Geslaagde bewonersbijeenkomsten over woononderzoek

Wij hebben de afgelopen weken zes informatiebijeenkomsten voor onze inwoners georganiseerd. Onderzoeksbureau Companen heeft daar de voorlopige uitkomsten van het woononderzoek gepresenteerd.

In gesprek met onze inwoners

Daarnaast werd gesproken over de relevante ontwikkelingen op de woningmarkt in Súdwest-Fryslân. Er werd aan de aanwezigen gevraagd hoe zij aankijken tegen ‘wonen’ in Súdwest-Fryslân. Welke woningen zijn passend voor de eigen omgeving? Hoe wordt er gedacht over nieuwe woonconcepten?

Presentaties online

De presentaties die tijdens de bijeenkomsten zijn gehouden, zijn hieronder terug te vinden als bijlagen.

Presentatie bijeenkomst Heeg – regio zuidoost

Presentatie bijeenkomst Koudum – regio zuidwest

Presentatie bijeenkomst Witmarsum – regio noordwest

Presentatie bijeenkomst Wommels – regio noordoost

Presentatie bijeenkomst Bolsward

Presentatie bijeenkomst Sneek e.o.

Regio-indeling (kaartje)

Waarom een woononderzoek?

Wij willen graag weten of de woningvoorraad in onze gemeente aansluit op de huidige woonbehoefte. Maar ook voor de veranderende vraag in de toekomst, door bijvoorbeeld vergrijzing en krimp.

Hoe nu verder?

De input van onze inwoners en de verslagen die van de bijeenkomsten zijn gemaakt, worden de komende tijd door Companen aan het rapport toegevoegd. Het definitieve rapport wordt begin 2019 besproken in het college van burgemeester en wethouders en in de raadscommissie DSO (Doarp, Stêd en Omkriten). Zodra het rapport openbaar wordt, is deze ook terug te vinden op de website.

Vragen of opmerkingen?

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van het woononderzoek? Stuur dan een e-mail naar woononderzoek@sudwestfryslan.nl.