Aanvraag kleine windturbines

Wil je een windturbine op je erf plaatsen? Neem dan de volgende stappen:

  1. Lees de informatie op deze pagina goed door.
  2. Beantwoord de 3 checkvragen. Heb je de 3 checkvragen met 'ja' beantwoord?
  3. Vul dan het formulier voor de procesaanvraag kleine windturbines in.
  4. Na de aanvraag nemen wij contact met je op voor een zogeheten erfturbinetafelgesprek.
Vul de aanvraag kleine windturbine in

Meer informatie over de aanvraag

Via de procesaanvraag maak je kenbaar dat je een kleine windturbine op het erf wilt plaatsen.

Eerste 3 vragen met ja beantwoord? Vul dan het aanvraagformulier in. Hierin worden vragen gesteld over je huidige energieverbruik en hoe de kleine windturbine in je energiebehoefte kan voorzien.

Nadat we je aanvraag hebben ontvangen dan nemen we telefonisch contact met je op voor een gesprek bij jou op het erf.

Bij een aanvraag hebben we nodig:

  • de energienota’s van de afgelopen 3 jaar.

Om in aanmerking te komen zijn drie punten belangrijk.

  1. Komt de windturbine op een perceel te staan met een agrarische bestemming?
  2. Valt het perceel buiten het uitsluitingsgebied?
  3. Heb je een energieplan, waaruit blijkt dat de windturbine in je eigen energiebehoefte voorziet?

Beantwoord je deze vragen alle drie met 'ja'? Dan kun je een procesaanvraag doen.

Check hier het bestemmingplan en het uitsluitingsgebied.

Kleine windturbines zijn niet toegestaan:

  • binnen een straal van 1500 meter van een windturbine die deel uitmaakt van het windpark Nij Hiddum-Houw op Kop Afsluitdijk, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1. Voor agrarische bedrijven die maximaal 150 meter binnen de grens van het uitsluitingsgebied zijn gevestigd wordt maatwerk verricht;
  • in Natura 2000 gebieden, zoals aangegeven op de kaart in bijlage 2.

Voor het voeren van een erfturbinetafelgesprek worden kosten in rekening gebracht. Deze kosten heten leges. In de

vind je een overzicht van de kosten.

Een erfturbinetafelgesprek valt onder een vooroverleg omgevingsvergunning.

Vraag je binnen 6 maanden na je vooroverleg een officiële omgevingsvergunning aan? Dan brengen wij de gemaakte kosten voor het vooroverleg in mindering. Uitgezonderd zijn de leges voor bouwwerken waarvan de bouwkosten lager zijn dan € 5000 en de advieskosten van derden.

Ook de leges voor een aanvraag om omgevingsvergunning staan in de legesverordening.

Meer informatie over de beleidsregels rondom windturbines vind je in het bestemmingsplan. Hier kan je jouw locatie opzoeken. De juiste documenten zijn hier te vinden. Lees ook het beleid voor kleine windturbines.

In 2020 zijn wij begonnen met de Participatieve waarde-evaluatie (PWE) voor de Regionale Energiestrategie (RES). Wij willen verder experimenteren qua participatie om zo meer maatwerk en ruimte te bieden voor innovaties.

Bij deze maatwerkaanpak hoef je geen plan te maken. Dit gebeurt in overleg met adviseurs op basis van het paraplubestemmingsplan Kleine windturbines en de toetsingscriteria.

Lees ook de regels over participatie op de Klimaatagenda 2022 en de participatie leidraad.

Heb je een kleinverbruik aansluiting? Dan meld je zonnepanelen of andere elektriciteitsopwekkers (windturbine) aan. Je doet dit zelf of je installateur doet dit via de website van energie leveren.

Waarom moet ik deze gegevens invullen?

Er worden steeds meer elektriciteitsopwekkers, zoals zonnepanelen en windturbines, aangesloten op het elektriciteitsnet. Om goed in te kunnen spelen op de energiestromen, hebben de beheerders van het Nederlandse elektriciteitsnet inzicht nodig in deze elektriciteitsopwekkers.

Het tijdig registreren draagt bij aan de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet.

Daarnaast is het registreren van je elektriciteitsopwekker wettelijk verplicht volgens de Europese en Nederlandse wet- en regelgeving.