Gemeenteraad Súdwest-Fryslân test nieuwe manier van inspreken door inwoners

De gemeenteraad van onze gemeente test vanaf december een nieuwe manier van inspreken. Inwoners en organisaties kunnen voorafgaand aan de commissievergadering van Boarger en Mienskip een onderwerp dat niet op een agenda staat voorleggen aan een vertegenwoordiging van raads- en commissieleden. Het initiatief komt van de werkgroep ‘De veranderende rol van de raad’ waarin gemeenteraadsleden van Súdwest-Fryslân zitten. De werkgroep vindt dat onderwerpen die niet op de agenda staan en wel belangrijk zijn beter tot hun recht moeten komen.

Tot nu toe kunnen inwoners tijdens commissievergaderingen op twee manieren inspreken:

  • Over een raadsvoorstel dat op de commissieagenda staat;
  • Over onderwerpen die niet op een commissieagenda staan.

De eerste manier van inspreken blijft bestaan. Inspreken bij één van de drie commissies is het laatste moment dat een inwoner tijdens een openbare vergadering gebruik kan maken van zijn of haar recht om in te spreken voordat er over een raadsvoorstel dat op de agenda staat een besluit wordt genomen.

De tweede manier, het vaste agendapunt ‘Spreekrecht burgers’ verdwijnt van drie commissieagenda’s. Deze wordt vervangen door inspraak voorafgaand aan de commissievergaderingen van Boarger en Mienskip. Zo krijgen de insprekers meer tijd om hun onderwerp onder de aandacht te brengen. Dit gebeurt in een informele sfeer en is laagdrempeliger dan inspreken tijdens een commissievergadering.

‘Ynwenners oan it wurd’

‘Ynwenners oan it wurd’ duurt maximaal 45 minuten. Voor elke ‘ynwenner’ die zich heeft opgegeven is er maximaal 15 minuten beschikbaar. De eerste vijf minuten vertelt de inwoner over het onderwerp dat zij of hij onder de aandacht wil brengen. De rest van de tijd:

  • kunnen de commissieleden of raadsleden die er zijn vragen stellen;
  • reageert de inspreker op deze vragen;
  • kunnen aanwezige burgemeester of wethouders een reactie geven als de commissieleden of raadsleden hierom vragen;
  • herhaalt de gespreksleider de vervolgafspraken over of en hoe het onderwerp verder behandeld wordt.

Let op: onderwerpen die niet besproken worden zijn:

  • besluiten van het gemeentebestuur waar nog een rechtszaak over loopt;
  • benoemingen of voordrachten van personen.

Aanmelden?

De eerste ‘Ynwenners oan it wurd’ is op woensdag 4 december. Wil je gebruik maken van de mogelijkheid die ‘Ynwenners oan it wurd’ biedt? Stuur dan de donderdag voorafgaand aan de week waarin ‘Ynwenners oan it wurd’ plaats zal vinden een mail naar griffie@sudwestfryslan.nl. Vermeld in je e-mail het volgende:

  • Het onderwerp dat je kenbaar wilt maken;
  • Je naam, adres en telefoonnummer.

Meer informatie over de gemeenteraad vind je hier.