Súdwest-Fryslân nog meer in beweging

Súdwest-Fryslân nog meer in beweging Súdwest-Fryslân roept sportverenigingen, sport- en beweegaanbieders en organisaties uit welzijn, zorg en onderwijs op mee te doen aan het gemeentelijk Sport én Beweeg Akkoord, waarvoor op 22 januari de officiële aftrap was. Het doel is om de sportcultuur en -structuur verder te versterken, bijvoorbeeld door meer samenwerking. Qua bewegen doen […]

Lees meer >

Nieuwe subsidieregeling Ut de Mienskip

Nieuwe subsidieregeling Ut de Mienskip Voor de aanpak Agenda Ut de Mienskip heeft gemeente Súdwest-Fryslân een nieuwe subsidieregeling vastgesteld. Het is een eenvoudige regeling om initiatieven van samenwerkende kernen en georganiseerde inwoners van Súdwest-Fryslân mogelijk te maken. De mienskip kan subsidie aanvragen voor het opstarten en uitvoeren van een initiatief. Het beschikbare budget is €700.000,- […]

Lees meer >

‘Cool Súdwest’: voor gezonde jeugd

‘Cool Súdwest’: handen ineen voor gezonde jeugd Om het gebruik van alcohol en andere genotsmiddelen onder jongeren terug te dringen hebben zestien organisatie in Súdwest-Fryslân hun handtekening gezet onder de alliantie ‘Cool Súdwest’. Het gaat om diverse zorginstellingen (ziekenhuis, GGD, huisartsen), scholen in het voortgezet onderwijs, politie, het sociaal collectief, Sport Fryslân en het Cultuur […]

Lees meer >

Wethouder Maarten Offinga bezoekt winnaars Waste Battle

Wethouder Maarten Offinga bezoekt winnaars Waste Battle Maandag bracht wethouder Maarten Offinga samen met Waste Battle-partners Omrin, Jumbo Kooistra Supermarkten en Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland een bezoek aan de winnaars van Waste Battle Súdwest-Fryslân 2019: De Brainstormers. De Brainstormer zijn leerlingen van het Nordwin College, locatie Sneek. Hun prijswinnende idee: het verzorgen van drie lessen aan de […]

Lees meer >

Nieuwjaarstoespraak 2020, Súdwest-Fryslân: folop yn beweging

Nederlandstalige versie: zie onder Súdwest-Fryslân: folop yn beweging Nijjierstaspraak 2020 Warkum, 6 jannewaris Bêste minsken, allegear fan herte wolkom by ús nijjiersresepsje. Dit kear dus net yn Snits, it bestjoerlik sintrum fan ús gemeente, mar yn Warkum, de trêdde stêd fan Súdwest-Fryslân. Dat wy hjir yn De Rolpeal te gâst binne, is net samar. Yn […]

Lees meer >

Informatie over legen containers in 2020 en ophalen kerstbomen

Informatie over het legen van containers in 2020 en ophalen kerstbomen Legen van containers Ben je benieuwd wanneer je container wordt geleegd in 2020? Dit kun je gemakkelijk en snel opzoeken in de digitale afvalkalender. Let goed op, want het kan zijn dat wij op een andere dag je container legen dan dat je gewend […]

Lees meer >