

Het college van B&W van de gemeente Súdwest-Fryslân overweegt om gebruik te maken van haar bevoegdheid om na 1 januari 2022 zonnepanelen op daken verplicht te stellen.

Wij hanteren een marktconforme vierkante meter prijs voor bedrijfskavels en hebben de verplichting om de toewijzing van de kavels conform de Wet Markt & Overheid uit te geven.

Vastgesteld is dat er bij gelijkwaardigheid van de gegadigden toegewezen wordt door middel van loting.

In de eerste verkoopfase zijn alleen zichtlocaties beschikbaar.

Bedrijven die zich willen vestigen op de Hemmen 3 kunnen inschrijven naar de behoefte van het benodigde aantal vierkante meters met een minimaal oppervlak van 1 ha.
De Algemene verkoopvoorwaarden bouwgrond bedrijfsterreinen Gemeente Súdwest-Fryslân 2021 zijn van toepassing.

Inschrijven voor de Hemmen 3 was mogelijk van 1 november 2021 12.00 uur tot 13 december 2021 12.00 uur.

Toewijzing van de bedrijfskavels vindt plaats binnen 4 weken na de sluitingsdatum.

De aankoop wordt bevestigd door het aangaan van een optieovereenkomst (inclusief optievergoeding). De optieovereenkomst is geldig voor een periode van 3 maanden en kost € 1.000.
Een optie kan in overleg worden verlengd voor nog eens 3 maanden tegen een vergoeding van € 500.

Zodra de locatie bouwrijp is gemaakt, kan de gunning plaatsvinden. De gemeente heeft na de optieperiode het recht om eventueel een inflatiecorrectie toe te passen op basis van cijfers van CBS.

Contact

Siem Willem van Steinvoorn, makelaar van de gemeente Súdwest-Fryslân.
Telefoonnummer: 140515
Email: s.vansteinvoorn@sudwestfryslan.nl

Of stel je vraag aan accountmanager Jaap-Auke Rienstra.
Telefoonnummer: 06 12 93 45 20
Email: j.rienstra@sudwestfryslan.nl

Bedrijfsruimte te huur in Warns MFA De Treffe

In het hart van het gemoedelijke dorp Warns (Himmelumerdyk 2) vind je de moderne multifunctionele accommodatie “De Treffe”. Een gedeelte van de bovenetage van dit gebouw staat te huur voor bedrijfsmatig gebruik.

Hiernaast een foto impressie van het gebouw. Of bekijk het gebouw via een Youtube-film.

De praktijkruimte bestaat uit een centrale hal, een tweetal kleine spreek- / behandelkamers en een grote oefenruimte inclusief fitnessapparatuur.

Bijzonderheden

 • Per direct beschikbaar.
 • Ruime parkeergelegenheid.
 • Het te verhuren gedeelte bedraagt totaal ca. 115 m2 (centrale gang 30m2, 2 spreek behandelkamers van circa 20 m2 en 1 oefen / fitnessruimte van circa 45 m2).
 • Neem voor de mogelijkheden en tarieven contact op met onze makelaar S. W. van Steinvoorn.
 • De toiletvoorziening wordt gezamenlijk gebruikt.

Huurovereenkomst

We staan open voor zowel exclusieve verhuur als voor verhuur per dagdeel.

Voor het exclusief huren van de volledige ruimte is de aanvanghuurprijs € 650,– per maand (exclusief kosten voor energie, water en schoonmaak). De minimale huurperiode is 1 jaar.

Heb je interesse voor een dagdeel verhuur, neem dan contact op met de makelaar.

Locatie bekijken?

Wil je de locatie bezichtigen? Neem dan telefonisch contact op met onze makelaar de heer S.W. van Steinvoorn via telefoonnummer 140515. Bij hem kun je ook terecht voor meer informatie.

Bedrijfsruimte te huur in Koudum MFA De Swel

Aan de rand van het dorp Koudum staat de moderne multifunctionele accommodatie “De Swel”. Wij zoeken een (bedrijfsmatige) huurder voor een gedeelte van de bovenetage van dit gebouw.

De bedrijfsruimte is bereikbaar via de hoofdingang van het gebouw (trap en lift). De locatie is bestemd voor maatschappelijke -, en sport - en recreatieve doeleinden, bijvoorbeeld scholen, kinderopvang, huisarts,fysiotherapeut, stichtingen/bedrijven met maatschappelijke doelstelling, etc. Deze locatie heeft geen woonbestemming.

Bijzonderheden

 • Per direct beschikbaar.
 • Ruime parkeergelegenheid.
 • De voorkeur gaat uit naar een huurder uit Koudum of nabije omgeving.
 • Het te verhuren gedeelte bedraagt in totaal ca. 185 m2 verdeeld over 6 vertrekken van 10 tot 95 m2 per stuk (exclusief 63 m2 opslagruimte en gezamenlijke ruimtes zoals gang en toiletten).
 • De toiletvoorziening wordt gezamenlijk gebruikt.  

Huurovereenkomst

De huurprijs van de totale aangeboden ruimte is € 1.350 per maand (exclusief kosten voor energie, water en schoonmaak). De minimale huurperiode is 1 jaar. Gedeeltelijke huur is eventueel ook mogelijk. Een ruimte van bijvoorbeeld 40 m2 kost circa € 300 per maand (exclusief de servicekosten).

Locatie bekijken?

Wil je de locatie bezichtigen? Neem dan telefonisch contact op met de makelaar van de gemeente, de heer S.W. van Steinvoorn via 14 0515. Bij hem kun je ook terecht voor meer informatie.

Toewijzing

Als meerdere geschikte kandidaten zich inschrijven, wordt er geloot.

Voorwaarden bestemmingsplan

Bij gebruik van het bedrijfsterrein ben je gebonden aan voorwaarden. Deze voorwaarden zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De voorwaarden verschillen per terrein of bedrijvenpark. De belangrijkste voorwaarden in het bestemmingsplan zijn over het algemeen:

 • Milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten;
 • De omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel;
 • De soort werkgelegenheid. Werk voor specialisten die van buitenaf moeten komen, krijgen meestal een lagere waardering dan werk dat geschikt is voor een deel van de lokale werkzoekenden.

Meer weten?

Kun je niet vinden wat je zoekt? Of wil je meer weten over de beschikbare bedrijfskavels of bedrijfspanden? Neem dan contact op met één van onze Accountmanagers. Zij helpen je graag verder. Je kunt ook een e-​mail sturen naar ondernemen@sudwestfryslan.nl.

Zie ook