Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ in Bolsward

Het college van burgemeester en wethouders heeft een besluit genomen over de invulling en financiering van de nieuw- en verbouw van het voormalige stadhuis van Bolsward. Het voormalige stadhuis wordt een prachtig Cultuur Historisch Centrum met een nieuwe naam: Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’.

‘De Tiid’ is volgens burgemeester en wethouders van onze gemeente een passende naam voor het complex dat ontstaat na de ingrijpende verbouwing van het monumentale stadhuis in de stad. Wethouder van Gent: “Met de realisatie van Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ wordt de geschiedenis van het gebied weer zichtbaar en voelbaar gemaakt. Samen met de bibliotheek, drie Bolswarder musea, het archief, een horecagelegenheid, een auditorium en een loket van de gemeente Súdwest-Fryslân brengen we deze prachtige plek weer tot leven”.

De nieuwe ruimte en het stadhuis worden met elkaar verbonden door een publieksruimte, waarvan een deel de vorm van een atrium krijgt. Hier vindt de bezoeker een moderne leeszaal, digitale presentaties, toeristische informatie en ook gemeentelijke diensten. In de Nieuwe Waag komt een auditorium, met ruimte voor zo’n honderd mensen. Deze zaal kan in de avonduren worden gebruikt voor lezingen, themabijeenkomsten, tentoonstellingen, educatieve programma’s en andere culturele activiteiten.

“Cultuur Historisch Centrum ‘De Tiid’ wordt een belangrijke ontmoetingsplek in Bolsward, maar dit project reikt veel verder dan Bolsward en onze gemeente”, zegt wethouder van Gent. “Het Stadhuis Bolsward is een van de belangrijkste monumenten in de provincie Fryslân”.

Het voorstel van het college wordt voorgelegd aan de gemeenteraad, die daarover op 9 mei een besluit neemt. De restauratie en verbouwing van het stadhuis begint nog voor de zomer.

Foto BolswardLogo De Tiid