Energiestad Bolsward voor inwoners

Energiestad Bolsward

We willen Bolsward aardgasvrij maken, want in 2050 moet iedereen in Nederland van het aardgas af. In Bolsward zijn verschillende projecten die hieraan bijdragen.

 • Restwarmte voor Bolsward Noord II
 • Restwarmte (noordelijke bedrijven voor de toekomst)
 • Waterstof
 • Aardwarmte

Restwarmte voor Bolsward Noord II

Hochwald is een melkfabriek en heeft hoge temperaturen nodig. Een deel van deze warmte is over, deze warmte noemen we restwarmte.

Met restwarmte kunnen we huizen in de wijk Bolsward Noord II verwarmen. Daarom doen we op dit moment onderzoek naar:

 • hoe we Hochwald kunnen aansluiten op een warmtenet;
 • hoe we een warmtenet kunnen aanleggen;
 • wat dit allemaal kost en wat het kost voor inwoners.

Veelgestelde vragen

Een warmtenet is een stelsel van buizen, waarin warm water stroomt. Warm water stroomt naar je huis. Met een afleverset sluit je cv-systeem aan op het warmtenet. Zo kun je jouw radiatoren of vloerverwarming gewoon houden. Lees meer over warmtenetten op de website van ons energieloket.

Dat weten we nog niet, want dit is een lastige berekening. We zorgen ervoor dat de kosten niet hoger zijn dan huizen met gas. Het kost je dus niet meer, waarschijnlijk zelfs minder. Hoeveel minder, weten we nog niet. Ook heb je dan geen cv-ketel meer, je huurt een afleverset. Dat scheelt onderhoud en kosten.

Je betaalt bij een warmtenet aansluitkosten en de kosten voor de warmte die je verbruikt. Dat verschilt, want jij hebt het misschien al warm bij 17 graden en je buren bij 19 graden. Ook is de isolatie per huis anders en verschilt het aantal bewoners.

Nee, op dit moment ben je niet verplicht om aan te sluiten bij het warmtenet. Iedereen heeft de vrije keuze om wel of niet aan te sluiten op een warmtenet.
Wel is het gebruik van een warmtenet zuiniger dan dat iedereen zelf zijn huis verwarmt met een eigen cv-ketel. Daardoor is een warmtenet vaak voor iedereen goedkoper.

Je kunt als inwoner meedenken in Het Burgerpanel. Het Burgerpanel spreekt ideeën, zorgen en wensen uit naar de gemeente en Bolswarder bedrijven.

Het Burgerpanel is van en voor Bolsward. In het panel zitten stadsgenoten uit verschillende wijken en leeftijden. Iedereen die in Bolsward woont is welkom. Het Burgerpanel spreekt regelmatig met ons over energie en Energiestad Bolsward.

Wil je meedenken, een keer bij een panelavond of bijeenkomst zijn? Of heb je een vraag aan Het Burgerpanel? Neem dan contact op met Bert Colly via 06 20 130 533.
Heb je zelf een zorg, idee of wens en wil je contact met ons op? Neem dan contact op.

Waarschijnlijk vragen we woningeigenaren in eind 2024/begin 2025 of zij aan willen sluiten op het warmtenet. Als er genoeg huizen meedoen, beginnen we met het bouwen van het warmtenet en het aansluiten van huizen. Maar er is nu nog veel onzeker. Als er meer informatie is, informeren we de hele wijk.

Restwarmte Bolsward-breed

Er zijn ook andere bedrijven die misschien restwarmte kunnen leveren. We doen op dit moment onderzoek en zijn in gesprek met Elis, UCC Coffee en de rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Wetterskip Fryslân. Zij gebruiken warmte in de processen en hebben warmte over. Die warmte kunnen we misschien ook gebruiken om huizen en bedrijven te verwarmen. Dat doen we met een warmtenet. Een warmtenet kun je uitbreiden naar andere wijken van de stad. Zo kunnen we hopelijk heel Bolsward aardgasvrij maken en duurzamer verwarmen.

In het filmpje leggen we uit wat restwarmte is.

Waterstof

We onderzoeken of we samen met andere partners waterstof kunnen maken in Bolsward. Bolsward heeft een goede locatie, want langs Bolsward lopen: de A7 en de N359, meerdere vaarwegen, elektriciteitskabels van twee windparken en de toekomstige waterstofbackbone van Nederland.

Waterstof maken we van elektriciteit van windparken Fryslân en Beabuorren, als het hard waait. Van de windenergie en water maakt een elektrolyser waterstof, zuurstof en warmte.

 • Waterstof slaan we op en gebruiken we voor industrie, tankstations en bedrijven.
 • Zuurstof gaat naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), Rentex, ziekenhuizen en verkoop.
 • Warmte stroomt door het warmtenet naar woningen en bedrijven.

Dit project richt zich op professionals en industrie. Voor nu merk je er als inwoner waarschijnlijk weinig van. Kijk voor meer informatie over waterstof op de pagina voor professionals.

Aardwarmte

Dieper in de grond is het warmer. Bolsward ligt bij de oude zuidwalvulkaan, hierdoor ligt de warmte relatief dicht bij het aardoppervlak. De warmte kunnen we misschien omhoog pompen en gebruiken om huizen en bedrijven te verwarmen.

Inwonersinitiatief Stichting Ontwikkeling Geothermie Friesland (STOGEF) onderzoekt of we Bolsward met aardwarmte kunnen verwarmen. Zij onderzoeken:

 • of we kunnen boren in Bolsward;
 • of een diepere boring meer aardwarmte naar boven brengt;
 • hoeveel dat kost.

Uit het eerste onderzoek blijkt dat 1 aardwarmtebron genoeg warmte leveren voor ongeveer 6.000 woningen. Ook wordt er gekeken naar ondiepe aardwarmte, op ongeveer 700 meter diepte. Kijk voor meer informatie op de website van Stogef.

In het filmpje leggen we uit wat aardwarmte/geothermie is en hoe je huis wordt verwarmd.

Nieuws

Zie ook