Wij laten op dit moment onderzoek uitvoeren naar de woonbehoefte in onze gemeente. De centrale vraag is of de woningvoorraad in Súdwest-Fryslân aansluit op de huidige woonbehoefte en op de veranderende vraag in de toekomst. Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen.

Informatiebijeenkomsten

Wij organiseren eind november en begin december zes informatiebijeenkomsten (van 19.30 tot 21.30 uur) voor de inwoners van onze gemeente. Voor het onderzoek is het gemeentelijke gebied opgedeeld in verschillende regio’s. Per regio wordt één bijeenkomst georganiseerd, maar je bent ook van harte welkom in een andere regio.

De regio-indeling heeft te maken met een goede verwerking van de onderzoeksdata en is alleen bedoeld voor het woononderzoek.

In gesprek met onze inwoners

Tijdens de bijeenkomsten presenteert Companen de uitkomsten van het onderzoek en gaan zij graag met jouw in gesprek over relevante ontwikkelingen die zich afspelen op de woningmarkt in onze gemeente. Daarnaast wordt besproken hoe jij aankijkt tegen ‘wonen’ in Súdwest-Fryslân, welke woningen passend zijn voor de eigen omgeving en hoe er wordt gedacht over nieuwe woonconcepten. De uitkomsten van deze bijeenkomsten worden verwerkt in het definitieve onderzoeksrapport.

Programma

 • Inloop (19.30 uur)
 • Opening door gemeente (welkomstwoord met korte toelichting over aanleiding onderzoek)
 • Interactieve presentatie Woningbehoefteonderzoek Súdwest-Fryslân door Companen
 • In gesprek over wonen in Súdwest-Fryslân
 • Vervolgstappen en terugkoppeling
 • Slotwoord gemeente en drankje
 • Einde (21.30 uur)

Indeling regio's Súdwest-Fryslân voor de bijeenkomsten

Data informatiebijeenkomsten

Regio 2 en regio 3 vonden afgelopen 28 en 29 november plaats.

Je bent van harte welkom bij de volgende bijeenkomsten:

Regio 1 (Noordwest)

Allingawier, Arum, Burgwerd, Cornwerd, Dedgum, Exmorra, Ferwoude, Gaast, Hartwerd, Hichtum, Hieslum, Idsegahuizum, Kimswerd, Kornwerderzand, Lollum, Longerhouw, Makkum, Parrega, Piaam, Pingjum, Schettens, Schraard, Tjerkwerd, Witmarsum, Wons, Zurich.

 • Donderdag 29 november 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
 • Locatie: De Gekroonde Roskam, Kaatsplein 3 Witmarsum

Regio 4 (Zuidoost)

Abbega, Blauwhuis, Folsgare, Gaastmeer, Greonterp, Heeg, Hommerts, Idzega, Jutrijp, Koufurderrige, Nijezijl, Nijland, Oosthem, Oppenhuizen, IJlst, Oudega, Sandfirden, Smallebrugge, Tirns, Tjalhuizum, Uitwellingerga, Westhem, Wolsum, Woudsend.

 • Maandag 3 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
 • Locatie: multifunctioneel centrum It Heechhûs, It Eilân 67 Heeg (zaal 1)

Regio 5 Sneek en buitengebied

Sneek, Loënga, Offingawier, Ysbrechtum.

 • Maandag 10 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
 • Locatie: De Stolp, Smidsstraat 6 Sneek (grote zaal)

Regio 6 Bolsward

 • Dinsdag 11 december 2018 (19.30 tot 21.30 uur)
 • Locatie: Hotel de Wijnberg, Marktplein 5 Bolsward (bovenzaal)

Aanmelden

Meld je aan via e-mail woononderzoek@sudwestfryslan.nl. Graag in de e-mail vermelden met hoeveel personen je komt en naar welke locatie (je bent ook van harte welkom in een andere regio).