Informatie over het Coronavirus (COVID-19)

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Een aantal organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen te beperken.

Wil je meer weten over het Coronavirus?

Is jouw bezoek aan het gemeentehuis niet noodzakelijk? Stel je bezoek uit!

Blijf thuis als je de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Gemeenteloket

Het gemeenteloket in Sneek is geopend, maar je kunt alleen bij ons terecht als je een afspraak hebt gemaakt. Ook voor het ophalen van een identiteitskaart, paspoort of rijbewijs!

Het gemeenteloket in Bolsward is gesloten. Heb je een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs in Bolsward aangevraagd? Dan kan je het document in Sneek ophalen: maak hiervoor eerst een afspraak.

 • Let op! Alleen als je huidige document nog maximaal 1 maand geldig is kun je een afspraak maken voor het vernieuwen je paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.
 • Wil je je document ophalen? Maak eerst een afspraak.

Betalingen in het gemeentehuis

Wij nemen geen contante betalingen meer aan, je kunt alleen per pin betalen.

Trouwen

Trouwerijen gaan door, maar we houden ons aan de richtlijnen en adviezen van het RIVM en de GGD. Let op:

 • Er mogen niet meer dan 10 mensen in de trouwzaal (inclusief ambtenaar, bruidspaar en getuigen).
 • De kosteloze huwelijken op dinsdagmorgen in het Bestjoershûs te Sneek gaan ongewijzigd door met een maximum van 6 personen.
 • Bij de korte ceremonie in Workum op donderdagmiddag, waarbij normaal maximaal 20 personen aanwezig mogen zijn, wordt het aantal teruggebracht naar maximaal 10 personen.
 • In alle gevallen moet de minimale onderlinge afstand van 1.5 meter gehanteerd worden.

Huwelijken/partnerschappen die gepland waren op een locatie buiten de gemeentehuizen, zoals in horeca-instellingen die door de omstandigheden niet (meer) beschikbaar zijn, kunnen in overleg met ons voor de ceremonie uitwijken naar het gemeentehuis. Wij nemen hierover contact op met de bruidsparen.

Je kunt ook contact met ons opnemen via 14 0515 en vragen naar team Burgerzaken. Wij stellen alles in het werk om aanstaande paren die hun reservering willen annuleren of uitstellen een passende oplossing te bieden.

Vragen over vergunningen

Je kan niet langskomen voor vragen over vergunningen. Heb je hierover wel vragen? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of telefonisch via 14 0515.

Gemeentelijke sporthallen

Alle gemeentelijke sporthallen, gymzalen en zwembaden sluiten voor alle activiteiten.

Milieustraten

De milieustraten zijn open. Wij laten nog maximaal 5 voertuigen tegelijk op onze milieustraten toe. Dit is nodig om ons allemaal aan de afstand van 1,5 meter te kunnen houden. Houd rekening met langere wachttijden en volg de instructies van onze medewerkers op. Als gemeente hebben wij een wettelijke zorgplicht wat betreft de inname van grof huishoudelijk afval, we kunnen dus niet zomaar de milieustraten sluiten. Kan je bezoek wachten? Kom dan op een ander moment.

Afvalinzameling

De afvalinzameling gaat gewoon door. Zet de container op de juiste dag, op tijd en op de juiste plek klaar. Zo wordt onnodig contact voorkomen en zijn de risico’s beperkt.

Wij begrijpen dat er in deze tijd veel op je afkomt en dat alle regelingen vragen oproept.

Op de pagina Werk en Ondernemen vind je meer informatie over de maatregelen voor ondernemers en wat je als ondernemer kan doen.

Meer dan honderd evenementen in onze gemeente kunnen niet doorgaan vanwege de nieuwe maatregelen van het kabinet. Zo vieren we dit jaar geen Koningsdag en geen Bevrijdingsdag. Ook meedoen aan de Avondvierdaagse of Fietselfstedentocht kan niet meer. Dit is erg spijtig, niet alleen voor bezoekers en deelnemers, maar ook voor organisatoren. Op dit moment krijgen we veel vragen van organisatoren van evenementen, zoals:

 • Moet ik mijn evenement nog bij de gemeente afmelden?
 • Kan ik mijn evenement verplaatsen naar een andere datum?
 • Is het verstandig om nu een evenementenvergunning aan te vragen?
 • Kan ik de betaalde leges voor een evenementenvergunning terugkrijgen?
 • Krijgt mijn evenement volgend jaar voorrang nu het dit jaar niet kan doorgaan?

Team Vergunningen neemt contact op met alle evenementenorganisaties voor het beantwoorden van alle vragen.

Heb je een subsidie aangevraagd voor het organiseren van een evenement dat (misschien) niet doorgaat? Ook daar treffen wij een aantal maatregelen voor.

Op locaties zoals recreatieparken, campings en jachtverhuur geldt dat eigenaren maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Volg de richtlijnen van het RIVM.

Maatregelen

 • De bruggen en sluizen in Súdwest-Fryslân blijven tot en met 28 april in de ‘winterstand’. De bediening is primair bedoeld voor de beroepsvaart.
 • De wandel- en fietspontjes gaan voorlopig niet in de vaart.
 • De voorzieningen in de gemeentelijke havens en kaden, zoals water en elektriciteit, worden in ieder geval tot 28 april niet aangesloten.
 • Aansluitend op deze maatregel hebben alle Friese burgemeesters gezamenlijk besloten om de start van het watersportseizoen uit te stellen tot in ieder geval na 28 april.
 • De voorzitters van de drie Veiligheidsregio’s in Noord-Nederland hebben besloten dat gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens gesloten moeten worden. De voorzitters vinden het risico te groot dat het op deze plekken niet lukt om de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen.
 • Omdat binnen de Veiligheidsregio Fryslân de dreiging bestaat dat zowel op of bij de locaties van vakantieparken, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde ‘kamperen bij de boer’) als op of bij parken, natuurgebieden en stranden de gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen niet of niet in voldoende mate de beperkende maatregel met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand tussen daar aanwezige personen in acht wordt genomen, zijn die gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen met de noodverordening via het tweede lid ieder geval tot en met 28 april 2020 aangewezen als verboden locaties.
 • De recreatiebedrijven zelf mogen wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan. Het verbod geldt voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens. Faciliteiten als zwembaden en horeca moesten door de maatregelen van het rijk op deze plekken al gesloten blijven.

Maatregelen

 • Scholen en kinderopvang blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie.

Eerder genomen maatregelen

Het kabinet heeft besloten dat alle scholen en de kinderopvang dicht gaan. Kinderen van ouders die in de vitale sector werken of kwetsbare kinderen/kinderen uit kwetsbare gezinnen, kunnen wel naar school of de kinderopvang. Werk je in de vitale sector? Dan kan jouw kind vanaf maandagochtend 16 maart naar de opvang op school of andere opvanglocatie.

Op 20 maart 2020 heeft minister Arie Slob in een kamerbrief aangegeven dat het ook is toegestaan om kwetsbare kinderen en kinderen uit kwetsbare gezinnen op te vangen op school of opvang.

Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie en veelgestelde vragen over de kinderopvang.

Waar moeten ouders en/of begeleiders van kinderen voor wie thuis geen veilige basis is zich melden?

Deze ouders kunnen aangeven bij de opvang of school dat zij noodzaak zien voor opvang, onderwijs en begeleiding voor hun kind(eren). De kinderopvang of school stemt dit af met de gemeente. Deze heeft de regie en bepaalt voor welke kinderen er op basis van de aangepaste aanwijzing van de minister aan de Veiligheidsregio’s plaats is.

Professionals kunnen aangeven bij de opvang of school dat zij noodzaak zien voor urgente opvang, onderwijs en begeleiding voor kind(eren) in onveilige thuissituaties. De kinderopvang of school stemt dit af met de gemeente. Deze heeft de regie en bepaalt voor welke kinderen er op basis van de aangepaste aanwijzing van de minister aan de Veiligheidsregio’s plaats is. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 14 0515 bij vragen.

Op de website van Kinderopvang vind je veelgestelde vragen over compensatie ouderbijdrage kinderopvang. Ook kun je op deze website terecht voor veelgestelde vragen over gastouderopvang.

Aanvullende maatregelen

 • Onder andere sportaccommodaties, horeca en kinderopvang blijven dicht tot en met 28 april. Scholen blijven in ieder geval dicht tot na de meivakantie.
 • Het verbod op evenementen blijft tot 1 juni van kracht.
 • Alle eerder genomen maatregelen blijven van kracht.
 • Wij laten nog maximaal 5 voertuigen tegelijk op onze milieustraten toe. Als gemeente hebben wij een wettelijke zorgplicht wat betreft de inname van grof huishoudelijk afval, we kunnen dus niet zomaar de milieustraten sluiten. Kan je bezoek wachten? Kom dan op een ander moment.

Eerder genomen maatregelen

 • Gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens moeten worden gesloten tot minstens 28 april. De recreatiebedrijven mogen wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan. Het verbod geldt voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens.

Maatregelen (23 maart)

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als je hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt dat zij helaas hun vak tijdelijk niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Maatregelen (15 maart)

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. De Rijksoverheid deelt een lijst van cruciale beroepsgroepen.
 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.

Maatregelen (12 maart)

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Heb je een bijeenkomst met minder dan 100 personen en twijfel je? De overheid vraagt je om zelf een afweging te maken en doet een beroep op je gezonde verstand. Denk ook aan de doelgroep van je evenement. Zijn daar bijvoorbeeld kwetsbare personen bij? Voor hen geldt dat zij sociale bijeenkomsten en contacten moeten vermijden. Maak op basis daarvan een eigen afweging.
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden.
 • Voor kwetsbare personen (ouderen en personen met verminderde weerstand) geldt: vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van je gevraagd. Blijf pas thuis als je klachten hebt, of koorts. Overleg zo nodig met je werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.
 • Eerder afgekondigde maatregelen blijven van kracht.

Heb je geen klachten?

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer je niet thuis kunt werken. Bijvoorbeeld voor boodschappen of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen mag, maar doe dit niet in een groep.
 • Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen.
 • Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.

Heb je (milde) verkoudheidsklachten?

Heb je (milde) verkoudheidsklachten? Niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten, of een verhoging tot 38 graden. Dan geldt de volgende extra maatregel:

 • Blijf thuis en vermijd sociaal contact
 • Krijg je daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden of zijn.

Vergeet niet!

 • Was regelmatig je handen met water en zeep;
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog;
 • Gebruik papieren zakdoekjes;
 • Schud geen handen!

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben een grote impact op het dagelijkse leven. Veel mensen kunnen in deze tijd wel wat hulp gebruiken, zoals ouderen en mensen met een zwakke gezondheid.

Het is mooi te zien dat er in Súdwest-Fryslân al mooie buurt initiatieven zijn, want veel mensen willen iets voor een ander doen.

Hulp nodig

Heb jij hulp nodig bij de boodschappen, de hond uitlaten of wil je gewoon even met iemand bellen? Op de website van Sociaal Collectief www.stichtingsociaalcollectief.nl (onder het kopje corona) kun je zien bij welke initiatieven bij jou in de buurt je terecht kunt.

Ben jij gestart met een initiatief om inwoners in deze tijd te ondersteunen? Laat het aan Stichting Sociaal Collectief weten door een mailtje te sturen naar m.krop@sociaalcollectiefswf.nl. Op de website houden zij een overzicht bij van deze initiatieven, zodat inwoners weten waar ze terecht kunnen. Dit overzicht wordt de komende weken aangevuld.

De maatregelen die Corona met zich meebrengt hebben geen invloed op de uitbetaling van de uitkeringen. Wij garanderen dat de uitkeringen tijdig (zoals in het uitbetalingsrooster staat) worden uitbetaald.

De vervaldatum voor de aanslag voor gemeentelijke heffingen voor alle inwoners is verplaatst naar 31 augustus 2020. Daardoor heb je 3 maanden extra de tijd om te betalen. Betaal je in 8 maandelijkse termijnen via automatische incasso? Je kunt om uitstel van de automatische incasso vragen mocht je betalingsproblemen hebben vanwege de Coronacrisis. Stuur dan een e-mail naar debiteurenbelastingen@sudwestfryslan.nl.

De medewerkers van onze gebiedsteams maken op dit moment alleen telefonische afspraken. Alleen in dringende situaties komen zij wel aan huis. Staat er een afspraak ingepland? Dan neemt een medewerker van het gebiedsteam contact met je op. De medewerkers van RMC/Leerplicht doen hun werk zoveel mogelijk telefonisch.

Let op: de inloopspreekuren van de gebiedsteams gaan voorlopig niet door.

Bericht van de burgemeester

Beste inwoners van Súdwest-Fryslân,

Door de uitbraak van het coronavirus ziet het leven er ineens heel anders uit. Dingen die anders zo vanzelfsprekend zijn, kunnen niet meer. Een bezoekje brengen aan je vader, moeder, opa of oma in het verpleeghuis. Lekker sporten en daarna een drankje in de kantine, naar de bibliotheek of de bioscoop, een bezoekje aan de horeca. Het kan niet. Kinderen kunnen niet meer naar school, veel mensen werken vanuit huis of kunnen hun werk alleen nog op een aangepaste manier doen.

Groot aanpassingsvermogen

Er zijn zoveel mensen die deze weken extra hard moeten werken om de maatschappij zoals die er nu uitziet draaiende te houden. Wat laten we een groot aanpassingsvermogen zien; in het onderwijs en de kinderopvang bijvoorbeeld. En ik heb veel bewondering voor de mensen in de zorg. Zij zetten zich hard in voor ons allemaal.

Laten we hen ondersteunen door ons aan de maatregelen van het RIVM te houden. We vertrouwen op de adviezen van de experts en volgen deze ook op. Ook in Súdwest-Fryslân, waar het aantal zieke mensen nu nog beperkt is. Want het helpt alleen als we het echt met z’n allen doen.

Omarming op afstand

Ik wil iedereen graag een hart onder de riem steken, een hand, een omarming op afstand geven. We hebben elkaar nodig in deze tijd, maar we kunnen er niet voor elkaar zijn zoals we gewend zijn. Gelukkig zijn er heel veel mensen bezig met andere manieren om elkaar te ondersteunen.

Digitale gymles, vloggende leerkrachten, muziekles via Skype, Facetimen met opa en oma, online koffiedrinken, scholen die tekeningen voor ouderen in verpleeghuizen brengen, ondernemers die hun klanten op nieuwe manieren bedienen.

Ik weet dat de mensen in onze gemeente naar elkaar omzien. Ook nu, in deze bijzondere periode, zien we hoe belangrijk de kracht van onze ‘mienskip’ is. Overal in de steden, dorpen en wijken ontstaan initiatieven om elkaar te helpen. We kunnen het samen. En we doen het samen.

Strenge maatregelen

We vragen veel van iedereen. Toch zijn de strenge maatregelen écht nodig om de veiligheid en de gezondheid van ons allemaal zo goed mogelijk te beschermen. Maandag heeft het kabinet aanvullende regels gesteld, die we met elkaar zorgvuldig moeten uitvoeren. Dit zijn de aanvullende regels:

 • Alle samenkomsten/evenementen zijn tot 1 juni verboden;
 • De burgemeester kan en zal optreden als dat nodig is, ook in winkels en tegen groepsvorming;
 • Houd ook thuis bij bezoek 1,5 meter afstand en ontvang niet meer dan drie personen;
 • Als één persoon in het gezin koorts heeft, blijft het hele gezin thuis.

Ik besef dat dit heftige en ingrijpende maatregelen zijn. De ernst van de situatie dwingt ons hiertoe. We moeten de verspreiding van het virus vertragen. Daarmee beschermen we onze kwetsbare inwoners en ouderen het beste. Daarom roep ik u op de regels strikt in acht te nemen.

RIVM

Al wekenlang is corona hét onderwerp op de sociale media en in app-groepen. Blijf echter kritisch op de informatie die u leest, hoort en ziet. Voorkom het verspreiden van speculaties en onwaarheden. Alle actuele informatie die wél klopt, vindt u op de websites van het RIVM, Veiligheidsregio Fryslân en de gemeente.

Pas goed op elkaar.

Jannewietske de Vries, burgemeester Súdwest-Fryslân

Beste inwoners van Súdwest-Fryslân,

Om de veiligheid en de gezondheid van iedereen zo goed mogelijk te beschermen, heeft de regering zware maatregelen genomen. Deze maatregelen staan in een zogeheten ‘noodverordening’. Op basis van de aangepaste maatregelen van 23 maart volgt binnenkort een nieuwe noodverordening. Er wordt veel van iedereen gevraagd, iedereen moet zich aanpassen.

Minister-president Mark Rutte zei het maandagavond al in zijn televisietoespraak: “de coronacrisis gaat ons allemaal aan. Alle 17 miljoen Nederlanders zijn nodig om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken en te vertragen”.

Ik weet dat de mensen in onze gemeente naar elkaar omzien. Ik vind het hartverwarmend om te zien dat we op elkaar letten en voor elkaar zorgen, dat we oog hebben voor ouderen en kwetsbaren. Ook nu, in deze bijzondere periode, zien we hoe belangrijk de kracht van onze ‘mienskip’ is.

Overal ontstaan initiatieven om elkaar te helpen. In de steden, in de wijken, in de dorpen. We kunnen het samen. En we doen het samen.

Het is belangrijk dat u, bij ieder initiatief, uzelf de vraag stelt: ‘Helpt het wat ik nu doe? Helpt het om de verspreiding van het virus te vertragen?’. Want dat is de bedoeling van alle maatregelen. Zo beschermen wij onze kwetsbare inwoners en ouderen het beste.

Denk dus om de persoonlijke hygiëne. Houd afstand tot elkaar, bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Vermijd groepen en rijen. Werk zo veel mogelijk thuis. En steun de mensen in de belangrijke beroepen, die zo hard voor ons aan het werk zijn. Let op elkaar. Zorg voor elkaar. Dank u wel.

Burgemeester Jannewietske de Vries

Overige informatie

 • Heb je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over het virus? Neem dan contact op met het publieksinformatienummer van de Rijksoverheid via 0800-1351. Vanuit het buitenland is het nummer te bereiken door te bellen naar +312 0205 1351.
 • Voor vragen over je eigen gezondheid kun je contact opnemen met de huisarts of met GGD Fryslân op 088 22 99 333 (elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.30 uur en van 13.00 tot 17.00 uur).
 • Ouderen met een migratieachtergrond kunnen bellen met de speciale Corona-hulplijn van seniorenorganisatie KBO-PCOB: 030 34 00 600. De telefoonlijn is bedoeld voor vragen over het coronavirus, maar staat ook open voor ‘gewoon’ een praatje.

Many people think about the Coronavirus. Luckily, most people who get sick with corona get better. But it’s good to be careful. What can you do? Pharos.nl gives you more information.

Çoğu insan Koronavirüsünü düşünüyor. Çok şükür bu virüse yakalanan insanların çoğu iyileşiyor. Ama yine de dikkatli olmanız çok önemli. Neler yapabilirsiniz?

ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ይሓስቡ እዮም።
ጽቡቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን በዚ ቫይረስ ዝተለኽፉ ሰባት ዳርጋ ኹሎም ጥዕንኦም ናብ ንቡር እዩ ዝምለስ።
እንተኾነ ግን ጥንቃቐ ምግባር ኣገዳሲ እዩ።
እንታይ ክትገብር ይግባኣካ?

كثير من الناس يفكرون بفيروس كورونا
لحسن الحظ، الجميع من الناس المصابين يتحسن من هذا الفيروس تقريبا
ولكن قد يكون جيدا اذا كنت دائما حذرا

ماذا يمكنك أن تفعل؟