De Week van de Toegankelijkheid: van 7 tot en met 11 oktober.

Voor de meeste mensen is het heel gewoon: je vrije tijd vul je zelf in, je doet de dingen die je zelf wilt doen. Maar, voor bijna 20 procent van de mensen is dit niet vanzelfsprekendheid. Dit heeft alles te maken met de toegankelijkheid van bijvoorbeeld musea, horeca, sportclubs, attractieparken en natuurgebieden.

Tijdens de Week van de Toegankelijkheid besteden we dit jaar extra aandacht aan toegankelijk recreëren en doen wat je zelf wilt. Het is belangrijk dat mensen met een beperking net als vele anderen mee kunnen doen.

Het motto dit jaar: ‘Lekker vrij, doen wat je zelf wilt’.

Doen wat je zelf wilt: voor de meeste mensen is het heel gewoon. Vanwege obstakels op straat en in gebouwen is dit voor niet iedereen het geval. Daarom organiseren wij samen met onze adviesraad Toegankelijkheid op woensdag 9 oktober een wandeltocht door Makkum, waarbij aandacht is voor deze obstakels.  Raadsleden, de adviesraad en betrokken ambtenaren worden tijdens de wandeltocht door Makkum geconfronteerd met obstakels op straat, om te ervaren hoe ‘vrij’ we zijn om te doen wat we willen. Gestart wordt bij MFC Maggenheim in Makkum. Daar vindt ook de nabespreking plaats.

Wandeling door het Rasterhoffpark in Sneek.

Op dinsdag 8 oktober organiseert de adviesraad Toegankelijkheid een wandeling door het Rasterhoffpark om te onderzoeken of het park toegankelijk is voor mensen met een beperking. Deze wandeling is onder leiding van Ype van der Werf. De wandeling start om 14:00 uur en duurt tot ongeveer 15:30 uur. Hiervoor nodigt de adviesraad mensen uit die gebruik maken van een rollator, in een rolstoel zitten of mensen met een andere beperking. Aanmelden kan door een mail te sturen naar de adviesraad Toegankelijkheid via het e-mailadres fam-bootsma@home.nl

Meer informatie.

Op de website www.weekvandetoegankelijkheid.nl is meer informatie te vinden over de activiteiten die tijdens de Week van de Toegankelijkheid worden georganiseerd.