Aanvraag kleine windturbines

Wil je een windturbine op je erf plaatsen? Neem dan de volgende stappen:

  1. Lees de informatie op deze pagina goed door.
  2. Beantwoord de 3 checkvragen. Heb je de 3 checkvragen met ‘ja’ beantwoord?
  3. Vul dan het formulier voor de procesaanvraag kleine windturbines in.
  4. Na de aanvraag nemen wij contact met je op voor een zogeheten erfturbinetafelgesprek.

Meer informatie over de aanvraag

Via de procesaanvraag kleine windturbines kun je kenbaar maken dat je een kleine windturbine op het erf wilt plaatsen. Als je de eerste drie checkvragen met Ja hebt beantwoord, kun je het aanvraagformulier invullen. Hierin worden vragen gesteld over je huidige energieverbruik en hoe de kleine windturbine in je energiebehoefte kan voorzien.

Je meldt het voornemen via het aanvraagformulier procesaanpak kleine windturbines. Nadat je gegevens bij de gemeente binnen zijn gekomen wordt er telefonisch contact met je opgenomen. Er wordt een afspraak gemaakt voor een erfturbinetafelgesprek bij jou op het erf (een zogenoemd keukentafelgesprek).

Voor een juiste afhandeling van een aanvraag hebben we van je nodig:

  • de energienota’s van de afgelopen 3 jaar.

Je voegt deze bestanden toe aan het formulier van de aanvraag.

Checkvragen erfturbine ‘Kom ik in aanmerking voor een kleine windturbine op mijn erf?’:

Om in aanmerking te komen voor een kleine windmolen zijn drie punten belangrijk.

  1. Komt de windturbine op een perceel te staan met een agrarische bestemming?
  2. Valt het perceel buiten het uitsluitingsgebied?
  3. Heb je een energieplan, waaruit blijkt dat de windturbine in je eigen energiebehoefte voorziet?

Check hier het bestemmingplan.

Check hier het uitsluitingsgebied.

Beantwoord je deze vragen alle drie met ‘ja’? Dan kun je de procesaanvraag invullen.

Kleine windturbines zijn niet toegestaan:

a.    binnen een straal van 1500 meter van een windturbine die deel uitmaakt van het windpark Nij Hiddum-Houw op Kop Afsluitdijk, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1. Voor agrarische bedrijven die maximaal 150 meter binnen de grens van het uitsluitingsgebied zijn gevestigd wordt maatwerk verricht;

b.    in Natura 2000 gebieden, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 2.

Voor het voeren van een erfturbinetafelgesprek worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten heten leges. In de legesverordening 2022 vind je een overzicht van de kosten.

Een erfturbinetafelgesprek valt onder een vooroverleg omgevingsvergunning. Vraag je binnen 6 maanden na je vooroverleg een officiële omgevingsvergunning aan? Dan brengen wij de gemaakte kosten voor het vooroverleg in mindering. Uitgezonderd zijn de leges voor bouwwerken waarvan de bouwkosten lager zijn dan € 5000,00 en de advieskosten van derden.

Ook de leges voor een aanvraag om omgevingsvergunning staan op legesverordening 2022.

Meer informatie over de beleidsregels rondom windturbines vind je in het bestemmingsplan. Hier kan je jouw locatie opzoeken. De juiste documenten zijn hier te vinden.

Via deze link is het beleid voor kleine windturbines te vinden.

In 2020 is de gemeente Súdwest-Fryslân begonnen met de Participatieve waarde-evaluatie (PWE) voor de Regionale Energiestrategie (RES). In 2021 hebben we een maatwerkaanpak ingericht -bij de initiatiefnemer aan de keukentafel- voor kleine windturbines op agrarische erven. Súdwest-Fryslân wil verder experimenteren qua participatie om zo meer maatwerk en ruimte te bieden voor innovaties.

Bij deze maatwerkaanpak hoef je geen plan te maken. Dit gebeurt in overleg met adviseurs op basis van het paraplubestemmingsplan ‘Súdwest-Fryslân – kleine windturbines’ en de toetsingscriteria.

Check hier de regels over participatie op de Klimaatagenda SWF 2022.

Check hier de participatie leidraad.

Meld je zonnepanelen of andere elektriciteitsopwekkers (windturbine) aan

Dit geldt voor iedereen met een kleinverbruik aansluiting. Je doet dit zelf of je installateur doet dit. Je kan dit doen via deze website.

Waarom moet ik deze gegevens invullen?

Er worden steeds meer elektriciteitsopwekkers, zoals zonnepanelen en windturbines, aangesloten op het elektriciteitsnet. Om goed in te kunnen spelen op de energiestromen, hebben de beheerders van het Nederlandse elektriciteitsnet inzicht nodig in deze elektriciteitsopwekkers.

Het tijdig registreren draagt bij aan de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet.

Daarnaast is het registreren van je elektriciteitsopwekker wettelijk verplicht volgens de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving. Deze wettelijke verplichtingen staan in artikel 40, vijfde lid, van Verordening (EU) 2017/1485 (de System Operation Verordening).