Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ in Bolsward

Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over de invulling en financiering van de nieuw- en verbouw van het voormalige stadhuis van Bolsward. Het voormalige stadhuis wordt een prachtig Cultuur Historisch Centrum met een nieuwe naam: Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’.

‘De Tiid’ is volgens burgemeester en wethouders van onze gemeente een passende naam voor het complex dat ontstaat na de ingrijpende verbouwing van het monumentale stadhuis in de stad. Wethouder van Gent: “Met de realisatie van Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ wordt de geschiedenis van het gebied weer zichtbaar en voelbaar gemaakt. Samen met de bibliotheek, drie Bolswarder musea, het archief, een horecagelegenheid, een auditorium en een loket van de gemeente Súdwest-Fryslân brengen we deze prachtige plek weer tot leven”.

De nieuwe ruimte en het stadhuis worden met elkaar verbonden door een publieksruimte, waarvan een deel de vorm van een atrium krijgt. Hier vindt de bezoeker een moderne leeszaal, digitale presentaties, toeristische informatie en ook gemeentelijke diensten. In de Nieuwe Waag komt een auditorium, met ruimte voor zo’n honderd mensen. Deze zaal kan in de avonduren worden gebruikt voor lezingen, themabijeenkomsten, tentoonstellingen, educatieve programma’s en andere culturele activiteiten.

Aannemer.

Friso Bouwgroep en Jurriëns Noord, beide uit Sneek, hebben de opdracht gekregen voor de verbouw van het voormalige stadhuis van Bolsward. Woensdag 22 mei werd de opdracht voor de restauratie, verbouw en nieuwbouw bezegeld met het tekenen van de aannemersovereenkomst door onze burgemeester Jannewietske de Vries en algemeen directeur Henk Dedden van Friso Bouwgroep. Op 5 juni is een informatiebijeenkomst voor omwonenden georganiseerd, waarbij de planning en verbouwplannen zijn besproken.

Opening begin 2021.

Naar verwachting wordt het gehele project eind volgend jaar opgeleverd. De ingebruikname van ‘De Tiid’ zal dan begin 2021 zijn. De planning en werkzaamheden zullen in verschillende nieuwsbrieven worden gedeeld. Deze informatie zal ook op deze pagina verschijnen.

 

Foto Bolsward De Tiid