"Met energietoeslag erbij
kan ik net rondkomen"

Met een laag inkomen heb je misschien niet genoeg geld voor de huur en andere woonkosten. De volgende geldpotjes kunnen je helpen.

(T)huis

Bijstandsuitkering

Als je een laag inkomen hebt, kun je een uitkering aanvragen. Als je meer dan 26 weken hebt gewerkt of ziek bent geworden tijdens je werk, moet je eerst een werkloosheidsuitkering aanvragen bij het UWV.

Meer informatie

Bijzondere bijstand

Heb je door omstandigheden kosten gemaakt die je zelf niet kunt betalen en wordt dit niet door een andere regeling vergoed? Denk bijvoorbeeld aan kosten bij een verhuizing of echtscheiding? Kijk dan of je hulp kunt krijgen via bijzondere bijstand.

Meer informatie

Minimaregeling

Met een laag inkomen kun je gebruikmaken van de bijdrageregeling minima. Volwassenen ontvangen €125, voor kinderen is dit €350 per kind. Je kunt een vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld kosten voor een internetabonnement, sport of culturele activiteiten.

Meer informatie

Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als je geen eigen geld hebt en je inkomen lager is dan een bepaald bedrag, kun je kwijtschelding aanvragen voor de kosten van (on)roerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing en rioolheffing. Dit betekent dat je die kosten niet meer hoeft te betalen.

Meer informatie

Energietoeslag

Heb jij een hoge energierekening? Vanaf begin december is het weer mogelijk om energietoeslag aan te vragen. Twijfel je of je recht hebt op de energietoeslag? Doe dan wel een aanvraag. Je krijgt van de gemeente een brief met reactie of je wel of geen toeslag ontvangt

Meer informatie

Ik wil een andere aanvraag doen

Hulp nodig? Wij zijn de SWF Tichtby medewerkers!