De Adviesraad Toegankelijkheid

De Adviesraad Toegankelijkheid (ATS) is door het college aangesteld om te adviseren over de toegankelijkheid van openbare gebouwen en ruimten. De ATS onderzoekt bij alle openbare gebouwen zoals musea, theater, horeca en winkels de toegankelijkheid.

Taak Adviesraad

De ATS adviseert het College van B&W over toegankelijkheid. De ATS bekijkt op verzoek van de gemeente openbare gebouwen en ruimten, zoals stemlokalen, musea, theater, horeca en winkels en zoals bij parken, evenementen en ijsbanen of deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.

Aanvullende taken

De ATS wil stimuleren dat alle openbare gebouwen en ruimten toegankelijk zijn of worden voor mensen met een beperking. Op verzoek van ondernemers, beheerders en uitbaters van openbare gebouwen en ruimten, zoals winkels en horeca en evenementen controleert de ATS of een gebouw of plannen voor ver- en nieuwbouw of inrichting van terrein voldoet aan toegankelijk voor mensen met een beperking. De ATS heeft daarvoor een eigen checklist. Uiteindelijke toetsing wordt door de gemeente gedaan. Wanneer een gebouw voldoet aan de eisen voor gebruikers met een beperking, dan reikt de ATS een Toegankelijkheids-Award uit.

In de ATS zitten ervaringsdeskundigen. Er is kennis en ervaring met betrekking tot horen, zien, komen, begrijpen en bejegening. De ATS kijkt graag mee en brengt daarover advies uit. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat mensen met een beperking gemakkelijker mee kunnen doen.

VN-verdrag Handicap

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. Twee miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen. Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend.

Nederland heeft 17,4 miljoen inwoners, daarvan heeft 11,5% een beperking. Súdwest-Fryslân heeft ca. 90.000 inwoners, daarvan zijn dan 10.350 mensen met een beperking.

Contact

De ATS wil graag weten of horen van mensen met een beperking welke kennis en ervaring zij hebben met toegankelijkheid en tegen welke “drempels” zij aanlopen. Hierdoor kan de ATS het College van B&W nog beter adviseren.

Stuur je vraag naar toegankelijkheid@sudwestfryslan.nl.