Baggeren watergangen

Wij baggeren van september tot en met november, met een uitloop naar december. Baggeren is het verwijderen van de sliblaag in de vaar- en waterwegen. Een dikke sliblaag zorgt voor een slechte doorvaart, doorstroming en afwatering. Wij zijn verantwoordelijk voor het op diepte houden van een deel van de watergangen.

Ook Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân baggeren een deel van de watergangen.

Wil je bagger voor op jouw land? Vraag dit online aan via onderstaande knop

Meer informatie over baggeren

Wij verspreiden 2 baggerkwaliteiten, namelijk:

  • Vrij verspreidbare bagger: bagger dat op iedere grond in regio mag worden verspreid;
  • Aangrenzend perceel bagger: bagger dat op grond aan de waterweg mag worden verspreid.

De bagger wordt eerst gezeefd via een grofvuilrooster om grof vuil en puin zoveel mogelijk uit de bagger te verwijderen.

Geef aan ons door hoeveel bagger je wilt ontvangen. Samen bepalen we hoeveel bagger je kunt ontvangen. Wij gaan gemiddeld uit van minimaal 1000 kuub bagger per hectare. Meer kuubs bagger per hectare ontvangen is ook mogelijk.

Wij nemen binnen een week contact met je op nadat je een aanvraag hebt gedaan.

Soms moeten graslanden voor het ontvangen van bagger eerst gefreesd worden. Ook wordt er van tevoren beoordeeld of er kleine grondwallen nodig zijn. Afhankelijk van de laagdikte is het mogelijk dat je een bepaalde periode geen gebruik kan maken van je land.

Zie ook