Contact

Bedrijfskavel te koop

Op Bedrijvenpark De Hemmen 2 is nog één bedrijfskavel beschikbaar.

Locatie

Wagenmakersstraat 6, 8601 VA in Sneek (kadastraal bekend: Sneek H 390).

Over de Hemmen

De Hemmen-A7 is een modern gemengd bedrijvenpark, geschikt voor industriële bedrijven, bouw- en aannemingsbedrijven, (groot-)handelsondernemingen en transport- en distributiebedrijven. Het bedrijvenpark heeft een ruime en toegankelijke infrastructuur. De open bebouwing, groensingels en waterpartijen geven De Hemmen-A7 een representatief karakter. De zichtlocaties langs de snelweg hebben een duidelijk herkenbaar profiel.

Hieronder vind je alle relevante verkoopinformatie.

kavelkaartje 00390 hemmen sneek

De bedrijfskavel heeft een oppervlakte van 4996 m2. De ruim opgezette kavel ligt aan de doorgaande straat, naast een brede groenstrook. Let op: een uitrit op de Leidekkersstraat behoort niet tot de mogelijkheden!

Kavelprijs

De prijs van de bedrijfskavel bedraagt € 90,- per m2 (exclusief BTW). De totale verkoopprijs komt daarmee op € 449.500,- (exclusief BTW). De algemene verkoopvoorwaarden voor de verkoop van bouwkavels in de gemeente Súdwest-Fryslân zijn van toepassing.

Kavelkaart

Groot formaat kavelkaart.

  • Bouwhoogte minimaal 7 meter en maximaal 15 meter
  • Afstand bouwwerk tot perceelgrens tenminste 3 meter.
  • Maximaal 70% van bouwperceel is bebouwd en bedrijfswoningen zijn niet toegestaan.

De kavel ligt centraal op De Hemmen 2 en is goed bereikbaar;

  • De Hemmen 2 ligt naast de rondweg Sneek A7;
  • De ontsluiting op de openbare weg wordt uitgevoerd door gemeente;
  • De kavel krijgt een aansluitmogelijkheid op vuil- en schoonwaterriolering;
  • Overige nutsvoorzieningen zijn aanwezig en aansluitingen moeten worden aangevraagd door de eigenaar.

De bedrijfskavel heeft de bestemming Bedrijfsdoeleinden (milieuzonering bedrijfscategorie 4) en valt onder het bestemmingsplan Gemeente Sneek Bestemmingsplan Bedrijvenpark De Hemmen A7.

De inschrijving voor deze kavel is gesloten op 9 april. Bij meerdere inschrijvers wordt er door de notaris geloot. Deze loting vindt plaats binnen 14 dagen na de sluitingsdatum. De aankoop wordt bevestigd door het aangaan van een optieovereenkomst (inclusief optievergoeding). De optieovereenkomst is geldig voor een periode van 3 maanden en kost € 1.000,-. Een optie kan in overleg met de gemeente worden verlengd voor nog eens 3 maanden tegen een vergoeding van € 500,-.

Wachtlijst aansluiting elektranet

Let op! Wij attenderen je erop dat Liander momenteel een wachtlijst heeft voor het aansluiten van grootverbruikers (3x 80 Amp.) op het elektranet. Kijk voor meer informatie op de website van Liander.

Vragen?

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de heer S.W. van Steinvoorn, makelaar van de gemeente Súdwest-Fryslân, via telefoonnummer 14 0515 of per e-mail s.vansteinvoorn@sudwestfryslan.nl.