Parkeren bij strand Kornwerderzand niet mogelijk

Vanaf maandag 2 september moeten bezoekers van het strandje bij Kornwerderzand rekening houden met hinder. In verband met de bouw van Windpark Fryslân wordt het grasveld en de berm langs de parallelweg afgesloten. Parkeren bij het strandje is daarom tot eind november niet mogelijk.

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer, ter hoogte van de Afsluitdijk. Het park bestaat uit 89 windmolens. Zij voorzien straks 500.000 huishoudens van stroom.

Aanleg stroomkabel

De hinder wordt veroorzaakt door de aanleg van de stroomkabel. Deze kabel brengt de stroom die het Windpark straks opwekt van het IJsselmeer naar het vaste land. Om de kabel aan te leggen, moeten er in de omgeving van het strandje bij Kornwerderzand boringen gedaan worden. Aannemersconsortium Zuiderzeewind start in september met deze boringen.

Hinder

Zuiderzeewind gebruikt het grasveld bij het strand als bouwlocatie. De stroomkabels, die per deel 1600 meter lang zijn, worden bovendien klaargelegd langs de route. Daarom wordt – naast het grasveld – ook een deel van de berm langs de parallelweg afgesloten. Parkeren in de nabije omgeving van het strand is daarom niet mogelijk vanaf maandag 2 september tot eind november.

Kiters

Kiters, windsurfers en dagrecreanten wordt aangeraden een andere locatie te zoeken. De kitesurfscholen kunnen gebruik blijven maken van het strand. Om te zorgen dat zij hun werkzaamheden uit kunnen blijven voeren, richt Windpark Fryslân voor hen een aantal speciale parkeerplekken in.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkzaamheden kijk je op www.windparkfryslan.nl. Ben je op zoek naar alternatieve kitelocaties? Kijk dan op de website van de Nederlandse Kitevereniging: https://www.kitesurfvereniging.nl/nkv/spotbeheer/