Kievietseieren

Vanaf 1 maart mag er weer gezocht worden naar kievitseieren. Let op: ze mogen niet geraapt worden! Heb jij een kievitsei gevonden? Meld je vondst via een sms-bericht bij de Bond Friese Vogelwachten, via mevrouw Van der Zee: 06-11402591 of meneer De Jong: 06-51172174. Het eerste kievitsei gevonden in de provincie Fryslân wordt gemeld bij de Commissaris van de Koning. Het kievitsei dat daarna als eerste wordt gevonden, wordt gemeld bij de burgemeester van de gemeente waarin het kievitsei is gevonden: dit gebeurde op maandag 9 maart!

Sjoerd van der Hem uit Jowert vond het eerste kievitsei van onze gemeente in het maïsland van Atze Bakker uit Goënga rond 17.30 uur ten oosten van Scharnegoutum. Burgemeester Jannewietske de Vries van Súdwest-Fryslân heeft hem een oorkonde, het ‘vindersloon’ (10 euro uit eigen portemonnee) en een heupflesje beerenburg overhandig

Voorwaarden

Voor het melden van het eerste kievitsei aan de burgemeester gelden een aantal voorwaarden:

  • de vondst moet gemeld zijn bij de BFVW;
  • het ei moet in de gemeente Súdwest-Fryslân gevonden zijn;
  • de vinder is in het bezit van een eizoekerskaart en een nazorgpas;
  • het ei is niet gevonden in een beschermd gebied.

Vragen of meer informatie?

Voor meer informatie kun je de website van de Bond Friese Vogelwachten bezoeken via www.friesevogelwachten.nl.