Meedenken over de toekomst van energie in Súdwest-Fryslân

Zaterdag 7 maart organiseren wij samen met het Nederlands Platform Burgerparticipatie en Overheidsbeleid (NPBO) en TU Delft een bijeenkomst over de toekomst van energie in onze gemeente. De bijeenkomst is bedoeld voor onze inwoners, zowel jong (vanaf 14 jaar) en oud, die er plezier in hebben om creatief over de toekomst na te denken. We zoeken ongeveer 50 inwoners die ons hierbij willen helpen én 7 maart beschikbaar zijn van 10.00 uur tot ongeveer 15.00 uur.

Tijdens de bijeenkomst worden in meerdere groepen verschillende toekomstbeelden uitgewerkt. De uitkomsten gebruiken we om een onderzoek onder onze inwoners uit te zetten.  Zo krijgt iedere inwoner de kans om mee te denken. Jouw ideeën van 7 maart zijn belangrijk voor ons. Het stelt ons in staat om een onderzoek te doen onder inwoners, waarin we vragen naar hun mening over de bijdrage die de gemeente levert aan de energietransitie in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES).

Meedoen?

Vind jij het leuk om mee te denken over wat de energietransitie voor onze gemeente betekent? Meld je dan snel aan via RES@sudwestfryslan.nl en vermeld daarbij het volgende:

  • Naam
  • Adres
  • Postcode
  • Woonplaats
  • Leeftijd (let op: vanaf 14 jaar)
  • Motivatie/reden van deelname

Na aanmelding ontvang je meer informatie over de locatie van de bijeenkomst en het programma.

We streven naar een gelijke verdeling van de deelnemers over de gemeente. Bij meer aanmeldingen dan gevraagd (ongeveer 50 inwoners) doen we een selectie, om een zo breed mogelijk beeld te krijgen.

Vragen?

Heb je nog vragen of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail naar RES@sudwestfryslan.nl.

Klik hier voor het persbericht van 23-01-2020 met meer informatie over de aanpak van gemeente Súdwest-Fryslân als het gaat om betrekken van inwoners bij de energietransitie in het kader van de Regionale Energie Strategie (RES).