De toekomst van energie in Súdwest-Fryslân

Nederland wil in 2030 voor de helft op duurzame energie draaien. Dit staat in het Klimaatakkoord van het kabinet. Ook de gemeente Súdwest-Fryslân wil hier haar steentje aan bijdragen. En dat kunnen we niet alleen. Samen met een groep inwoners hebben wij bedacht hoe we dit doel kunnen halen. Onder de mienskip (inwoners van 14 jaar en ouder) hebben we een onderzoek uitgezet waarin 100 punten verdeeld konden worden over zes keuze-opties. Met de uitkomsten van het onderzoek heeft een Burgerforum een advies opgesteld aan de gemeenteraad over wat inwoners belangrijk vinden als het gaat over het opwekken van energie. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om hier rekening mee te houden als er in de toekomst plannen worden gemaakt. In september vindt de raadsbehandeling plaats.

Ben je benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek? Lees dan het rapport hieronder of lees het persbericht van 25 juni voor een kort overzicht.