Baggeren

Baggeren is het verwijderen van de sliblaag in de vaar- en waterwegen. Een dikke sliblaag zorgt namelijk voor een slechte doorvaart, doorstroming en afwatering. De gemeente is verantwoordelijk voor het op diepte houden van een deel van de watergangen. Ook Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân baggeren een deel van de watergangen. De gemeente baggert van september tot en met november, met een uitloop naar december.

Wil je bagger voor op jouw land? Dit kun je online aanvragen via onderstaand formulier.

Meer informatie over baggeren

In onze gemeente worden twee baggerkwaliteiten verspreid. Het gaat om:

  • Vrij verspreidbare bagger: bagger dat op iedere grond in regio mag worden verspreid;
  • Aangrenzend perceel bagger: bagger dat op grond aan de waterweg mag worden verspreid.

De bagger wordt eerst gezeefd via een grofvuilrooster om grof vuil en puin zoveel mogelijk uit de bagger te verwijderen.

In onze gemeente worden twee baggerkwaliteiten verspreid. Het gaat om:

  • Vrij verspreidbare bagger: bagger dat op iedere grond in regio mag worden verspreid;
  • Aangrenzend perceel bagger: bagger dat op grond aan de waterweg mag worden verspreid.

De bagger wordt eerst gezeefd via een grofvuilrooster om grof vuil en puin zoveel mogelijk uit de bagger te verwijderen.

Geef aan ons door hoeveel bagger je wilt ontvangen. Samen bepalen we hoeveel bagger je kunt ontvangen. Wij gaan gemiddeld uit van minimaal 1000 kuub bagger per hectare. Meer kuubs bagger per hectare ontvangen is ook mogelijk.

Wij nemen binnen een week contact met je op nadat je een aanvraag hebt gedaan.

Soms moeten graslanden voor het ontvangen van bagger eerst gefreesd worden. Ook wordt er van tevoren beoordeeld of er kleine grondwallen nodig zijn. Afhankelijk van de laagdikte is het mogelijk dat je een bepaalde periode geen gebruik kan maken van je land.