Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ in Bolsward

Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over de invulling en financiering van de nieuw- en verbouw van het voormalige stadhuis van Bolsward. Het voormalige stadhuis wordt een prachtig Cultuur Historisch Centrum met een nieuwe naam: Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’.

‘De Tiid’ is volgens burgemeester en wethouders van onze gemeente een passende naam voor het complex dat ontstaat na de ingrijpende verbouwing van het monumentale stadhuis in de stad. Samen met de bibliotheek, museale tentoonstellingen over het gebied Súdwest-Fryslân en Bolsward, het archief, een horecagelegenheid, een auditorium en een loket van de gemeente Súdwest-Fryslân brengen we deze prachtige plek weer tot leven.

De nieuwe ruimte en het stadhuis worden met elkaar verbonden door een publieksruimte, waarvan een deel de vorm van een atrium krijgt. Hier vindt de bezoeker een moderne leeszaal, digitale presentaties, toeristische informatie en ook gemeentelijke diensten. In de Nieuwe Waag komt een auditorium, met ruimte voor zo’n honderd mensen. Deze zaal kan in de avonduren worden gebruikt voor lezingen, themabijeenkomsten, tentoonstellingen, educatieve programma’s en andere culturele activiteiten.

Aannemer

Friso Bouwgroep en Jurriëns Noord, beide uit Sneek, hebben de opdracht gekregen voor de verbouw van het voormalige stadhuis van Bolsward. Woensdag 22 mei werd de opdracht voor de restauratie, verbouw en nieuwbouw bezegeld met het tekenen van de aannemersovereenkomst door onze burgemeester Jannewietske de Vries en algemeen directeur Henk Dedden van Friso Bouwgroep.

Werkzaamheden en planning

Naar verwachting wordt het gehele project eind volgend jaar opgeleverd. De ingebruikname van ‘De Tiid’ zal dan begin 2021 zijn. De planning is (tot nu toe) als volgt. Let op: dit is een indicatie!

 • 11 juni: Start bouwplaatsinrichting in en rondom bestaande gebouw;
 • 17 juni tot en met 6 juli: Aanbrengen stalen damwand en deels dempen van de gracht. Let op: in deze periode is de Rijkstraat niet toegankelijk voor auto- en vrachtverkeer van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 16.00 uur;
 • 24 juni tot en met 28 juni: Slopen deel ‘Oudbouw’;
 • 1 juli tot en met 5 juli: Steigerwerk deel ‘Oudbouw’;
 • Tot 19 juli: Grondwerk/zandaanvulling;
 • 19 juli tot en met 16 augustus: Bouwvakantie;
 • 19 augustus: Aanvoer boorstelling tussen 19.00 en 20.00 uur, waarbij de Jongemastraat dat uur geblokkeerd is;
 • 2 tot en met 27 september: Fundex boorstelling;
 • 28 september: verwijderen toren wegens instabiliteit, op 8 oktober zijn de laatste torendelen vervoerd;
 • 21 tot 25 oktober: Opbouw torenkraan voor verticaal transport op bouw/plaatsing mobiele kraan voor opbouw torenkraan;
 • Tot en met 13 december: Beton storten, doorlopende werkzaamheden tot en met week 50;
 • Vanaf week 51: aanvoer van betonelementen, vloeren en staalconstructie. Let op: dit zorgt voor meer vrachtverkeer gedurende week 51;
 • In week 51: Montage betonelementen, vloeren en staalconstructie;
 • Doorlopende werkzaamheden: Herstel natuursteen, metselwerk en gevels.

Let op: de werkzaamheden starten in de ochtend om 07.00 uur. Blijf op gepaste afstand en achter de hekken.

Meer informatie

Wil je de nieuwsbrief ontvangen om op de hoogte te blijven van de bouw- en verbouwplannen? Stuur dan een e-mail naar detiidbolsward@frisobouwgroep.nl.

Vragen en opmerkingen

Algemene vragen kun je stellen via detiidbolsward@frisobouwgroep.nl. Ook kun je contact opnemen met Siepie Wijbenga van gemeente Súdwest-Fryslân via s.wijbenga@sudwestfryslan.nl. Je kunt hem ook bellen op 06-53891833.

Heb je bouwgerelateerde vragen? Neem dan contact op met Hugo Landman (uitvoerder Friso Bouwgroep) via h.landman@frisobouwgroep.nl. Je kunt hem ook bellen op 06-55835375.

Foto Bolsward De Tiid