Onderzoek: kom jij weleens in een dorpshuis of wijkgebouw?

De gemeente laat een onderzoek uitvoeren naar alle ontmoetingsplaatsen binnen onze gemeente. We onderzoeken hoe het met deze ontmoetingsplaatsen gaat. Op basis daarvan kunnen we iets zeggen over de kwaliteit en de toekomst van deze ontmoetingsplaatsen.

Waarom een onderzoek?

Onze inwoners hebben tijdens een breed onderzoek naar de leefbaarheid in de gemeente verteld dat ze het belangrijk vinden dat elke kern of wijk een plek heeft om elkaar te ontmoeten. Onze gemeente heeft in de afgelopen jaren gemerkt dat de ontmoetingsplaatsen vaker ondersteuning van de gemeente vragen op verschillende onderdelen (financieel, vrijwilligers, activiteiten).

Om een beslissing te maken over een eventuele andere rol van de gemeente, willen wij graag weten wat de behoefte is van de besturen en hoe het met de ontmoetingsplaatsen gaat. Dat wordt door dit onderzoek in kaart gebracht. Het onderzoek wordt uitgevoerd bij 65 dorpshuizen, wijkgebouwen en multifunctionele centra binnen onze gemeente.

Wat doen we met de uitkomsten van dit onderzoek?

Aan de hand van deze gegevens zal een advies worden opgesteld over de rol van de gemeente.

Meedoen?

Klik hier voor de enquête.

Voor vragen kun je contact opnemen met de stad-, dorpen en wijkencoördinatoren.